Skladové vozy Ford Trucks
Dnes je 5.12. – svátek slaví Jitka

Radličkové kypřiče a talířové brány Kerner pro konzervační zpracování půdy oslovují české zemědělce

Zveřejněno: 1. 8. 2022

Firma Kerner se zaměřuje na vývoj a výrobu techniky pro konzervační zpracování půdy. Pro rychlou a efektivní velmi mělkou a mělkou podmítku má v nabídce krátké talířové brány HELIX H v neseném provedení a Kerner HELIX HA v závěsném provedení. Radličkové nářadí reprezentuje nesený model pro velmi mělkou podmítku Kerner STRATOS S nebo polo-nesený Kerner STRATOS SA.

Brány Kerner HELIX používají talíře o průměru 560 mm.

Rodinná společnost Kerner sídlí v Bavorsku a v roce oslavila své již dvacáté výročí. 80 % produktů jejího výrobního programu směřuje na domácí trh, zbylých 20 % je pravidelně exportováno převážně do Francie, Maďarska a Rakouska. Na českém trhu ji od roku 2017 zastupuje firma AGROMEX.

Od samého počátku svého fungování se Kerner zaměřuje na vývoj a výrobu techniky pro konzervační zpracovávání půdy. Jde v podstatě o redukované obdělávání, spočívající ve snižování počtu pracovních operací a v jejich slučování při současné ochraně povrchu půdy rostlinnými zbytky. V sortimentu firmy Kerner tedy nalezneme stroje schopné provádět mělké a intenzívní zpracování půdy při zachování značného pokryvu povrchu půdy rostlinnými zbytky. Nářadí Kelner určené pro mělkou podmítku je navíc již z výroby předpřipraveno k montáži zařízení pro výsev meziplodin.

Talířové brány Kerner HELIX H/HA

Pro rychlou a efektivní velmi mělkou a mělkou podmítku má Kerner v nabídce krátké talířové brány Kerner HELIX H v neseném provedení s pracovními záběry 3, 4,5 nebo 5,5 metru a Kerner HELIX HA v závěsném provedení s pracovním záběrem 5,6 a 8 metrů. Oba stroje mají hydraulicky nastavitelnou pracovní hloubku do 18 cm. Jejich společným znakem jsou individuálně uložené talíře o průměru 560 mm – každý držák je určen pro jeden talíř. Uložení talířů je řešeno prostřednictvím osvědčeného a jednoduchého způsobu, a sice přes pryžové tlumicí elementy, které plní roli jištění slupic. Celá sekce s talíři tak velmi dobře kopíruje terén a účinně překonává překážky (cizí předměty). Plní tak hlavní požadavky kladené na stroje provádějící podmítku, kdy povrchová vrstva půdy musí být stejnoměrně prokypřena v celé šířce pracovního záběru. Hloubka podmítky se nesmí při práci libovolně měnit. Pracovní orgány jsou symetricky uspořádané do tvaru písmene X, aby jel podmítač v ose za traktorem a eliminovalo se driftování stroje. Vyduté talíře zajišťují nejen mělké, intenzívní a celoplošné zpracování půdy, ale mají i míchací efekt.

Pohled na pracovní orgány talířových bran Kerner HELIX.
Pohled na pracovní orgány talířových bran Kerner HELIX.

Brány Kerner HELIX lze v závislosti na způsobu využívání stroje osadit různými druhy válců, které se velkou měrou podílí na výsledné kvalitě zpracování půdy. Válec půdu zpětně utuží a dále ji rozdrobí a urovná. V podmínkách České republiky je nejoblíbenější variantou těžký válec, který velmi dobře drtí hroudy hlíny. Stěžejním produktem firmy Kerner je však cracker válec – článkový pěch s klínovitým profilem. Válec lze také osadit nastavitelnou nožovou lištou pro drcení hrud. Ta prochází mezi články pěchu, a tak zamezuje jeho ucpávání a zalepování ve vlhkých podmínkách. Zadní válec je možné před setím opatřit zavlačovačem, který slouží k usměrňování toku materiálu a dorovnávání pozemku.

K závěsnému provedení Kerner HELIX HA jsou k dispozici dva druhy válců. Lze jej osadit buď těžkým válcem, nebo dvouřadým článkovým válcem uplatnitelným ve středně těžkých až lehčích písčitých půdách. Závěsný model se otáčí na souvrati prostřednictvím vlastního podvozku, nebo pomocí zadního válce. Závěsné provedení bran disponuje předními kopírovacími a nastavitelnými vodicími koly s možností precizního nastavení hloubky zpracování půdy. Stroj je schopen půdu zpracovat až do hloubky 18 cm, primárně je však zkonstruován pro rychlou a efektivní velmi mělkou a mělkou podmítku. Čeští zemědělci tento model nejčastěji využívají k přípravě půdy před setím, a to z důvodu jeho vysoké pracovní rychlosti a individuálního uložení talířů, které snadno drolí půdu. Mezi sekcí talířů a zadním válcem je umístěn prutový zavlačovač.

Kypřič Kerner STRATOS

Mělké zpracování půdy zajistí nejen talířové brány Kerner, ale i radličkové kypřiče a kultivátory téže značky, konkrétně model pro velmi mělkou podmítku Kerner STRATOS. Tento kypřič je vyráběn ve třech modelových řadách: v nesené verzi se čtyřmi řadami slupic, v nesené verzi se šesti řadami slupic (s pracovním záběrem 4,35 a 4,95 metru) a závěsné verzi s čtyřmi řadami slupic (s pracovním záběrem 4,8, 6 nebo 7,2 metru).

Kerner STRATOS se od konkurence na trhu odlišuje použitím dvojitého rámu. Nosný rám je spojen s podvozkem a válcem a mezi ně je vsazen druhý rám (žlutý).
Kerner STRATOS se od konkurence na trhu odlišuje použitím dvojitého rámu. Nosný rám je spojen s podvozkem a válcem a mezi ně je vsazen druhý rám (žlutý).

Kerner STRATOS se od konkurence na trhu odlišuje použitím dvojitého rámu: Nosný rám je spojen s podvozkem a válcem a mezi ně je vsazen druhý rám. Výhodou tohoto řešení je, že hloubku zpracování půdy lze nastavovat hydraulicky a nezávisle na hlavním rámu (až do 15 cm).

Tento Kerner STRATOS s pružinovými slupicemi bude nový majitel používat primárně k přípravě půdy před setím. V Německu je hojně využíván k zapravování kejdy. Radličky jsou potažené tvrdokovem. V nabídce jsou úzké i široké radličky. Vpravo je vidět pružný čelní smyk pro urovnávání pozemku.
Tento Kerner STRATOS s pružinovými slupicemi bude nový majitel používat primárně k přípravě půdy před setím. V Německu je hojně využíván k zapravování kejdy. Radličky jsou potažené tvrdokovem. V nabídce jsou úzké i široké radličky. Vpravo je vidět pružný čelní smyk pro urovnávání pozemku.

Kypřič Kerner STRATOS lze osadit třemi typy slupic: pevnou slupicí, pevnou slupicí s pružinovým jištěním či pružinovou slupicí. Mezi druhy, které jsou v Česku nejžádanější, patří pevná slupice s pružinovým jištěním, protože velmi dobře udržuje nastavenou pracovní hloubku. Kerner STRATOS má díky této variabilitě dvojí uplatnění. Využitelný je jak při mělké a velmi mělké podmítce, tak – v případě konfigurace se slupicí s pružinovým jištěním – i při přípravě půdy před setím. Pružinové slupice mají díky svým vibracím drobicí efekt. V závislosti na typu půdy a způsobu využívání stroje lze volit též různé provedení radliček, válců a zavlačovačů.

Zadní pěch a dvouřadý zavlačovač kypřiče Kerner STRATOS.
Zadní pěch a dvouřadý zavlačovač kypřiče Kerner STRATOS.

Za účelem provádění předseťové přípravy lze kypřič Kerner osadit hydraulicky nastavitelným pružinovým smykem; chceme-li pak realizovat podmítku, můžeme jej vybavit nožovým válcem Xcut. Ten slouží k narušování rostlinných zbytků, které navíc efektivně mělce zapravuje do půdy. Válec provádí křížový řez řezacími disky a nožovými válci a dokáže materiál nařezat nebo narušit jeho horní vrstvu tak, aby byl umožněn přístup mikroorganismů do půdy. Pro rovnoměrné míchání organické hmoty a urovnání povrchu pozemku lze kypřič opatřit hvězdicovými disky.

Nožový válec Xcut kypřiče Kerner STRATOS.
Nožový válec Xcut kypřiče Kerner STRATOS.

K zajištění adekvátní pracovní rychlosti je zapotřebí výkon 50 až 60 koní na metr záběru kypřiče Kerner STRATOS.