Objevte novou řadu traktorů DEUTZ-FAHR 5 Keyline
Dnes je 16.6. – svátek slaví Zbyněk

Kompletní senážní linka SaMASZ předvedla v Tisové, co umí

Zveřejněno: 30. 7. 2019

Zájemcům z řad zemědělců z okresu Tachov se v půli června předvedla nedaleko obce Tisová senážní linka sestavená ze závěsných a nesených strojů v barvách SaMASZ pro sklizeň pícních porostů. I když akce nesla název polní den, jednalo se spíše o přátelské dopolední představení techniky s důrazem na praktické ukázky s možností individuálních konzultací a vyzkoušení.

Traktor Deutz-Fahr 6215 RCshift s plně automatizovanou robotizovanou převodovku s 6 stupni řazenými pod zátěží a v pěti skupinách (celkem 54 vpřed a 27 vzad včetně plazivých) v agregaci s „motýlem“ GigaCut.

Prvně všechny zúčastněné přivítal pan Aleš Halada ze společnosti NEWIA s.r.o., která stála za organizací akce a poskytnutím strojů. Všechny dotazy směřující k technice SaMASZ zodpovídal pan Libor Nezbeda ze společnosti N&N Košátky s.r.o., která je akreditovaným dovozcem strojů této značky do České republiky. Společnost NEWIA donedávna měla ve své nabídce pícninářskou techniku od jiného výrobce, ten ji však přestal vyrábět pod svou značkou, a tak bylo nutné do nabízeného sortimentu opět zařadit tento druh techniky. „Stroje SaMASZ jsme si osahali a zjistili, že fungují, rozhodli jsme se tedy do toho dát své jméno. To je i jeden z důvodů, proč dnes chceme techniku ukázat, abyste se na ni podívali, případně si ji vyzkoušeli. Všechny předvedené stroje si je možné zapůjčit a vyzkoušet ve vlastních podmínkách,“ řekl pan Aleš Halada a pan Nezbeda navázal „SaMASZ značka jako taková je polská, která je 25 let na trhu, má svoji historii. Jedná se o rodinnou firmu, kterou založil pan Antoni Stolarski, kterému je nyní 88 let. Začínal tehdy v malé dílně s výrobou bubnových sekaček. Nedávno otevřel nový výrobní závod.“

Stroje SaMASZ byly agregovány s traktory Deutz-Fahr různých modelových řad.
Stroje SaMASZ byly agregovány s traktory Deutz-Fahr různých modelových řad.

Zemědělci z okolí mohli vidět při práci na přilehlé nemalé louce u Horního hlinenského rybníku diskovou žací trojkombinaci, zadní stranový diskový žací stroj, šestirotorový nesený obraceč, jednorotorový a dvourotorový shrnovač - to vše ve spojení s různě vybavenými traktory Deutz-Fahr rozličných modelových řad a výkonnostně úměrných k předváděným závěsným, potažmo neseným strojům.

Vychýlení žacího stroje více směry současně

Ač se sklízený porost nacházel u rybníka, nebyl vydatný z důvodu dlouhodobě trvajícího suchého období. O seč se jako první postarala vlajková loď, žací trojkombinace tvořená z čelního žacího stroje KDF 341 S a zadního KDD 941 STH GigaCut. Čelní KDF se vyrábí s pracovním záběrem 3 a 3,4 metrů. U předváděcí soupravy byla použita druhá, širší varianta z důvodu překrytí. Žací stroj byl vybaven kladívkovým kondicionérem, možností je i válcový typ vhodný na sečení vojtěšky. Speciální konstrukce závěsu umožňuje kopírovat terén ve třech pozicích za podpory odlehčovacích pružin a nastavitelného tlaku na terén.

Na fotografii je možné vidět práci shazovacích pásů. Při práci je jen na obsluze, zda je použije nebo ne (buď vůbec, nebo jen jednu stranu či současně - jako na fotografii).
Na fotografii je možné vidět práci shazovacích pásů. Při práci je jen na obsluze, zda je použije nebo ne (buď vůbec, nebo jen jednu stranu či současně - jako na fotografii).

Zadní žací stroj KDD byl opatřen rovněž kondicionérem, ale prstovým, může být též válcový. U všech modelů žacích strojů je využíván stejný typ úhlové převodovky, nezáleží na tom, zda je ve výbavě kondicionér či nikoliv. Kromě toho měl ve výbavě i shazovací pásy, jež jsou vhodné zejména pro ty, kdo vyrábí senáž. Pásy skýtají výhodu v tom, že sklízená travina prostřednictvím pásů putuje přímo na středový řádek a v žádném případě nedojde během cesty ke kontaminaci s půdou, je tedy maximálně čistá.

V případě hydro-pneumatického odlehčení, jako má standardně největší GigaCut, slouží jedna z hydraulických pístnic na stroji ke skládání. Tento typ odpružení pracuje tak, že v případě nárazu na překážku dojde k vychýlení žacího stroje dozadu, což zajišťuje olej v pístnici, kde je nastaven určitý tlak. V momentě, kdy dochází k vychýlení dozadu, nastupuje na řadu přepouštěcí ventil, který se postará o vychýlení ještě nahoru - při nárazu se olej přepustí tak, aby další pístnice žací stroj přizvedla nahoru. V oblasti připojení jsou k dispozici navíc řetězy, a to z toho důvodu, kdyby došlo k vychýlení stroje až úplně dozadu, nepoškodí se tak vývodový hřídel.

Ovládací panel k největší žací trojkombinaci GigaCut je umístěn v kabině traktoru.
Ovládací panel k největší žací trojkombinaci GigaCut je umístěn v kabině traktoru.

Přepínání mezi pracovními režimy a skládáním se provádí přes ovládací panel v kabině traktoru. Na panelu je přítomna funkce tlakování, obsluha má přesný přehled o aktuálním tlaku v žacím stroji. Ideálně by měl být tlak na úrovní 120 baru, maximálně 160 baru. Při skládání je potřeba minimálně 95 baru. Samotné skládání se provede pouze natlakováním a přepnutím na ovládacím panelu do režimu skládání. Potřeba je k tomu jeden hydraulický okruh, neboť ovládací panel přepíná, odkud a kam půjde olej z traktoru. Při práci je potřeba k ovládání jen pár tlačítek. Na spodní části žacích strojů se nachází snímače přiblížení, které zajišťují zvedání do určité hranice při otáčení na souvrati, aby se zabránilo přílišnému zvednutí a poškození.

KT 301 – horní pružina slouží k odlehčení a pístnice ke zvedání a sklápění.
KT 301 – horní pružina slouží k odlehčení a pístnice ke zvedání a sklápění.

O seč se též postarala stranová a nesená varianta žacího stroje v provedení KT 301 s druhou možnou variantou odlehčení - pružinovou a hydraulickým skládáním. Žací stroj má dva hydraulické okruhy, z nichž jeden slouží pro skládání, čímž je umožněno prostřednictvím pístnice stroj přepravovat v boční pozici nebo natočit dozadu za traktor. Centrální zavěšení umožňuje umístění pracovní sekce v těžišti, čímž je podpořeno kopírování terénu v rozmezí +- 24 stupňů. Při najetí na překážku zafunguje hydraulické bezpečnostní zařízení, které žací stroj vychýlí o 30 stupňů vzad a současně zdvihne zhruba o půl metru.

Z fotografie je patrná práce hradítek posečené píce (kolečka vpravo a vlevo mezi nápisem SaMASZ na plachtě).
Z fotografie je patrná práce hradítek posečené píce (kolečka vpravo a vlevo mezi nápisem SaMASZ na plachtě).

Všechny představené stroje disponují těžší variantou žací lišty PerfectCut s planetárním pohonem. Pohon žací lišty obstarávají velká středová ozubená kola o průměru 215 mm. Kolo disku je hnáno hnacím kolem a nepřevádí tak žádnou další sílu na jiná kola. Lišta je konstruována tak, aby ji bylo možné dovybavit třeba plazy a podložky do čela lišty. Když byste se blíže podívali na protiostří u žací lišty, zjistíte, že je masivní, litinové a pouze zasunuté, tudíž snadno vyměnitelné.

U obracení a shrnování je důležité kopírování terénu

Posečenou hmotu obrátil šestirotorový obraceč P6 a přihlížejícím předvedl bezvadné kopírování terénu, velký úhel rozprostření a stabilitu během práce. To vše zajišťují ramena rotorů, nastavitelný podvozek a tlumicí vzpěry. Součástí hlavního rámu kruhového profilu jsou převodovky s olejovou náplní a kardanovými spoji s mazacími body.

Šetirotorový shrnovač P 6. Každý rotor má své kolečko, čímž je zabezpečeno maximální kopírování terénu.
Šetirotorový shrnovač P 6. Každý rotor má své kolečko, čímž je zabezpečeno maximální kopírování terénu.

Poslední pracovní operaci, shrnutí do řádku, provedl dvourotorový tažený shrnovač Z2, jehož charakteristikou je například vedení hnací hřídele vnitřkem tažné oje. Jednou z nejdůležitějších vlastností shrnovače je však kopírování terénu. U tohoto typu zajišťuje kopírování terénu a stabilitu stroje nuceně řízený podvozek s širokými koly a tandemová kola na každém rotoru.

Tvar a uspořádání ramen prstů u středového shrnovače Z2 je uzpůsobeno pro co nejčistší shrnování píce.
Tvar a uspořádání ramen prstů u středového shrnovače Z2 je uzpůsobeno pro co nejčistší shrnování píce.

Každý z rotorů má odlehčovací pružiny pro regulaci tlaku na terén, regulace pracovní výšky je nastavitelná klikou. Koncepce stroje umožňuje formovat řádek na střed nebo na stranu (vpravo/vlevo). Přítomen byl na poli i největší typ z nejmenší modelové řady jednorotových shrnovačů Z. Provedení prstů, ramen a převodovky se téměř neliší od větších modelů, odlišnosti nacházíme v oblasti, ve které má především vynikat – rozměry.

Jednorotorový shrnovač cílí na menší hospodáře. Nevyžaduje ani mnoho výkonu, proto byl ve spojení s levným, mechanickým traktorem Deutz-Fahr 50800.
Jednorotorový shrnovač cílí na menší hospodáře. Nevyžaduje ani mnoho výkonu, proto byl ve spojení s levným, mechanickým traktorem Deutz-Fahr 50800.

O formování řádku se stará jeden rotor s tandemovými koly. Clona pro usměrnění materiálu je umístěna na straně. Aby se zajistila kompaktní přepravní šířka, ramena prstů se demontují a umísťují během přepravy do transportní drážky. Pracovní výška se nastavuje plynule skrze kliku, možností je nastavení z kabiny. Pro dobré kopírování terénu je uzpůsobeno i tažné zařízení, které je kyvné a otočné.

Přečtěte si také

Autor: Milan Jedlička
Foto: Milan Jedlička

Vycházíme i v tisku. Časopis Agroportal24h.cz můžete mít ve schránce zcela zdarma.
Vycházíme i v tisku. Časopis Agroportal24h.cz můžete mít ve schránce zcela zdarma.