Objevte novou řadu traktorů DEUTZ-FAHR 5 Keyline
Dnes je 16.6. – svátek slaví Zbyněk

Nejmodernější evropská výcviková stáj slouží žákům v Horšovském Týně. Prakticky se zde seznamují s fungováním robotické farmy

Zveřejněno: 15. 12. 2020

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn se může od září 2020 pochlubit novou výcvikovou stájí, která patří s ohledem na své propojení se školou mezi nejmodernější nejen v České republice, ale i v Evropě. Díky investici ve výši 37 milionů Kč byla vybudována moderně pojatá a plně robotizovaná stáj se zázemím určeným pro výuku žáků a prostory pro ukázkovou výrobu mléčných produktů.

Realizace projektu výcvikové stáje trvala dva a půl roku a vyžádala si investici ve výši 37 milionů Kč. Nachází se v areálu Školního hospodářství v Horšově (foto: SOŠ a SOU Horšovský Týn)

Slavnostní otevření nové výcvikové stáje s kapacitou padesát kusů hovězího dobytka proběhlo na konci září v nově vybudovaných prostorách, kam se redakce stránky Agroportal24h.cz o pár měsíců později, za plného provozu, přijela podívat. V areálu Školního hospodářství v Horšově nás přivítala ředitelka školy Ing. Miluše Fousová.

„Hlavním přínosem jsou moderní technologie. Je tu dojicí robot a krmící robot. Roboty žáci vidí při práci, učí se s nimi pracovat a poznávají, jak dokážou zjednodušit práci v zemědělství. ”
Ing. Miluše Fousová, ředitelka SOŠ a SOU, Horšovský Týn

Historie školy sahá až do doby druhé světové války, zemědělské obory zde mají dlouholetou tradici, kterou se daří nadále udržovat i díky kvalitnímu zázemí pro praxi, modernizacím techniky a technologií v souladu s vývojem moderního zemědělství. Ze současných 444 žáků tvoří významnou část 160 žáků studujících učební nebo maturitní zemědělské obory. Mezi učební obory patří Zemědělec-farmář (tříletý) a Opravář zemědělských strojů. K maturitnímu oboru patří Agropodnikání (čtyřletý). „V minulosti šel zájem o maturitní obor rapidně dolů. Poslední tři roky se to snažíme intenzivně měnit. Myslím si, že vybudování výcvikové stáje je jedním ze způsobů, jak to změnit. Letos máme v prvním ročníku oboru Agropodnikání přes dvacet žáků, což považuji za velký úspěch. Dobrá naplněnost je také v oboru Opravář zemědělských strojů, protože v rámci výuky nejenže žáci dostanou řidičské oprávnění na traktor, osobní a nákladní automobil, ale mohou absolvovat i svářečské kurzy. Mají díky tomu široké uplatnění na trhu práce a velký výběr z povolání – od řidiče přes opraváře zemědělských strojů až po svářeče nebo prodejce zemědělské techniky,“ uvedla ředitelka. Pozitivní také je, že rok od roku stále více absolventů zůstává v oboru. Obor Zemědělec-farmář byl otevřen před dvěma lety už s plánem, že bude v areálu Školního hospodářství vybudována nová výcviková stáj. Tento komplexní obor chtěla škola podpořit ze všech stran. To se nyní vyplácí.

Poskytnutí kvalitní praxe žákům

Součástí školy je Školní hospodářství v Horšově, kde se nachází kromě malé farmy také výcviková stáj, prostory pro dílny a penzion. Žáci se v rámci praxe v prvním a druhém ročníku seznamují s prací na malé farmě, zatímco ve třetím a čtvrtém ročníku chodí na praxi do zemědělských podniků. Jde buď o největší zemědělské podniky v okolí, plemenářské stanice nebo soukromé zemědělce. Nyní, v době koronavirové krize, zatím všichni žáci vykonávají praxi na Školním hospodářství. Právě s tímto záměrem také moderní výcviková stáj vznikla. „Hlavním přínosem jsou moderní technologie. Je tu dojicí robot a krmící robot. Roboty žáci vidí při práci, učí se s nimi pracovat a poznávají, jak dokážou zjednodušit práci v zemědělství,“ uvedla ředitelka s tím, že po praxi na Školním hospodářství žáci odchází na praxi do velkých zemědělských podniků.

Stáj tvoří vysoká hala, jejíž boční stěny jsou vysouvatelné. Vysouvají se nahoru nebo dolů podle teploty vzduchu
Stáj tvoří vysoká hala, jejíž boční stěny jsou vysouvatelné. Vysouvají se nahoru nebo dolů podle teploty vzduchu

Stájové technologie holandské firmy Lely dodala na základě výběrového řízení a splnění požadavků ze strany školy firma AGRO-partner Soběslav. „Než jsme se do projektu pustili, byli jsme načerpat zkušenosti tam, kde roboty už provozují, takže jsme už věděli, co umí, nebo mohou umět, jaké jsou výhody i nevýhody. První dojmy z provozu výcvikové stáje jsou pozitivní,“ dodala ředitelka. Realizace projektu trvala dva a půl roku.

U stáje se nachází přípravna krmiv pro parkování automatického krmného vozu Lely Vector
U stáje se nachází přípravna krmiv pro parkování automatického krmného vozu Lely Vector

Stáj tvoří vysoká hala, jejíž boční stěny jsou vysouvatelné, a to směrem nahoru nebo dolů – podle teploty vzduchu. Na hřebeni střechy se nachází průhled přes celou délku stáje, díky kterému se stáj odvětrává a je prosvětlena denním světlem. Stáj je sama o sobě vzdušná, oběh vzduchu je tu přirozený. Vzduchotechnika se nachází pouze u dojicího robota a výukové místnosti kvůli splnění hygienických předpisů.

Ložná plocha robota je jeřábem naplněna krmivem
Ložná plocha robota je jeřábem naplněna krmivem

Automatické krmení zvýší nádoj

Krávy plemene Jersey do nové stáje přijely ze školního statku České zemědělské univerzity Praha. Nyní postupně probíhá telení. Aktuálně činí průměrná dojivost do 30 litrů. „Krávy nedojí tolik jako třeba Holštýnský skot. Menší krávy máme z toho důvodu, že s nimi pracují děti a je s nimi lepší manipulace. Produkují také kvalitnější mléko vhodné pro zpracování mléčných výrobků,“ uvedla ředitelka s tím, že si je potřeba uvědomit, že se nejedná o vysokoprodukční stáj, nýbrž o výcvikovou. Jakmile žáci na Školním hospodářství zjistí, jaké je potřeba parametry při chovu skotu sledovat, jsou vysláni na praxi do velkých zemědělských podniků, kde je obvyklé mít stovky kusů skotu v jedné stáji, kde se pro změnu seznámí s ekonomickou stránkou chovu.

V nastaveném intervalu robot vyjíždí z přípravny krmiv do stáje nakrmit dobytek
V nastaveném intervalu robot vyjíždí z přípravny krmiv do stáje nakrmit dobytek

Skot je krmen travní, vojtěškovou a ovesnou senáží. Do krmné dávky je přidáváno seno, sláma a krmná směs pro produkční dojnice. Se sestavováním optimální krmné dávky na farmě pomáhá krmivář, kterého škola chce využít i ve výuce žáků, aby je seznámil s moderním způsobem sestavování krmné dávky.

Skot je ustájen volně a podojit se přichází podle vlastní potřeby k automatickému dojicímu robotu Lely Astronaut A5
Skot je ustájen volně a podojit se přichází podle vlastní potřeby k automatickému dojicímu robotu Lely Astronaut A5

U stáje se nachází přípravna krmiv pro parkování automatického krmného vozu Lely Vector s elektropohonem. V době jeho nečinnosti zde probíhá nabíjení. Ložná plocha robota je na tomto místě také jeřábem plněna krmivem. V nastaveném intervalu robot z přípravny krmiv vyjíždí do stáje nakrmit dobytek. Orientuje se ultrazvukovými senzory a pojíždí přes kovové pásky zabudované v podlaze. Podvozek robota se skládá ze dvou samostatně poháněných kol se senzory otáček a jednoho předního otočného kola. Podvozek je uschován pod rotujícím kónickým válcem, který přihrnuje krmivo. Zásobník je schopen krmivo míchat přes buben s noži a dávkovat přes vysouvací panel. Tato koncepce poskytuje flexibilní způsob krmení krav, zamezuje plýtvání krmivem a v neposlední řadě zajišťuje krmení přesnou krmnou dávkou, což má pozitivní vliv na zdraví dojnic.

Ve stáji se nachází kamerový systém, ke kterému mají vzdálený přístup jak ředitelka, tak učitelé
Ve stáji se nachází kamerový systém, ke kterému mají vzdálený přístup jak ředitelka, tak učitelé

Automatické dojení bez stresu

Skot je ustájen volně a podojit se přichází podle vlastní potřeby k automatickému dojicímu robotu Lely Astronaut A5. Jakmile k tomu dojde, může si dopřát speciální krmné směsi. Dojicí robot má strukové násadce a vyhodnocuje každou čtvrť vemene zvlášť. Jakmile je jedna vydojená, odpojí se, zatímco se dojí ostatní. Jakmile robot vyhodnotí, že jsou v mléce indikátory zánětu mléčné žlázy, tak jej odkloní do separačního zařízení Lely M4Use a dojnici označí. Vyhovující mléko putuje do tanku a posléze k dalšímu zpracování. Každá dojnice totiž disponuje krčním obojkem, prostřednictvím kterého robot pozná například blížící se říji a monitoruje třeba i přežvykování, což může napomoci predikci onemocnění a zapříčinit následnou separaci dojnice od stáda, a tak ji připravit pro příchod veterináře. Parametrů měří robot samozřejmě daleko více, namátkově zmiňme třeba zaznamenávání příchodů k dojicímu robotu – dle nastavení může robot dojnici zabránit podojení, pakliže k robotu přijde poněkolikáté za krátký časový úsek. Součástí robota je i váha. Podle ředitelky dojnicím nedělalo problém si na robota zvyknout. Dojicí robot Lely Astronaut A5 zajišťuje dojení bez stresu, což mimo jiné vede k vyšší produkci mléka.

Součástí stáje je i učebna splňující hygienické předpisy, kde budou analyzována data získávaná roboty
Součástí stáje je i učebna splňující hygienické předpisy, kde budou analyzována data získávaná roboty

Roboty naměřená data budou vyhodnocována ve speciální učebně

Jak krmicí, tak dojicí robot zaznamenává celou řadu údajů, s nimiž lze dále pracovat. Všechny údaje se zobrazují nejen ve velínu u dojicího robota v počítačovém programu Lely T4C, ale i vzdáleně v mobilní aplikaci. Ve stáji se také nachází kamerový systém. „Večer se kouknu na telefon a vidím, jak robot krmí. Je to šikovné. Když se například krávy telí, může se učitel podívat přes kamery, zda je jeho přítomnost nutná, protože se to nejčastěji odehrává večer,“ uvedla jeden z přínosů vzdáleného dohledu ředitelka. „Výhodou současných technologií je, že kamery přenáší reálný obraz, podle kterého lze rozhodovat. Navíc jsou roboti napojeni on-line na rozhraní, kam mohou hlásit chyby. Podle toho se pak pracovníci servisu mohou rozhodnout, zda musí přijet nebo stačí závadu odstranit na dálku,“ doplnil vedoucí školní farmy Tomáš Fiala.

Se zaznamenanými údaji budou pracovat i žáci. Součástí stáje je rovněž učebna splňující hygienické předpisy, kde budou analyzována získaná data z robotů. „Informace robot získává z krčního obojku. Sleduje, zda je zvíře zdravé, jak moc se hýbe, přežvykuje a odpočívá. Dále zaznamenává dojení a kvalitu mléka. Krmný robot informuje o krmné dávce, jakým způsobem se může podávat, kolik toho zvířata sežerou a jak často krmí. Učebna je tady proto, abychom veškeré informace využili ve výuce v oborech Agropodnikání a Zemědělec-farmář,“ uvedla ředitelka a dodala: „Pro nás to znamená mnoho nových věcí kolem robotů. Jsem ale přesvědčena, že pozitiv bude přibývat. Je to hlavně o přínosu pro děti, naučí se s tím pracovat a vše si vyzkouší.“

Oblíbeným zařízením stáje je i kravské drbadlo Lely Juna
Oblíbeným zařízením stáje je i kravské drbadlo Lely Juna

Vlastní výroba mléčných výrobků s prodejem přímo z farmy

K dispozici jsou i plně vybavené prostory pro budoucí zpracování mléka a výrobu mléčných produktů, jako jsou sýry, jogurty a tvaroh. „Část mléka se zde bude zpracovávat a druhou část budeme prodávat. Výrobky budeme prodávat přímo ze dvora. Již jsme to prováděli, ale v malém měřítku. Plánujeme také spolupracovat se základními a mateřskými školami. Přijíždět k nám budou děti, kterým budeme ukazovat, jak mléko vzniká a jak se zpracovává, zkrátka aby děti poznaly prvopočátek zemědělské výroby,“ uvedla ředitelka, jejíž zásluhou je i navázání spolupráce s Jihočeskou zemědělskou univerzitou v Českých Budějovicích, kam žáci jezdí na exkurze.

Každá dojnice disponuje krčním obojkem
Každá dojnice disponuje krčním obojkem

V brzké době má škola v plánu pořídit i automatický shrnovač kejdy. Školní hospodářství je, co se týče zemědělské mechanizace, nadstandardně vybaven moderní technikou. Nedávno byl pořízen i 200koňový traktor, lis s variabilní komorou, ovíječka balíků a v plánu je také investice do fekální cisterny a většího rotorového shrnovače pro zefektivnění pracovních procesů. Kromě toho je v plánu i postupná rekonstrukce celého areálu.

K dispozici jsou i plně vybavené prostory pro budoucí zpracování mléka a výrobu mléčných produktů, jako jsou sýry, jogurty a tvaroh (foto: SOŠ a SOU Horšovský Týn)
K dispozici jsou i plně vybavené prostory pro budoucí zpracování mléka a výrobu mléčných produktů, jako jsou sýry, jogurty a tvaroh (foto: SOŠ a SOU Horšovský Týn)

Kejdové hospodářství je tu řešeno přes podroštovou jímku