Oslavte s námi 75 let secích strojů AMAZONE
Dnes je 15.7. – svátek slaví Jindřich

Ministerstvo zemědělství vloni podpořilo výsadbu 61 000 stromů na zemědělských pozemcích

Zveřejněno: 30. 1. 2024

Díky nové dotaci založili zemědělci loni 610 hektarů takzvaných agrolesnických systémů, to znamená 61 000 stromů vysázených na zemědělské půdě. Za to získali podporu 66 milionů korun. Ministerstvo zemědělství bude v následujících letech poskytovat i příspěvek na údržbu nově vysazených dřevin.

Ministerstvo zemědělství loni podpořilo výsadbu 61 000 stromů na zemědělských pozemcích. foto M. Ali Khan, shutterstock.com

Zemědělci začali s pomocí dotace Ministerstvo zemědělství sázet stromy na pozemcích, které zároveň dál využívají k pěstování plodin nebo k pasení dobytka. Vloni tak do naší krajiny přibylo na 610 hektarech 61 000 ovocných i lesních stromů.

„Jde o vysazování dřevin na orné půdě a travních porostech. To pomůže přírodě a zároveň i zemědělcům. Očekáváme, že se dřeviny trvale stanou nedílnou součástí krajiny a přispějí k lepší ochraně životního prostředí. Stromy rozčlení pole a zabrání tak erozi. Zemědělci zase mohu diverzifikovat výrobu bez snížení produktivity polí a například pasoucí se zvířata budou mít díky stromům zajištěný stín,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Sazba dotace na založení agrolesnického systému, tedy na pořízení kvalitních stromků a jejich prvotní ochranu, je přes 108 000 korun na hektar. Sazba na následnou údržbu v dalších letech je téměř 19 000 korun na hektar za jeden rok. Podmínkou je, aby stromy na pozemku rostly minimálně 5 let. Dotace je z 65 % hrazena z národních a ze 35 % z unijních zdrojů. První příspěvky za agrolesnictví vyplatí zemědělcům Státní zemědělský intervenční fond letos.

„Zemědělci si mohou vybrat čím své pozemky osázejí. Dotace se poskytuje na 59 druhů lesních a ovocných dřevin, jako jsou například duby, lípy, jeřáby, jabloně, hrušně nebo třešně. Stromů musí být 100 kusů na jeden hektar. Vysazovaný strom musí měřit nejméně 120 cm, jde nám totiž o to, aby agrolesnický systém začal poskytovat přínos co nejdříve,“ uvedl ministr zemědělství Marek Výborný.

Dřeviny v agrolesnických systémech rozčleňují velké půdní bloky, zabraňují vodní a větrné erozi i odnosu půdy v případě přívalových dešťů. Svým opadem a kořeny zvyšují podíl organické hmoty v půdě, změna struktury půdy zlepšuje zadržení vody v krajině. Přispívají ke snižování emisí skleníkových plynů pohlcováním oxidu uhličitého (CO2) a ukládáním uhlíku v dřevní hmotě či půdě. Pomáhají také zajistit úkryt a potravu druhům vázaných na zemědělskou krajinu, například včelám, motýlům a dalšímu hmyzu nebo ptákům a drobným savcům, ať už se jedná o opylovače, ptáky či drobné savce.