Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 17.6. – svátek slaví Adolf

Košík dřeva místo litru benzínu. Nadšenec provedl unikátní přestavbu traktoru na dřevoplyn

Zveřejněno: 20. 9. 2021

Při procházce kolem nablýskané zemědělské techniky na českobudějovickém výstavišti při příležitosti konání agrosalonu Země živitelka 2021 jsme mohli vidět také historickou techniku a unikátní exponáty. Poslední zmíněnou kategorii zastupoval zajímavý a plně funkční exponát Škoda 445G s pohonem na dřevoplyn!

Přestavbu na dřevoplyn provedl v roce 2019 Ing. Petr Šedivý ze Zemědělského družstva Ločenice.

Základ stroje tvoří automobil Škoda 445, který byl uveden na trh v roce 1957. Vzhledově vůz Škoda 445 odpovídal exportní verzi typu 440, většina parametrů zůstala stejná. Kdo provedl přestavbu na traktor není známo. Uskutečnila se však v 70. letech minulého století v Československu. Přestavbu na dřevoplyn provedl v roce 2019 Ing. Petr Šedivý ze Zemědělského družstva Ločenice.

Stroj je vybaven souproudým generátorem vlastní konstrukce se zásobníkem o objemu 60 l. Generátor je opatřen předehřívačem primárního vzduchu a cyklonovým odprašovačem na který navazuje trubkový chladič spolu s jemným filtrem plynu na bází dřevité vlny.

Dojezd na jedno přiložení činí 50 km, přičemž spotřeba dřeva činí 25-35 kg/100 km. Foto - Hynek Charvát
Dojezd na jedno přiložení činí 50 km, přičemž spotřeba dřeva činí 25-35 kg/100 km. Foto - Hynek Charvát

Stroj má obsah motoru 1220 ccm. Jako palivo slouží tvrdé dřevo o vlhkosti maximálně 13 %. Výkon na dřevo činí cca 15 kW. Maximální rychlost činí 45 km/h. Dojezd na jedno přiložení činí 50 km, přičemž spotřeba dřeva činí 25-35 kg/100 km.

Dřevoplyn jako takový spatřil světlo světa na konci 18. století jako alternativa za známější svítiplyn a předchůdce zemního plynu, který se využívá v dnešní době. Tento plyn vzniká nedokonalým spalováním biomasy za vysoké teploty, která reaguje s kyslíkem za vzniku oxidu uhelnatého a dalších látek. Hlavním nedostatkem dřevoplynu a motorů upravených k jeho spalování je kromě nižšího výkonu ve srovnání s benzínovými ekvivalenty především uvolňování dehtu a popelu, který přispíval k opotřebení motoru, ale také odpad ve formě rakovinotvorných aromatických uhlovodíků. Historie tomu chtěla, že se ve válkou sužované Evropě naskytl dřevoplyn jako jedna z alternativ nedostatkové ropy, která byla výhradní surovinou válčících vojsk v první polovině 20. století. Z potřeby používat vozidla pro jednoduchou dopravu z místa A do místa B tak někoho napadlo použít zapomenutý koncept motoru na dřevoplyn k pohonu běžných aut se spalovacím motorem. Taková přestavba se samozřejmě neobešla bez úprav, které většinou zahrnovaly narušení celistvé karoserie vozů velkým kovovým válcem.

Zemědělské družstvo Ločenice

Zemědělské družstvo Ločenice vzniklo v roce 1977 sloučením JZD Římov a JZD Ločenice. ZD Ločenice obhospodařuje převážně pronajatou zemědělskou půdu v podhorské oblasti Novohradských hor a v oblasti Římovské přehrady, kde je přikázaný režim hospodaření. Hlavní směr podnikání je rostlinná a živočišná výroba. Na orné půdě pěstuje převážně obiloviny (ječmen jarní, ječmen ozimý, pšenici a oves), řepku, objemná krmiva – kukuřici na siláž a pícniny. Z trvale travních porostů sklízí travní siláž a seno. V živočišné výrobě se zaměřuje na chov krav s produkcí mléka, obnovu stáda, výrobu telat, výkrm hovězího žíru a na chov masného plemene skotu. Jednotlivé stáje jsou v Ločenicích, Mokrém Lomě a Todni. Dále provozuje ve vlastních dílnách opravárenskou činnost strojů. Průměrně zaměstnává 60 zaměstnanců.