MAXXUM a FARMALL CASE IH: Malé traktory s velkými možnostmi
Dnes je 23.3. – svátek slaví Ivona

Kypřiče Kerner CORONA a Kerner X4 s modulární radličkou zvládnou prokypřit půdu mělce i do hloubky

Zveřejněno: 10. 10. 2022

Německá firma Kerner vyvíjí a vyrábí nářadí pro půdoochranné technologie a konzervační zpracování půdy. V nabídce má univerzální kypřiče Kerner CORONA a Kerner X4 pro mělké i hluboké zpracování půdy, které se uplatní mimo jiné při kypření podorničních vrstev půdního profilu.

Čtyřřadý kypřič Kerner X4 dokáže prokypřit půdu, urovnat povrch a následně utužovacím válcem přiměřeně utužit povrchovou vrstvu půdy, a tak kvalitně připravit lůžko pro osivo.

Pozornost malých i větších pěstitelů je v poslední době věnována technologii pěstování zemědělských plodin bez zpracovávání půdy konvenčním radličným pluhem, namísto kterého je preferován kypřič.

Stroje pro intenzívní hluboké zpracování půdy má v sortimentu i německá firmy Kerner, kterou v české republice zastupuje společnost AGROMEX. Konkrétně nabízí třířadý kypřič Kerner CORONA s pracovními záběry 2,5 m, 3,0 m, 4,2 m a 4,8 m. Větší kategorii této značky zastupuje čtyřřadý kypřič Kerner X4 s pracovními záběry 4,6 m, 5,2 m, 5,7 m a 6,2 m.

Hluboké i mělké prokypření půdy s kypřiči Kerner

Kypřiče Kerner lze použít jak k zapravování většiny organické hmoty do půdy, tak i pro účely mělkého prokypření půdy s ponecháním veškeré biomasy na povrchu půdy jako mulč. Převážně jsou však určeny k intenzívnímu zpracování půdy do hloubky. Rozdíl oproti orbě přitom spočívá hlavně v tom, že při použití kypřiče nedochází k obracení zpracovávané vrstvy půdy.

Oba kypřiče Kerner dokážou prokypřit půdu, urovnat povrch a následně utužovacím válcem přiměřeně utužit povrchovou vrstvu půdy, a tak kvalitně připravit lůžko pro osivo. Stejně tak zajišťují v případě první podmítky rychlé a rovnoměrné klíčení a následné vzcházení plevelných rostlin a výdrolu. Využití nacházejí například při zpracování půd, která mají být osety běžně pěstovanými polními plodinami, zvláště těmi, které vynikají hlubokým kořenovým systémem. Hloubka zpracování bývá sice srovnatelná s tou při orbě, ale s tím rozdílem, že po kypřičích zůstává část posklizňových zbytků na povrchu a většina je rozptýlena v horizontu kypření. Při orbě jsou všechny zapraveny do půdy.

Třířadý kypřič Kerner CORONA je k dispozici s pracovními záběry 2,5 m, 3,0 m, 4,2 m a 4,8 m.
Třířadý kypřič Kerner CORONA je k dispozici s pracovními záběry 2,5 m, 3,0 m, 4,2 m a 4,8 m.

Kypřiče Kerner CORONA a Kerner X4 lze opatřit třemi typy slupic, a to buď v pevném provedení s jištěním střižným šroubem, s pružinovým jištěním nebo s hydropneumatickým jištěním. Poslední z uvedených variant je nejžádanější a umožňuje nastavit přítlak na radlici od 700 do 1 100 kg. Slupice jsou symetricky uspořádané a vzdálenost mezi nimi činí 300 mm (Kerner CORONA) nebo 270 mm (Kerner X4) – toto řešení eliminuje boční tah.

Modulární radlička u kypřičů Kerner

Kypřiče Kerner jsou osazené modulární radličkou, která má oddělené dláto, odhrnovačku a křídlové nástavce. Křídlové radličky lze využít při mělkém zpracování půdy po sklizni. Křídla však lze snadno sundat (bez použití speciálního nářadí) a dláto pak pronikne do hloubky až 35 cm. Vybírat lze ze široké škály typů rychlovýměnných a symetricky uspořádaných radliček. Funkce hydraulického nastavení hloubky umožňuje rychle reagovat na měnící se půdní podmínky. Za radličkami se nachází nastavitelné hvězdicové disky s hrudořeznou funkcí, jež dokáží promíchat a zapravit posklizňové zbytky do roviny, aniž by se ucpaly. Na poli se tak netvoří shluky zbytků rostlin, které by umožňovaly rozvoj škůdců a plevelů.

Kypřiče Kerner jsou osazené modulární radličkou, která má oddělené dláto, odhrnovačku a křídlové nástavce.
Kypřiče Kerner jsou osazené modulární radličkou, která má oddělené dláto, odhrnovačku a křídlové nástavce.

Výbavou na přání je rychloupínací rám pro připojení široké škály druhů válců. V nabídce válců pro kypřiče Kerner CORONA se nachází i speciální typ pro ekologicky hospodařící zemědělce. Jde o válec, jenž nemá za úkol zpětně utužit půdu, ale pohybuje se v zemi a svými prsty vytahuje plevel na povrch půdy, kde pak plevel vlivem slunečního záření usychá. Oba kypřiče Kerner CORONA a Kerner X4 lze vybavit i různými typy zavlačovačů.

Kola pro odlehčení a stabilizaci kypřiče Kerner

Přední část kypřiče Kerner CORONA může být vybavena opěrnými koly, které umožňují udržovat hloubku zpracování půdy v případě, že je kypřič osazen lehkým zadním válcem. Vhod přijdou také v případě používání těžkého zadního válce a zavlačovače nebo při používání kypřiče bez válce. Kypřič Kerner X4 disponuje předními opěrnými koly a integrovaným podvozkem.

Oba kypřiče Kerner CORONA a Kerner X4 provozované bez válce se uplatní při podzimním zpracování půdy, kdy je potřeba zachovat půdu ve struktuře hrubé brázdy. Půda pak není utužená, o rozdružení hrud se postará mráz. U kypřiče Kerner X4 lze namísto válce zvolit profilové kotouče pro kypření stop stroje. Kypřič Kerner X4 může být vybaven tzv. inteligentní ojí, která plní jak roli trakčního posilovače, tak kopírování povrhu pozemku.