Nová řada teleskopických manipulátorů Bobcat
Dnes je 27.9. – svátek slaví Jonáš

Podpovrchový aplikátor návnad pro hraboše získal ocenění Zlatý klas na agrosalonu Země živitelka 2021

Zveřejněno: 29. 8. 2021

Podpovrchový aplikátor návnad pro hraboše českého výrobce P & L, spol. s r.o. získal ocenění Zlatý klas v rámci 47. ročníku mezinárodního agrosalonu Země živitelka 2021. Agrosalon s podtitulem „Inspirací k činům“ se koná 26. – 31. 8. 2021.

Zuzana Váňová z marketingového oddělení P & L, spol. s r.o. s oceněním Zlatý klas u aplikátoru Terrier

Podpovrchový aplikátor návnad pro hraboše s označením Terrier mohou návštěvníci agrosalonu vidět na výstavní ploše firmy P & L, spol. s r.o.

Aplikační pracovní jednotka stroje Terrier vytváří podpovrchovou dutinu (kontinuální noru), do níž se aplikuje otrávená návnada na hraboše - je skryta před ostatními živočichy pohybujícími se na povrchu půdy. Aplikace návnady se provádí především do ohnisek výskytu hraboše polního, což snižuje její dávku, tím je tato technologie šetrnější k životnímu prostředí.

Ocenění Zlatý klas.  Zdroj foto - Milan Jedlička
Ocenění Zlatý klas. Zdroj foto - Milan Jedlička

Dutina se vytváří diskovým kotoučem, který provede nakrojení půdy, následuje tunelovací zařízení zakončené ve spodní části trubkou se zkosenou špičkou. V konstrukci tunelovacího zařízení je instalována dávkovací trubice s aplikačním vývodem. Dávkování je závislé na rychlosti odvalování hnacího kola řetězového pohonu aplikátoru Terrier. Vytvořený podzemní tunel s aplikovanou návnadou zaručuje vysoký efekt v hubení hraboše polního a minimalizací ohrožení necílových živočichů.

Aplikační jednotka pracuje spolehlivě ve všech půdních typech a je možné u ní nastavit hloubku aplikace, optimální přítlak do půdy, případně zvolit různé provedení nástrojů pro minimalizaci poškození povrchové vrstvy a pěstovaných plodin.

Cílem soutěže ZLATÝ KLAS je vybrat, a především vyzdvihnout a ocenit špičkové výrobky a novinky z oblasti techniky a mechanizace v zemědělství, dále také z potravinářství, lesního a vodního hospodářství včetně opravárenství. Soutěž vyhlašuje Ministerstvo zemědělství České republiky a koná se pod záštitou ministra zemědělství v rámci Mezinárodního agrosalonu Země živitelka. Soutěží se podle vydaného Soutěžního řádu ve 4 kategoriích: rostlinná výroba, živočišná výroba, mechanizace, potravinářství a zpracovatelský průmysl. Přihlášené exponáty posuzuje soutěžní porota sestavená z odborníků (zástupci MZe, odborného školství, výzkumných ústavů, kontrolních institucí zemědělsko-potravinářského komplexu).