xarvio FIELD MANAGER. Jednoduše chytřejší rostlinná produkce
Dnes je 22.6. – svátek slaví Pavla

Lely jde na ruku českým chovatelům, kteří usilují o zvýšení úrovně chovu dojnic

Zveřejněno: 8. 4. 2021

Po roce se opět uskutečnila konference s názvem MLÉKO 2025, tentokrát s mottem „Jak ovlivnit tržní cenu mléka?“ Účastnili se jí známí i noví řečníci, včetně farmářů z tuzemska i zahraničí. Dvoudenní on-line konference byla tematicky věnována přípravě projektu farmy se stájovými technologiemi Lely včetně dojicích robotů.

Čeští zemědělci neustále investují do technologií, aby standard chovu udrželi nebo zvýšili. Zdroj foto - tisková zpráva Lely

Každé vystoupení bylo uvozeno přivítáním Ing. Tomášem Hrůšou ze společnosti AGRO-partner Soběslav, která je – ve spolupráci s firmou Lely – českým lídrem v oblasti automatizace chovu. Byla první firmou, která instalovala v ČR a SR prvního dojicího robota Lely Astronaut. V rámci franšízové spolupráce provozuje v Čechách, na Moravě a na Slovensku tzv. Lely Centra.

V průběhu konference se nakrátko ujal slova Ing. Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR, aby připomenul, jak je na tom Česká republika v chovu dojnic a produkci mléka. „Podmínky, za jakých chovají naši farmáři dojený skot, jsou klíčovou otázkou konkurenceschopnosti českého mléka na evropském ale i domácím trhu,“ uvedl Pýcha a dodal, že čeští chovatelé jsou šikovní a na vysoké úrovni, ať už z hlediska kvalitativních parametrů mléka, konkurenceschopnosti nebo technologické úrovně chovu. Zajímavostí je, že tak vysoké úrovně chovu jako v Česku nedosahují ani bavorští farmáři, polovina z nich chová dojnice ještě na vazném ustájení.

Čeští zemědělci neustále investují do technologií, aby standard chovu udrželi nebo zvýšili. Investice do robotizace a automatizace je podle předsedy zásadním rozhodnutím nejen z hlediska ekonomického ale i personálního.

Dojicí roboti Lely pro velké farmy

Firmu Lely na on-line konferenci představil viceprezident Gijs Scholman. Po zahájení své řeči podotkl, že technologie Lely nejsou určeny jen pro malé farmy. Dokazuje to fakt, že má Lely po celém světě 200 zákazníků z řad velkých farem (Lely definuje velkou farmu jako hospodářství s více než 500 kravami), které dohromady chovají 110 000 krav. Většina z nich se nachází v Severní Americe a Evropě. Největší farma s technologiemi Lely provozuje 36 dojicích robotů Lely Astronaut a největší zákazník má na několika farmách 56 dojicích robotů! Všechny uživatele propojuje Lely Red Cow Community (Komunita červené krávy) kde mohou farmáři vzájemně komunikovat a sdílet informace.

Lely razí přístup v podobě svobodného pohybu krav, aby si mohly samy během dne určovat, co zrovna chtějí dělat – procházet se, lehnout si, nakrmit se, napít se nebo se nechat podojit. Jedním z faktorů, který ovlivňuje finální podobu moderní mléčné farmy, je správný výběr technologie a optimální využití pracovníků na farmě.

Dvoudenní konference MLÉKO 2025 usnadnila mnoha chovatelům rozhodování, zda investovat do nových technologií a jakým způsobem. V další článcích si představíme, jak postupovat při přípravě projektu jehož cílem je návrh stáje s dojicími roboty. Platí totiž pravidlo, že čím větší je farma, které se to týká, tím důležitější je plánování. Jen s projektem a technologiemi ušitými na míru lze naplnit celý potenciál budoucí farmy.