Kramp - Náhradní díly na dosah ruky
Dnes je 30.9. – svátek slaví Jeroným

Nejlepší oráči ze střední Evropy se utkají v Opavě. Chybět nebude přehlídka umu, techniky i moderního hospodaření

Zveřejněno: 7. 9. 2020

Soutěžní orba má i u nás poměrně dlouhou tradici. Mistrovská klání v orbě, a to ať již na národní, nebo mezinárodní úrovni, jsou rovněž příležitostí pro ukázky nejen umu jednotlivých soutěžících, ale jsou také ukázkou možností a používané techniky moderního hospodaření v zemědělství.

Soutěžní orba
Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Historie orby v České republice

Soutěžní orba má i u nás poměrně dlouhou tradici. Bohužel po roce 1948 došlo v našem zemědělství ke změně systému hospodaření s půdou, kdy vzniklé velké plochy po scelování polí se v následujících letech projevily i v jednotlivých disciplínách soutěžní orby. Naši oráči tak soutěžili se svými kolegy v rámci spřátelených zemí s velkými traktory a pluhy až s osmi radlicemi, aby deklarovali sílu a úspěchy socialistického hospodaření. Přesto i v těchto dobách se mezinárodních soutěží v tzv. “západních“ zemích, kde probíhaly klasické soutěže, tak jak je známe i dnes, sporadicky účastnili i naši reprezentanti. V roce 1990 byla založena Společnost pro orbu v ČR, která kromě jiného také začala organizovat mistrovské soutěže v orbě podle mezinárodních pravidel.

V čem jsou soutěže v orbě prospěšné

Mistrovská klání v orbě, a to ať již na národní, nebo mezinárodní úrovni, jsou rovněž příležitostí pro ukázky nejen umu jednotlivých soutěžících, ale jsou také ukázkou možností a používané techniky moderního hospodaření v zemědělství. Díky tomu, že se tyto soutěže těší stále větší oblibě mezi veřejností, je možné na nich představit vše, co se dnes používá. Prezentuje se technika, která je v současnosti v mnoha případech sofistikovanější a vybavenější, ať již navigačními systémy, systémy prokluzu, kontrolou spotřeby, přesnými aplikačními systémy apod.

A jaká je tedy podoba současné soutěžní orby?

Soutěží se ve dvou kategoriích - klasickými jednostrannými dvouradličnými pluhy a otočnými dvou až tříradličnými pluhy. V našich podmínkách se na národní mistrovství nominují všichni přihlášení. V roce 2015 se poprvé obnovila tradice krajských soutěží. Uskutečnily se dvě. V Pardubickém a Libereckém kraji. Následovali další kraje, ale hlavně 1. ročník Středoevropského mistrovství v orbě, který se uskutečnil v Zábřehu, za velmi vydatné pomoci místní Střední školy sociální péče a služeb.

Tato nově vzniklá soutěž měla další pokračování v roce 2018, kdy hostitelskou zemí bylo sousední Rakousko, konkrétně spolková země Dolní Rakousy, městečko Herzogenburg nedaleko Sankt Pöltenu. Zde poměřili síly oráči ze dvou zemí. Společnost pro orbu ČR, z.s. uspořádala zájezd, kterého se zúčastnilo cca 10 příznivců soutěžní orby, a spojili to s doprovodným programem, který se velmi vydařil.

V České republice pokračuje organizování krajských soutěží a je to výborný nástroj propagace soutěžní orby pro širokou veřejnost.

V roce 2018 se osvědčil model uspořádání krajské soutěže vždy v místě konání Mistrovství České republiky v orbě, jako generálku na organizaci této náročné soutěže. I zde v Opavě se v roce 2018 v sobotu 8. září uskutečnil 1. ročník orby Moravskoslezského kraje. A právě při této soutěži proběhla jednání o uspořádání 37. ročníku Mistrovství Evropy v orbě, kterou nyní nahrazuje 3. ročník Středoevropského mistrovství.

Letošní ročník je bohužel poznamenán celosvětovou situací s nákazou COVID-19. Tak jak postupně od počátku března docházelo k rušení všech hromadných akcí, musela Společnost pro orbu ČR, z.s. zrušit všechny plánované jarní krajské soutěže. Měli se uskutečnit na Rakovnicku a v Ústeckém kraji. Mezinárodní organizace světové orby WPO pod tíhou vzniklé nákazy zrušila konání srpnového 67. Mistrovství světa v orbě v Petrohradu a následně zrušil evropský výbor EPF i 37. ročník Mistrovství Evropy v orbě v Opavě.

Vzhledem k rozpracovanosti a vynaloženému úsilí na přípravu této soutěže se výbor Společnosti pro orbu ČR, z.s. rozhodl i na základě rozvolňování opatření proti epidemii uspořádat ve stejném termínu a na stejném místě 3. ročník Středoevropského mistrovství v orbě společně se 47. ročníkem Mistrovství České republiky v orbě. Soutěže v orbě jsou vždy hodnoceny dle pravidel vydaných mezinárodní organizací pro orbu WPO a při Mistrovství České republiky se vždy hodnotí jednotlivec. U soutěže Středoevropské orby, vzhledem k možnosti účasti většího počtu soutěžích (maximálně 4), ale i možnosti menšího počtu soutěžících z každé přihlášené země, byl vypracován odlišný, ale dle názoru většiny zúčastněných spravedlivý bodovací klíč. Nehodnotí se jednotlivec, ale zúčastněná země.

Hodnocení:

jeden soutěžící: počet dosažených bodů x 1,75

(vzor: 115x1,75=201,25)

dva soutěžící: součet bodů obou účastníků

(vzor: 98,5+119=217,5)

tři soutěžící: součet dvou účastníků lépe umístěných

(vzor: 111+99+118=229)

čtyři soutěžící: dosažený počet bodů děleno dvěma

(vzor: 111+98,5+118+115=442,5:2=221,25)