Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 21.4. – svátek slaví Alexandra

Portál MyNewHolland a jeho nástroj MyPLMconnect jsou cestou k minimalizaci prostojů a zvýšení produktivity práce

Zveřejněno: 3. 2. 2022

Uživatelé nové generace traktorů New Holland nyní získávají přístup do světa digitálních služeb, které napomáhají zvýšit efektivitu řízení podniku. Mohou využívat podporu pomocí portálu MyNewHolland a jeho nástroje MyPLMconnect, které jsou cestou k minimalizaci prostojů a zvýšení produktivity práce. Vedle nepřetržitého přístupu k servisní podpoře a užitečným informacím mají uživatelé přístup i k monitoringu svých strojů.

Nová generace strojů New Holland disponují sofistikovaným komunikačním rozhraním, jenž zabezpečuje kompletní fungování telematiky.

Každý traktor značky New Holland modelové řady New Holland T7 Heavy Duty (HD) a New Holland T8 Genesis má ve standardní výbavě telematiku PLM Intelligence s komunikačním modulem. Ta umožňuje dálkově on-line sledovat a spravovat farmu, vozový park či rozmanitá data, a tak optimalizovat pracovní činnosti a být maximálně flexibilní. Nová generace traktorů New Holland disponuje sofistikovaným komunikačním rozhraním, jenž zabezpečuje kompletní fungování telematiky. Po dobu záruky stroje je provoz telematiky poskytován zdarma, a majitel traktoru si tak může vyzkoušet veškeré její pokročilé funkce. Po uplynutí záruky pak může volit ze tří balíčků předplatného a nadále využívat výhody systému.

Pokud si pořídíte nový traktor New Holland, je stroj autorizovaným dealerem zaregistrován pod e-mailem nového majitele. Ten si následně může vytvořit účet na portálu MyNewHolland, což je spolehlivá cesta k minimalizaci prostojů a zvýšení produktivity práce. K portálu lze přistupovat přes PC, mobilní telefon nebo tablet připojený k internetové síti. Je určen pro provozovatele stroje a pro oficiálního dealera traktorů New Holland. V tomto článku si přiblížíme, jaké možnosti portál svým uživatelům přináší.

Snadná správa traktoru New Holland odkudkoliv

Ihned poté, co provozovatel stroje New Holland, mechanizátor nebo agronom provede svou registraci na portále MyNewHolland, obdrží přihlašovací údaje. Úvodní stránka portálu MyNewHolland mu následně nabídne možnost správy uživatelských dat či vstup do e-mailu, její součástí je i ovládání portálu. Uživatel má rovněž možnost zde nastavit, které údaje mají být volně přístupné i servisním technikům dealera traktorů New Holland.

Pracovní nástroj MyPLMconnect uživateli poskytuje kompletní přehled o flotile provozovaných strojů.
Pracovní nástroj MyPLMconnect uživateli poskytuje kompletní přehled o flotile provozovaných strojů.

Úvodní stránka portálu MyNewHolland poskytuje i přístup k bohaté knihovně školicích videí a uživatelských příruček. Přes úvodní stránku portálu se lze dostat do pracovního nástroje MyPLMconnect se záložkami „FLOTILA, FARMA a DATA“. Aby bylo vše maximálně intuitivní, k většině funkcí se lze dostat jen s minimem kliků a není potřeba nic nikde složitě hledat. Pracovní nástroj uživateli poskytuje kompletní přehled o flotile provozovaných strojů. Aby je však uživatel v systému viděl, musejí být kompatibilní s telematikou (starší stroj lze telematickým příslušenstvím dodatečně dovybavit). V základním přehledu se zobrazují stroje, které pracují, i ty, které jsou aktuálně neaktivní, či počet jejich motohodin. Seznamy strojů uložených v systému lze rovněž filtrovat a zobrazovat jen vybranou techniku. Nechybí ani funkce rychlého náhledu na aktuální status strojů – uživatel portálu je tak průběžně informován o tom, jak a kde jsou jeho stroje zrovna nasazeny, a má též k dispozici přehled jejich základních provozních parametrů (stroje mohou být i se základními provozními daty zobrazeny přímo na mapě).

Uživatel v pracovním nástroji MyPLMconnect vidí, kde se stroje nachází na mapě. Vlevo si můžete všimnout rychlého přístupu do záložek „FLOTILA, FARMA a DATA“.
Uživatel v pracovním nástroji MyPLMconnect vidí, kde se stroje nachází na mapě. Vlevo si můžete všimnout rychlého přístupu do záložek „FLOTILA, FARMA a DATA“.

Uživatel se může dostat i do části systému s kartami, které varují například před nedostatkem nafty v nádrži stroje New Holland. Lze si zde nechat vygenerovat také přehled chyb, které daný stroj vykazuje – jsou barevně rozlišeny podle důležitosti. V případě výskytu chyby uživatel obdrží varovnou notifikaci, která se spolu s číslem chyby zobrazí i na displeji uvnitř kabiny traktoru. Po rozkliknutí chyby se objeví další související informace – kolikrát se chyba objevila apod. či její číselné označení. Obsluha traktoru nebo uživatel portálu následně předává pracovníkovi servisu číslo chyby a technik je díky tomu předem náležitě informován o druhu poruchy (například zda se týká převodovky či motoru). K traktoru pak přijíždí již připraven.

Uživatel má kompletní přehled o tom, kde se stroje New Holland nachází.
Uživatel má kompletní přehled o tom, kde se stroje New Holland nachází.

Notifikace vás upozorní na vše potřebné

Další záložka na portálu poskytuje prostor pro správu notifikací nejrůznějšího charakteru – uživatel si zde může vybrat, čeho se mají týkat. Využitelnost této funkce v praxi můžeme demonstrovat na příkladu prokluzu kol traktoru:

V sekci notifikací lze nastavit, že při překročení hranice prokluzu kol traktoru 30 %, bude uživateli portálu zaslána SMS zpráva (nebo zpráva do portálu). Jde tedy o nástroj, který uživateli pomáhá se rozhodovat (například zda má požádat obsluhu traktoru o úpravu tlaku v pneumatikách apod.). Notifikace mohou mimo to indikovat také potřebu ukončit aktuální činnost stroje na poli z důvodu špatných povětrnostních podmínek.

Nastavit lze také třeba i zasílání notifikace v případě, kdy dojde k překročení optimální pracovní rychlosti při podmítce. Nemusí jít jen o jednoduchá upozornění popsaná pro přehlednost výše, ale podmínky zasílání notifikací mohou mít i složitější charakter. Oznámení lze dostávat také o počtu motohodin, mazacích tlacích, tlacích převodovky, napětí baterie, zpracované ploše, nebo blížícím se servisu. Pokud uživatel ví, že má po 600 motohodinách provést údržbu traktoru, a přeje si být o nutnosti údržby včas informován, může si v notifikační sekci portálu nastavit, aby mu přišlo upozornění v okamžiku, kdy stroj dosáhne 550 motohodin.

Práce s mapovými podklady

V záložce Farma může uživatel nahlížet například do mapových podkladů pozemku importovaných ze samojízdné sklízecí řezačky, sklízecí mlátičky nebo z traktoru. V závislosti na stroji, z něhož jsou data čerpána, mapa nabídne rozmanité údaje, které lze kdykoliv exportovat a dále s nimi pracovat. V mapách lze zobrazit i tzv. podvrstvy s dalšími údaji – v případě řezačky jsou to například výnos, vlhkost, spotřeba paliva, pracovní rychlost atd. Další ikony slouží ke správě všech navolených farem a pozemků.

V závislosti na stroji, z něhož jsou data čerpána, mapa nabídne rozmanité údaje, které lze kdykoliv exportovat a dále s nimi pracovat.
V závislosti na stroji, z něhož jsou data čerpána, mapa nabídne rozmanité údaje, které lze kdykoliv exportovat a dále s nimi pracovat.

Přítomna je i ikona pro zobrazení strojového parku, jejímž prostřednictvím je možné zobrazit kompletní strojový park a podívat se na jednotlivé stroje či jejich aktuální parametry, aniž by bylo potřeba se proklikávat jinam. Přes funkci rychlé volby lze do daného stroje posílat různá data či zobrazit historii pohybu stroje.

Do pracovního nástroje MyPLMconnect lze data i vkládat, přičemž obecně platí, že čím kvalitnější data do nástroje vložíte, tím kvalitnější výstup z něj dostanete. Je možné v něm vytvářet aktivitu pro dané pole či aplikační mapu a přijímá širokou škálu čtecích formátů dat. Jde například o rozšířený formát SHP sloužící pro import pozemků z LPISu (Veřejný registr půdy, odkud lze stáhnout jakýkoliv pozemek). Uživatel pak v systému s pozemkem libovolně pracuje – upravuje jeho hranice, tvoří linie, vkládá překážky či vstupní materiály v podobě osiva a hnojiva (a dále s nimi pracuje). Upravené pozemky s vloženými daty (v libovolném formátu) může následně exportovat do monitoru uvnitř traktoru New Holland. Z výše uvedeného tedy plyne, že provoz traktoru a zpracování dat může probíhat zcela odděleně. Traktorista stroj zaparkuje a jde po práci domů, osoba nebo firma odpovědná za správu dat si je ze stroje stáhne, zpracuje, připraví nové datové podklady a ty opět je nahraje do původního stroje nebo do stroje, který bude provádět navazující operace. Ráno traktorista přijde k stroji a vše má nachystané. Není tedy nutné měnit současný způsob práce, stačí „jen“ rozšířit okruh pracovníků o osobu odpovědnou za správu dat.

Jak je z výše uvedeného patrné, nástroj může posloužit i jako jednoduchý převodník formátů dat, přičemž uživatel si zvolí, jak přenos dat proběhne – zda vzdáleně, nebo s pomocí USB disku (záleží, jakým monitorem je stroj vybaven).

Záložka Data slouží pro propojení systémů a aplikací třetích stran, které uživatel případně také využívá na farmě. Zatím je ve fázi vývoje.
Záložka Data slouží pro propojení systémů a aplikací třetích stran, které uživatel případně také využívá na farmě. Zatím je ve fázi vývoje.

Záložka DATA slouží pro propojení systémů a aplikací třetích stran, které uživatel případně také využívá na farmě. Zatím je ve fázi vývoje.