Nadělte si pod stromeček techniku SIP a PICHON
Dnes je 4.12. – svátek slaví Barbora

Posklizňová linka roku 2021 byla vybudována v Úsově. Vysuší, vyčistí a uskladní tisíce tun obilí

Zveřejněno: 23. 10. 2021

V září se uskutečnila odborná prohlídka posklizňové linky v Úsově. Uspořádala ji firma Pawlica, která tuto kompletní posklizňovou linku i související moderní technologii dodala, přičemž obstarala rovněž její návrh. Výstavba probíhala půl roku, samotný proces zaskladňování je osazen celkovou kapacitou 12 000 tun pšenice a sestává ze tří sil o kapacitě 3 000 tun a dvou sil o kapacitě 1 500 tun.

Jak samotný válec, tak i střecha sila posklizňové linky Pawlica jsou vydatně žárově pozinkovány, díky čemuž tyto konstrukce odolávají kyselým dešťům či případným vnějším nepředvídatelným vlivům.

Společnost Úsovsko v současnosti obhospodařuje 15 000 hektarů. Z toho 8 000 hektarů zaujímá orná půda, zbytek tvoří travnaté plochy v horách ve formě ekopastvin. V rámci živočišné výroby se zabývá chovem 1400 dojnic, stejným počtem mladého dobytka a 1000 kusů matek masného skotu. Slavnostní předání nové posklizňové linky se uskutečnilo na středisku v Úsově, v místech, kde dříve stály vepříny. Ty byly zlikvidovány hned při první prasečí krizi, načež se společnost už k chovu prasat nevrátila. Rostlinná výroba celkově produkuje 30 000 tun obilí.

Zrno se doposud skladovalo v halách o celkové kapacitě 13 300 tun, přičemž k čištění a sušení obilí byla užívána zařízení, která byla ve většině případů pořízena již v 80. letech minulého století. V roce 2019 bylo rozhodnuto zefektivnit práci posklizňové úpravy v rostlinné výrobě. Volba nakonec padla na systém posklizňových linek od firmy Pawlica, která svému novému zákazníkovi nabídla komplexní řešení a služby spojené s výstavbou na klíč.

Rychlá realizace projektu posklizňové linky Pawlica

O něčem takovém jsme s kolegy před patnácti lety snili. Před deseti lety vznikl první projekt, ale jak to v podniku bývá, vždy se objeví něco přednějšího, pořád jsme upřednostňovali nákup půdy. Zhruba před dvěma lety jsem si řekl, že tento projekt musí být špičkový a nesmí dopadnou tak, jako jiné projekty u nás, kdy jsme nakonec vždy něco doháněli na poslední chvíli. V případě nové posklizňové linky Pawlica jsme si tedy řekli, že přípravy provedeme dva roky dopředu. Všechno jsme si přichystali, vidle do toho však hodil chystaný průplav Odra - Dunaj. Projekce se tehdy zastavila a museli jsme uhnout se stavbou o 150 metrů,“ uvedl předseda představenstva společnosti Úsovsko Ing. Jiří Milek. Celé dílo si vyžádalo investici ve výši 80 milionů korun včetně modernizace komunikací, demolicí, instalování nové váhy a automatického vzorkování. „Letošní rok prokázal, že vše funguje, zajížděli jsme to během žní. Poděkování patří i agronomům a firmám, které se podílely na stavbě, hlavně firmě Pawlica. Dnes jsou sila kompletně plná obilí,“ doplnil Ing. Milek, který z rukou jednatele dodavatelské společnosti Pawlica, Ing. Petra Pawlici, převzal ocenění Posklizňová linka roku 2021.

Slavnostního přestřihnutí pásky během otevírání nové posklizňové linky Pawlica se zúčastnil předseda představenstva společnosti Úsovsko Jiří Milek (třetí zleva), jednatel společnosti Pawlica, Petr Pawlica (čtvrtý zleva) a manažer projektu Ondřej Bucher z olomoucké pobočky společnosti Pawlica (pátý zleva).
Slavnostního přestřihnutí pásky během otevírání nové posklizňové linky Pawlica se zúčastnil předseda představenstva společnosti Úsovsko Jiří Milek (třetí zleva), jednatel společnosti Pawlica, Petr Pawlica (čtvrtý zleva) a manažer projektu Ondřej Bucher z olomoucké pobočky společnosti Pawlica (pátý zleva).

Posklizňovou linku Pawlica v Úsově jsme realizovali v letošním roce a v rekordně krátkém termínu, kdy samotná výstavba započala 7. ledna roku 2021 a předání zařízení do zkušebního provozu a do letošních sklizní jsme zvládli 15. července. Během půl roku jsme stihli postavit kompletní posklizňovou linku včetně sušicí linky a skladovací kapacity 12 000 tun (pšenice),“ uvedl manažer projektu Ondřej Bucher z olomoucké pobočky společnosti Pawlica.

Plně automatický příjem, čištění a sušení. Stačí jeden člověk

Posklizňová linka je vybavena dopravníky od švédského dodavatele Skandia, a to v průmyslovém provedení Industri, které disponuje výkonem 150 tun za hodinu. Těmito dopravníky je opatřena celá příjmová část včetně čističky. Čističku realizovala společnost Pawlica společně se zahraničním německým dodavatelem Gebr. Ruberg. Jde o čističku nejvyšší řady RVS disponující stejným výkonem 150 tun za hodinu jako dopravníky.

Čistička byla realizována společně se zahraničním německým dodavatelem Gebr. Ruberg. Jde o zařízení nejvyšší řady RVS disponující stejným výkonem (150 tun za hodinu) jako dopravníky.
Čistička byla realizována společně se zahraničním německým dodavatelem Gebr. Ruberg. Jde o zařízení nejvyšší řady RVS disponující stejným výkonem (150 tun za hodinu) jako dopravníky.

Posklizňová linka Pawlica je osazena nejmodernější sušičkou v provedení GDB od německého výrobce Stela. Konstrukci této sušičky tvoří duralové plechy a nerezové prvky ve spodní části tak, aby odolávala náročnému prostředí i při sušení kukuřice a aby docházelo ke stabilním hodinovým sušicím výkonům a k co nejnižší spotřebě paliva. I z tohoto důvodu je zdejší sušicí komora zateplena a mimo to i vybavena prostorovým hořákem Maxon o výkonu 2 400 kW. Sušička v Úsově disponuje hodinovým výkonem 30 tun za hodinu (při odsušku 4 %) v pšenici, což plně vyhovuje příjmové kapacitě a obhospodařované výměře společnosti Úsovsko a.s.

Příjem, čištění, sušení a další procesy, které posklizňová linka Pawlica zajišťuje, fungují plně automaticky. Pro manipulaci s ní je zapotřebí jen jednoho člověka na osmihodinové směně. Za tuto dobu je obsluha, je-li nastavena rychlost dopravníků, schopna přijmout až 1000 tun ječmene nebo pšenice.
Příjem, čištění, sušení a další procesy, které posklizňová linka Pawlica zajišťuje, fungují plně automaticky. Pro manipulaci s ní je zapotřebí jen jednoho člověka na osmihodinové směně. Za tuto dobu je obsluha, je-li nastavena rychlost dopravníků, schopna přijmout až 1000 tun ječmene nebo pšenice.

Proces zaskladňování je osazen celkovou kapacitou 12 000 tun pšenice a sestává ze tří sil o kapacitě 3 000 tun a dvou sil o kapacitě 1 500 tun. Sila jsou posledním vývojovým stupněm řady Everest od amerického výrobce Brock. Jsou vybavena celoroštovou provzdušňovanou podlahou, takže uskladněný materiál je vždy ze 100 % provzdušňován radiálními ventilátory umístěnými na patě sila. V horní části sila jsou teplo a vlhkost odváděny celoobvodovým patentovaným průduchem BROCK EAVE VENT KIT, který je doplněn také o horní protikondenzační odsávací ventilátor. Jak samotný válec, tak i střecha sila jsou vydatně žárově pozinkovány, díky čemuž tyto konstrukce odolávají kyselým dešťům či případným vnějším nepředvídatelným vlivům. Sila jsou opatřena eurokódem, který indikuje velikost rozpětí vlny. V tomto případě jde o hodnotu 2,66 palce, což je na českém trhu výjimečná hodnota. Společnost Pawlica předkládá eurokódy také pojišťovnám, které je vyžadují, aby mohly stanovit připravit adekvátní pojistnou smlouvu (pojištění uskladňovaných materiálů). Je tak v bezpečí nejen zemědělská komodita uskladněná v sile, ale také finance jejího majitele - zákazníka firmy Pawlica.

Posklizňová linka Pawlica v Úsově je vybavena expedičním systémem, jehož součástí jsou – ve spodní části obilních sil – expediční dopravníky švédského výrobce Skandia.
Posklizňová linka Pawlica v Úsově je vybavena expedičním systémem, jehož součástí jsou – ve spodní části obilních sil – expediční dopravníky švédského výrobce Skandia.

Posklizňová linka v Úsově je vybavena expedičním systémem, který zahrnuje dopravníky ve spodní části obilních sil (opět švédského výrobce Skandia) s kapacitou 80 t/h a s možností buď následného dočišťování při sklizni, nebo s přímým vyskladňováním ze sila - ať už gravitačním výpadem, nebo následně přes dopravníky do expediční části. Expediční část sestává ze čtyř expedičních zásobníků a tenzometrických vah. Díky tomu má obsluha přesně přehled o tom, jakou hmotnost a komoditu v daný okamžik vyskladňuje.

Řídicí centrum posklizňové linky se nachází v prostoru příjmového koše a expedice. Jde o technologický kontejner osazený rozvaděčovými skříněmi a je také doplněný o systém automatického řízení. Jde o jediné pracoviště obsluhy na této posklizňové lince, přičemž pro manipulaci s ní je zapotřebí jen jednoho člověka na osmihodinové směně. Za tuto dobu je obsluha, je-li nastavena rychlost dopravníků, schopna přijmout až 1000 tun ječmene nebo pšenice.

Příjem, čištění, sušení a další procesy, které posklizňová linka Pawlica zajišťuje, fungují plně automaticky.

— kontakty —

PAWLICA s.r.o.

Drnovská 1118/53a 161 00 Praha 6 - Ruzyně

E: posta@pawlica.cz   T: +420 235 301 321   WWW: https://www.pawlica.cz/

Autor: Milan Jedlička
Foto: Milan Jedlička

Tématické tagy