Puma na vrcholu řetězce
Dnes je 22.6. – svátek slaví Pavla

Největší aplikační cisterna Fliegl umožňuje efektivní vývoz fugátu i během krátkých aplikačních oken

Zveřejněno: 9. 5. 2021

Zvyšující se tlak na rychlý vývoz fugátu z bioplynové stanice donutil zemědělský podnik na Českokrumlovsku k pořízení největší podtlakové třínápravové cisterny Fliegl ALPHA Line o objemu 27 500 litrů, která je vhodná pro intenzivní využívání. Při konfiguraci výbavy cisterny majitel vycházel ze zkušeností získaných za dlouholetého provozu dopravní techniky Fliegl i z místních polních podmínek.

Třínápravová cisterna Fliegl ALPHA Line o objemu 27 500 litrů je v podniku agregována s traktorem o výkonu skoro 300 koní. Zdroj foto - Milan Jedlička

Společnost Zemos Zubčice vznikla v roce 1994 a nyní provozuje tři střediska v Chabičovicích, Zubčicích a Malčicích s celkovým počtem 40 zaměstnanců. Hospodaří na 1800 hektarech půdy, z toho téměř 700 hektarů zaujímají trvalé travní porosty. Na orné půdě se pěstuje maximálně 50 hektarů jetele. V podniku se zabývají nejen rostlinnou a živočišnou výrobou, ale také provozem bioplynové stanice (BPS). Hlavními pěstovanými plodinami jsou pšenice (průměrný hektarový výnos sedm tun), řepka (čtyři tuny) a ve velké míře i mák (jedna tuna). V rámci živočišné výroby se zde specializují na chov dojných krav, jde o celkem 320 kusů s užitkovostí přes 10 000 litrů. Celkově se ve společnosti Zemos Zubčice nachází 700 dobytčích jednotek.

„Je obdivuhodné, co dokážou jednotlivé rozměry kol. U starých cisteren máme rozměr 22,5 palců, zatímco u nové cisterny už 30 palců. Díky tomuto rozměru se kola lépe odvalují a cisterna se pohybuje s lehkostí. Cisternu bez problémů utáhne traktor o výkonu 270 koní.”
Václav Honetschläger, jednatel Zemos Zubčice

Výkon BPS činí 1 MW. Podnik umí využít i vzniklé odpadní teplo – stanice je přes teplovod propojena s nedalekým golfovým resortem, lázněmi a pivovarem. V poměru k omezené velikosti zubčického pozemkového fondu disponuje BPS vysokým výkonem, což by mohlo v budoucnu (během sušších let) přivodit problémy s přísunem paliva (biomasy). Proto může stanice i při 100% výkonu zpracovávat travní porost.

Sedmset hektarů luk v podniku sklízí ve třech sečích, přičemž materiál z první a částečně i z druhé slouží jako krmení pro dobytek. Zbylou část a také výnos z třetí seče bylo už potřeba likvidovat (kompostovat). V současnosti je však veškerý odpadní materiál zpracováván v BPS – denně až 30 tun trávy, 20 tun kukuřice a až 15 tun hnoje. BPS přináší ekonomickou úsporu, díky které se mohou v podniku soustředit na investice do moderního strojového parku.

Loňský rok byl z hlediska náročnosti jeden z nejhorších, který jsme kdy zažili. Zde na Českokrumlovsku spadlo obrovské množství srážek a až do půlky listopadu jsme se neustále hrabali v bahně, nemohli jsme pořádně vjet do polí. Výnosy byly průměrné a z hlediska prodané elektřiny to byl solidní rok. Měli jsme 100 hektarů máku, ale rozšířili jsme výměru na 170 hektarů, což nám hodně finančně pomohlo, i díky letošní dobré ceně,” zhodnotil loňský rok jednatel Václav Honetschläger.

Patnáct let se stejnou značkou dopravní a aplikační techniky

Významnou část strojů pořízených v posledních deseti letech dodala firma AGROZET České Budějovice, a.s. známá svou širokou nabídkou náhradních dílů a prodejem kvalitní techniky. Agrozet kromě techniky pro sklizeň pícnin firmy Pöttinger dodává do podniku Zemos také dopravní a aplikační techniku firmy Fliegl. V roce 2006 šlo o dvounápravový návěs Fliegl ASW 268 s výtlačným čelem a rozmetadlem + cisternu o objemu 14 500 litrů. Později majitelé zubčického podniku investovali do dalšího dvounápravového návěsu, modelu Fliegl ASW 268, rovněž pořídili třínápravový návěs s výtlačným čelem a rozmetací jednotkou. Zahájení provozu BPS v roce 2011 si vyžádalo další zakoupení větší třínápravové cisterny Fliegl o objemu 25 000 litrů. V posledních letech byl také pořízen sklápěč a přepravník na balíky či zametací koště, taktéž značky Fliegl. Letos do společnosti dorazila největší podtlaková třínápravová cisterna Fliegl ALPHA Line o objemu 27 500 litrů. Návěsy a cisterny jsou agregovány s traktory FENDT o výkonu v rozmezí 270 až 430 koní, z nichž všechny disponují plynulou převodovkou. S technikou Fliegl jsou v podniku spokojeni, dodnes jsou zde provozovány návěsy, které byly pořízeny před více než 15 lety.

Vlevo obsluha traktoru, vpravo Václav Honetschläger. Zdroj foto - Milan Jedlička
Vlevo obsluha traktoru, vpravo Václav Honetschläger. Zdroj foto - Milan Jedlička

Zadní čelo je dle potřeby u návěsů zaměňováno za rozmetací jednotku. Z návěsu se tak rázem stává rozmetadlo statkových hnojiv, které je schopné dosahovat obrovských denních výkonů. V Zemosu Zubčice rozmetají 5 až 7 tisíc tun hnoje ročně. Majitel na návěsech oceňuje zejména jejich výtlačné čelo, díky kterému nemusí korbu sklápět do výšky a při senážích lze obsah korby za pomocí čela přitlačit a tím vytvořit více místa. Jelikož hospodaří v kopcovitém terénu, vhod přichází i nízká hmotnost návěsů oproti sklápěcím návěsům s tuhým rámem. Bočnice návěsů Fliegl jsou složeny z profilovaných plechů, které jsou speciálně vzájemně propojené, což podle majitele přináší výhodu například, když se návěs přetíží obilím – jednotlivé plechy se pouze vyboulí a po vykládce obilí se zase vrátí do své standardní polohy. V případě poškození lze vyměnit pouze daný poškozený pás plechu. Majitel prohlašuje, že za celých 15 let nenastal v podniku problém s konstrukcí návěsů Fliegl.

Propojení s traktorem je řešeno přes závěsový systém K80 s nuceným řízením K50. Zdroj foto - Milan Jedlička
Propojení s traktorem je řešeno přes závěsový systém K80 s nuceným řízením K50. Zdroj foto - Milan Jedlička

Odvezou více fugátu

V Zemosu dojde každoročně k převozu až 70 000 tun materiálu všeho druhu, přičemž největší podíl z toho tvoří fugát, hnojivo s rychle uvolnitelným dusíkem. Surovinou pro jeho výrobu tvoří tisíce tun statkových hnojiv a krmiva, ze kterých procesem v BPS dochází k výrobě digestátu, jenž je ještě prohnán separátorem. Tak vzniká fugát, který je potřeba vyvézt na pole.

Nová řada ALPHA Line přináší uchycení odpruženého oje blíže k přední nápravě. Zdroj foto - Milan Jedlička
Nová řada ALPHA Line přináší uchycení odpruženého oje blíže k přední nápravě. Zdroj foto - Milan Jedlička

Transport fugátu je však časově omezen aplikačními okny (příznivé počasí v období od jara do října), a tak se na pole mnohdy nedostane až půl roku. Po zbylou dobu je z důvodu legislativy a třeba i špatného počasí uložen v jímkách BPS. Kupříkladu na jaře tohoto roku bude na pole přepraveno 10 000 m3 fugátu. Donedávna tuto činnost obstarávaly pouze dvě cisterny o jednotlivých kapacitách 14,5 a 25 tisíc litrů. Aplikační okna se však vlivem počasí stále zkracují, a vedení podniku proto přistoupilo k investici do třetí cisterny, od čehož si slibuje lepší efektivitu v oblasti vývozů fugátu na pole, a to v požadovaných termínech.

Průměrná dojezdová vzdálenost na pole činí u Zemosu 6 km. Zatímco na nejvzdálenější pole cisterna denně zajede šestkrát, na nejbližší pole u BPS i patnáctkrát. Všechny tři podnikové cisterny (dvě starší, jedna nová) dohromady vyvezou během jedné jízdy na pole 67 000 litrů fugátu.

Vývěva s turboplničem je ideální volbou do kopcovitých podmínek

Cisterna používá třínápravový podvozek s nuceným řízením, jež je prováděno písty zapojenými k traktoru – starají se o natáčení první a poslední nápravy cisterny. Nová řada ALPHA Line přináší uchycení odpruženého oje blíže k přední nápravě. Toto technické řešení cisterně propůjčuje lepší stabilitu na nerovném terénu. Cisterna má ve srovnání s výměnnými systémy (podvozky) také velmi nízké těžiště, což jí v kopcovitém terénu dodává ještě větší stabilitu. Podvozek je osazen nápravami z produkce BPW, vybírat lze i z jiných variant. Cisterna je v podniku agregována s traktorem o výkonu 300 koní dosahujícím vysoké pojezdové rychlosti, pro bezpečnější jízdu pro silnici proto investor vybíral při konfiguraci stroje nejširší brzdové obložení bubnu.

Všechny funkce cisterny se sbíhají v tomto prostoru hydraulického řízení. Zdroj foto - Milan Jedlička
Všechny funkce cisterny se sbíhají v tomto prostoru hydraulického řízení. Zdroj foto - Milan Jedlička

Vývěva (kapacita 12 000 l/min, hnaná kardanem) byla zvolena hned z několika důvodů. Jednak ji mají v podniku odzkoušenou (pochvalují si její konstrukční jednoduchost a spolehlivost) a jednak ji oceňují pro perfektní práci v kombinaci s turboplničem (hnaný hydraulikou traktoru). Při konfiguraci stroje lze vybírat i z různých druhů čerpadel, která jsou aplikovatelná při plnění husté kejdy. Pro aplikaci fugátu však postačuje vývěva. Stačí pouze zapnout vývěvu a vytvořit podtlak (lopatkový turboplnič nemá sací schopnost), poté otevřít šoupě, jakmile se fugát dostane k lopatkám turboplniče, přečerpávání z jímky BPS do cisterny započne. Podle majitele lze i s touto variantou plnění dosáhnout vysokého sacího výkonu, cisterna je naplněna za tři minuty. Turboplnič se nachází zespod nádrže cisterny, takže při konfiguraci stroje je možné volit nasávací ruku jak na pravou, tak levou stranu. Z obou stran cisterny lze také využívat plnicí hadice. Plnění nové podnikové cisterny probíhá prostřednictvím nasávacího ramene, které se spojí s dokovací stanicí u jímky BPS. Proces nasávání je zahájen i ukončen, aniž by musela obsluha vylézat z traktoru ven. Způsob plnění přes masivní hadice byl zavržen, jeho součástí je těžká manuální práce. Také horní plnění bylo zamítnuto vzhledem k napěnění fugátu.

Robustní hadicový aplikátor

Nová cisterna využívá k aplikaci fugátu hadicový aplikátor Garant s pracovním záběrem 12 metrů, starší cisterny v podniku mají záběr 9 metrů. Zatímco starší aplikátory se rozkládají přes lana, novější hydraulicky. Garant je navíc robustnější. Jednoduchý aplikátor byl zvolen, protože usnadňuje aplikaci do oraniště na jaře. Fugát okamžitě po aplikaci zapravuje do půdy traktor s diskovým podmítačem, jehož prostoje se nasazením většího počtu cisteren snižují.

V podniku zvolili odpružení cisterny přes listová pera, protože u tohoto typu stroje tolik nehrozí přetížení. Zdroj foto - Milan Jedlička
V podniku zvolili odpružení cisterny přes listová pera, protože u tohoto typu stroje tolik nehrozí přetížení. Zdroj foto - Milan Jedlička

Fliegl u aplikátoru nepoužívá řezací hlavu, nýbrž šnekový rozdělovač, z něhož vychází jednotlivé hadice rozvedené do celého záběru aplikátoru. V rozdělovači s hydropohony se nachází šnek, jenž se stará o rovnoměrný rozvod kapaliny do hadic. Na konci rozdělovače je šnek uložen na volno a v případě, když dojde ke kontaktu s cizím předmětem, se nadzvedne, a předmět umístí do úložných boxů. Dále se též šnek v časových intervalech pootočí zpět, tak, aby nemohlo dojít k ucpání otvorů materiálem. Toto řešení se majiteli líbí, neboť je velmi jednoduché, servisně nenáročné a nezahrnuje tolik součástek jako klasická řezací hlava.

Pohled na kardanem hnanou vývěvu Hertell KD 12000 a odpružení oje. Zdroj foto - Milan Jedlička
Pohled na kardanem hnanou vývěvu Hertell KD 12000 a odpružení oje. Zdroj foto - Milan Jedlička

Oproti starším modelům jsou v novém aplikátoru přítomné i větší otvory, jimiž proudí kapalina do hadic. U starších cisteren je museli zaměstnanci podniku zvětšit svépomocí, aby mohli aplikovat fugát ve větších dávkách. Vyprázdnění tak velkého objemu nádrže tak zabere jen pár minut. Jelikož není zapotřebí fugát aplikovat s vysokou přesností, obsluha cisteren reguluje dávku na hektar podle pracovní rychlosti traktoru. Běžně tak do oraniště putuje 100 m3 na hektar při pracovní rychlosti 1,2 km/h. Konfigurace cisterny však samozřejmě umožňuje zvolit systém pro regulaci dávky, stejně tak sofistikované ovládání cisterny přes ISOBUS či systémy pro sledování živin. Přestože většina traktorů v podniku rozhraním ISOBUS disponuje, majitel se rozhodl zvolit jednodušší typ ovládání přes tlačítkový terminál. Důvodem je snaha umožnit obsluze ten nejsnazší a nejlepší přístup ke všem funkcím a provozním údajům traktoru i cisterny potřebným k práci.

Fliegl u aplikátoru nepoužívá řezací hlavu, nýbrž chráněný šnekový rozdělovač z nerezu, z něhož vychází jednotlivé hadice. Zdroj foto - Milan Jedlička
Fliegl u aplikátoru nepoužívá řezací hlavu, nýbrž chráněný šnekový rozdělovač z nerezu, z něhož vychází jednotlivé hadice. Zdroj foto - Milan Jedlička

Za povšimnutí stojí i obutí nové cisterny: „Je obdivuhodné, co dokážou jednotlivé rozměry kol. U starých cisteren máme rozměr 22,5 palců, zatímco u nové cisterny už 30 palců. Díky tomuto rozměru se kola lépe odvalují a cisterna se pohybuje s lehkostí. Cisternu bez problémů utáhne traktor o výkonu 270 koní,” uvedl Honetschläger.