DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ AGRALL 2024 - SMART FARMING DAYS
Dnes je 23.2. – svátek slaví Svatopluk

JASNO vykročilo s Holmerem Terra Variant vstříc novým metodám aplikace hnojiv

Zveřejněno: 14. 8. 2020

Podnik služeb JASNO, spol. s r.o. převzal před téměř půl rokem nový samojízdný aplikátor hnojiv Holmer Terra Variant 585, který dodala společnost HOLMER CZ, s.r.o. Nový stroj doplní již existující strojní linku pro aplikaci digestátu či kejdy a zároveň rozšíří nabízený sortiment služeb o aplikaci hnojiv do kukuřice.

Holmer Terra Variant doplnil již existující strojní linku pro aplikaci digestátu či kejdy a zároveň rozšířil nabízený sortiment služeb o aplikaci hnojiv do kukuřice, foto Ondřej Pytlíček

Firma JASNO se sídlem v Jasenné na Zlínsku patří mezi významné podniky služeb a už příští rok oslaví jubilejních 30 let na trhu. Po celou dobu své existence stojí v čele Ing. Jiří Mikuláštík starší. Zjistil, že podniky služeb mají v Německu perspektivu a že by daný koncept mohl fungovat i u nás. Poté si firma pronajala pár sklízecích mlátiček, se kterými vyrazili sklízet na Slovensko.

„Holmer je na obsluhu jednoduchý, není potřeba tak složitých školení. Plusem je také velmi jednoduchá a rychlá údržba. To vše představuje minimum časových ztrát, díky čemuž vychází stroj také podstatně ekonomičtěji než jeho přímá konkurence v dané třídě.”
Ing. Jiří Mikuláštík, JASNO, spol. s r.o., podnik služeb

„Nejsme vázáni na žádnou značku strojů, a to ani servisně, ani dodavatelsky, ani prodejně. Máme jen agrobazar použité techniky, protože stroje obměňujeme po 3 až 4 letech. Novou techniku zásadně nakupujeme u oficiálních českých dealerů, naproti tomu požadujeme dobré servisní podmínky,“ uvedl vedoucí střediska Mikuláštík mladší s tím, že Německo je pro ně v tomto směru inspirací dodnes. JASNO se kromě zemědělských služeb, které tvoří největší část příjmů, zabývá už od dob svého vzniku také kamionovou dopravou. Mimo to se zabývá hospodařením v ekologickém režimu v podhorské oblasti (na 700 hektarech), jež je tvořena převážně trvalými travními porosty. Zabývají se též chovem masného skotu Charolais. Nedílnou součástí podniku je i servisní středisko pro osobní, nákladní automobily a zemědělskou techniku.

Ing. Jiří Mikuláštík, vedoucí střediska JASNO, spol. s r.o.
Ing. Jiří Mikuláštík, vedoucí střediska JASNO, spol. s r.o.

Co se zemědělských služeb týče, největší část klientely tvoří zemědělci, kteří poptávají zemědělské služby na klíč. Firma je přitom schopna vlastní technikou zabezpečit například aplikaci a návoz hnojiva, sklizeň a odvoz kukuřice či senáže (včetně dusání) a lisování a odvoz slámy. Jen tak je podle Mikuláštíka možné zákazníkovi nabídnout optimální strojní linku zabezpečující výkonnost a efektivitu. Na druhou stranu je potřeba počítat s vysokými nároky na techniku, a tak při pořizování nových strojů v Jasnu vybírají opravdu pečlivě. „Promýšlíme koncepci služeb na rok až dva dopředu. Navštěvujeme veletrhy, prohlížíme si techniku, která něčím předčila konkurenci, a tu se pak u nás snažíme uvádět do praxe. Snažíme se být vždy o krok dál před ostatními, a dělat to trochu jinak. Nejsme agronomové, jsme střediskem mechanizace, musíme správně spojovat dohromady požadavky a nároky zákazníků s novinkami, trendem a vývojem na trhu se zemědělskou technikou,“ poznamenal Mikuláštík.

V oblasti aplikace kejdy nebo digestátu donedávna provozovali jednu strojní linku složenou ze samojízdného třínápravového aplikátoru s objemem nádrže 32 000 l, ke kterému v závislosti na podmínkách navážely hnojivo tři až čtyři tahače s cisternovými návěsy. Letos v únoru byla zprovozněna druhá strojní linka složená z nově zakoupeného samojízdného dvounápravového aplikátoru Holmer Terra Variant 585 s objemem nádrže 21 000 l, ke kterému budou navážet hnojivo taktéž tři až čtyři tahače s cisternovými návěsy. Rozšíření strojního parku mělo hned několik důvodů:

Vyloučení neefektivních přejezdů

První strojní linka dosahuje podle Mikuláštíka velmi vysokých výkonů. S její pomocí lze aplikovat až 250 000 litrů hnojiva ročně. Významnou část klientely tvoří i menší zemědělské podniky nebo společnosti, které vyžadují aplikaci hnojiva v kopcovitém či těžším terénu, kde je zapotřebí lépe využít výkon spolu s menším pracovním záběrem. Současně je vyžadována i vyšší spolehlivost pohonů aplikátoru. „Když pracujeme s nejvýkonnějším aplikátorem, dosahujeme vysokých výkonů, práci je potřeba plánovat až tři týdny dopředu. Jenže když takto výkonný stroj z nějakého důvodu přestane na pár dnů pracovat, nemáme, čím ho nahradit. Vzniká tak velké riziko jak pro nás, tak pro naše zákazníky,“ uvedl Mikuláštík jeden z důvodů, proč pořídili aplikátor o výkonu 585 koní z produkce německé firmy Holmer. Podotkl rovněž, že jejich cílem není roční objem aplikace zdvojnásobit, ale zvýšit na celkových 300 000 litrů. Dalším důvodem pořízení druhého aplikátoru byl fakt, že firma JASNO poskytuje své služby nejčastěji v okruhu do 200 km od svého sídla. „Když máme aplikátor na Slovensku a ze Zlínska volá zákazník, že potřebuje co nejrychleji vyvézt jímky, tak je neekonomické stěhovat aplikátor na takovou vzdálenost. Do teď jsme to tak dělali a je to drahé a neefektivní. Nyní se tedy do aplikace zapojí Holmer, čímž se vyhneme neefektivním dlouhým a náročným přejezdům,“ doplnil Mikuláštík.

Rozšíření aplikačního okna

Ve firmě JASNO svým zákazníkům naslouchají a vycházejí vstříc. U stěžejní klientely zaznamenali rostoucí poptávku po aplikaci hnojiva za pomocí strip-till technologie a aplikaci hnojiva do porostu kukuřice. „Až do teď jsme takový způsob aplikace neprováděli, protože na to nebyla kapacita a hlavně výbava. V tomto směru nám Holmer otevřel cestu. I když jde o práci třeba jen na pár měsíců v roce... Není tam potřeba dosahovat tak obrovských výkonů ve srovnání s aplikací do strniště. Zapadá nám to do celé koncepce nabízených služeb. Stroje nyní využijeme tam, kde jsou efektivní,“ uvedl Mikuláštík a dodal: „Musíme naslouchat a reagovat na trendy, které přicházejí. Zákazníci mají svou představu a my ji chceme splnit.“

Obratný Holmer Terra Variant s poloměrem otáčení jen 11,0 m, rozvorem 4,76 m a čtveřicí zdvojených řízených kol (s možností „krabího chodu“) je vhodný pro jízdu mezi řádky kukuřice, foto Ondřej Pytlíček
Obratný Holmer Terra Variant s poloměrem otáčení jen 11,0 m, rozvorem 4,76 m a čtveřicí zdvojených řízených kol (s možností „krabího chodu“) je vhodný pro jízdu mezi řádky kukuřice, foto Ondřej Pytlíček

Ve firmě panovaly obavy, že stávající třínápravový aplikátor není pro aplikaci do porostu kukuřice úplně vhodný. Obratnější Holmer Terra Variant s poloměrem otáčení jen 11,0 m, rozvorem 4,76 m a čtveřicí zdvojených řízených kol (s možností „krabího chodu“) pro jízdu mezi řádky kukuřice tak bude pro tuto činnost vhodnější a ekonomičtější variantou. Od podzimu letošního roku chtějí ve firmě JASNO nabízet i aplikaci hnojiva metodou strip-till. Holmer tak bude provozován s celou řadou příslušenství v porostech kukuřice i na strništi. Pro stabilnější jízdu v kopcovitém terénu přijde vhod mimo jiné odpružení přední nápravy se svahovou vzpěrou a automatickou regulací úrovně. K zákazníkům bude Holmer přijíždět po vlastní ose. Převodovka s řazením pod zatížením s 18 převodovými stupni dopředu a 6 převodovými stupni dozadu poskytne rychlost až 40 km/h.

Nepoškozený porost a přesně aplikované hnojivo mezi řádky kukuřice, foto Karel Jančárek
Nepoškozený porost a přesně aplikované hnojivo mezi řádky kukuřice, foto Karel Jančárek

Holmer vyrábí i menší Terra Variant 435 – i ten si minulý rok ve firmě JASNO vyzkoušeli. Dlouho se zde rozhodovalo, do kterého z těchto dvou modelů investovat: „Sestavili jsme si časovou osu roku, která nám napomohla dojít k rozřešení: Stěžejní je pro nás jednoznačně aplikace diskovým aplikátorem. Z již zmíněných důvodů, jako je provoz v kopcovitém terénu a doplnění první aplikační linky, byl zvolen výkonnější Holmer,“ uvedl Mikuláštík s tím, že mezi nejdůležitější požadované vlastnosti stroje je adekvátní výkon, protože jejich zákazníci jsou zvyklí na kvalitní zapravení hnojiva do půdy, do které často rovnou zakládají porost. Model Terra Variant 585 se svým objemem nádrže více zapadá do nastavené logistiky firmy JASNO. Provozováno je celkem šest tahačů s návěsovými cisternami velikostně vhodnými k aplikátoru s nádrží o objemu 32 000 litrů (jednu cisternu vysaje najednou). Pro každou strojní linku jsou nyní určeny tři tahače s návěsovými cisternami. U většího aplikátoru se v praxi často tvoří zástupy vozidel u sběrného místa, třeba na bioplynové stanici, protože není možné plnit tak rychle, jako aplikovat. U Holmera se naopak tvoří zástupy vozidel na poli, protože cisterny čekají na druhé odsátí (z důvodu menšího objemu nádrže u Holmera). Ve většině případů druhá cisterna k poli přijíždí v době, kdy tam ještě čeká první na druhé odsátí, a to podle Mikuláštíka ve finále velmi urychluje celou aplikaci. Z toho důvodu Holmer ve firmě JASNO disponuje jako jediný v ČR výkonným čerpadlem s průtokem 12 000 l/min. Rychlému sání napomáhá i optimalizované a částečně zabudované uložení potrubí aplikátoru Holmer. Při plnění nádrže z cisteren se využívá boční sací rameno, které svojí délkou dosáhne i na cisterny stojící na silnici či polní cestě. „Myslím si, že jsme výběrem výkonnějšího Holmeru udělali dobře, ale určitě i model Terra Variant 435 má své místo na trhu,“ uvedl Mikuláštík.

Holmer Terra Variant při zapravování hnojiva do strniště
Holmer Terra Variant při zapravování hnojiva do strniště

Pan Mikuláštík u nově pořízeného Holmera jednoznačně oceňuje především spolehlivost pohonů, schopnost jízdy v kopcovitém terénu a příznivou spotřebu nafty. V provozu je od února letošního roku a po půl roce už má odpracováno 1000 mth, na podzim se počítá s dosažením 2000 mth. „V podstatě doplňujeme pouze naftu. Nic jsme zatím neřešili, a to není u dnešní techniky samozřejmost. Je to výhoda, protože stroj je určený na těžký provoz a jezdí se nepřetržitě na směny,“ řekl Mikuláštík a dodal: „Překvapilo nás, že je stroj velmi jednoduchý. Dnes je problém mít kvalitní řidiče, ale Holmer je na obsluhu jednoduchý, není potřeba tak složitých školení. Plusem je také velmi jednoduchá a rychlá údržba. To vše představuje minimum časových ztrát, díky čemuž vychází stroj také podstatně ekonomičtěji než jeho přímá konkurence v dané třídě.“

Analýza složek hnojiva za účelem přesnější aplikace

Nejnovější samojízdná řezačka (JD 9900i) ve firmě JASNO je osazena systémem využívajícím blízké infračervené (NIR) spektroskopie za účelem analýzy různých složek sklízených plodin nebo siláže. Systém byl pořízen s rozšířenou funkcí pro sledování složek v kejdě. V budoucnu chtějí funkci vyzkoušet u aplikátorů. Díky aplikaci variabilních dávek organického hnojiva je možné přesně aplikovat dusík, fosfor a draslík na základě stanoveného množství živin a limitní dávky v kg/ha, a dokonce využívat i lokální předpisové mapy. „Zákazníkům jde zejména o online měření obsahu dusíku v kejdě. Někteří chtějí přímo při aplikaci na základě těchto dat upravovat požadovanou dávku kejdy. Díky systému NIR budeme moci řešit variabilní přihnojování apod. Rozbor kejdy nebo digestátu je důležitý, protože rozdíly v obsahu dusíku aplikovaných hnojiv je obrovský. Stroj, respektive systém, na to umí reagovat a hnojivo aplikovat rovnoměrně,“ uvedl Mikuláštík s tím, že v tom případě nebude rozhodující, kolik se aplikuje dávky hnojiva na hektar, ale kolik dusíku na hektar.

Výkonnost a přesnost strojů využívaných podniky služeb je čím dál více důležitá, neboť dochází k výkyvům počasí a neustále se zvyšují požadavky na termínovou přesnost i preciznost aplikace na poli. „Zákazník už dnes není ochoten na něco čekat. Když přijde správný čas sklizně nebo aplikace hnojiva, chce začít okamžitě. Práci v zemědělství moc plánovat nejde, a tak je důležité mít určitý počet výkonných strojů a propracovanou logistiku,“ uvedl Mikuláštík. Holmer využívá navigační systém firmy Trimble s nejvyšší přesností. Tato navigace podle Mikuláštíka velmi dobře funguje na území České a Slovenské republiky a její přednosti se projeví zejména při noční aplikaci hnojiva a při zapravování hnojiva do strniště, kdy je využíván plný záběr aplikátoru. Holmer taktéž umí sledovat a zaznamenávat různé údaje o aplikaci, čímž je zjednodušena další práce s údaji. „Za poslední roky jsme navýšili množství strojů, rozšířili jsme sklizňové linky o v současné době nejmodernější zemědělskou techniku. S ohledem na problematiku logistiky a organizace sklizňových prací jsme už ‚na stropu‘, nyní se chceme zaměřit především na optimalizaci toho, co děláme a neustále se v tom zdokonalovat“ prozradil na závěr Mikuláštík.

Holmer Terra Variant při zapravování hnojiva do strniště

Přečtěte si také

Autor: Milan Jedlička
Foto: Milan Jedlička, Ondřej Pytlíček, Honza Zezulka, Karel Jančárek