DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ AGRALL 2024 - SMART FARMING DAYS
Dnes je 23.2. – svátek slaví Svatopluk

Přesné hranice a pokročilé funkce autopilotů Raven

Zveřejněno: 18. 4. 2023

Všichni zemědělští podnikatelé mají sice k dispozici zdarma hranice svých půdních bloků ke stažení na portálu LPIS, ale bohužel se ukazuje, že jsou místy značně nepřesné a nejsou tím využitelné pro mnoho funkcionalit, které současné autopiloty a jiné systémy nabízejí. Abychom mohli využívat plného potenciálu autopilotů a eliminovali hrozbu pokut, je nutné pracovat s opravdu přesně zaměřenými hranicemi půdního bloku.

AGRI-PRECISION provádí komplexní služby zaměřování hranic, rozdělování PB a plánování navigačních linií.

Jak zaměřit hranice a zpracovat data?

Jak je tedy možné hranice zaměřit? Základní možností je použití tzv. „ruční GPS“. Na trhu se vyskytuje celá řada variant, ale pro tyto účely připadá v úvahu pouze dvoufrekvenční zařízení s RTK dvoucentimetrovou přesností, jako například STONEX S70G. U nižších přesností vzniká zbytečná chybovost, která se časem projeví ve výraznějších škodách, než byla původní úspora. S „ruční GPS“ lze hranice PB (půdní blok) buď obejít pěšky, nebo připevnit na automobil/traktor pomocí sady GPS Auto a půdní bloky objet.

Další možností je využití existujícího autopilotu v traktoru. I tento musí mít pro tyto účely v RTK dvoucentimetrovou přesnost. Z našich zkušeností nejsou dostatečné ani placené satelitní korekční signály, kde vzniká posun polohy v čase.

Získané záznamy je poté možné exportovat do LPIS, nebo přímo do autopilotu. Hranice můžeme nahrát do plánovacího software AGRI-PLAN, kde lze půdní bloky sofistikovaněji rozdělit s ohledem na místní podmínky a zejména rozměry a styl práce pracovních souprav. Nevznikají tak zbytečné klíny a půl-záběry přidělávající zbytečné problémy. Na rozdělených PB poté lze plánovat navigační linie rovné, křivky a hraniční linky. Uživatel vidí statistiky, jak to bude na poli vycházet. Výsledek plánování poté bezdrátově přeneseme do navigací Raven a John Deere, do ostatních pomocí USB.

V AGRI-PRECISION nabízíme i komplexní služby v podobě vyměření hranic, zpracování dat, konzultace a export dat do navigací a LPIS. Jednoduše naším vozidlem a GPS objedeme hranice půdních bloků, data zpracujeme v software AGRI-PLAN, navrhneme rozdělení PB a navigační linie pro různé pracovní operace. Vše individuálně zkonzultujeme s agronomem podniku a výsledná data vyexportujeme v požadovaných formátech. Projekt a možnost exportu dat má poté objednavatel k dispozici v prostředí software AGRI-PLAN do budoucna. Tímto způsobem může i menší podnik bez znalostí GPS a specifik zpracování dat mít profesionálně ošetřenou celou tuto problematiku.

Pokročilé funkce autopilotů Raven

Mimo základní ježdění podle AB linek nabízejí dnes autopiloty Raven spoustu pokročilejších funkcí, které ulehčí život a které velmi často nejsou k dispozici u základních integrovaných/fabrických autopilotů. Pojďme si je postupně vysvětlit.

Velmi praktickou variantou je použití tzv. Multihranice, kdy mohu při jedné pracovní činnosti mít otevřené hranice současně více částí rozděleného PB. Mám tak aktivní všechny oblasti, kde provádím práci. Předělovací pásy nebo obsevy jsou neaktivní. V aktivních oblastech mi stroj automaticky aplikuje, v pásech vypíná aplikaci. Bez této funkcionality bych musel nad každou částí rozděleného PB otevírat novou úlohu.

V režimu plánování pracovních operací nastavíme hraniční zóny dle počtu průjezdů a dále předem naplánujeme kolejové řádky na celé pole. Mohu tak začít sít vnitřní část pole a souvratě až nakonec. Dle souvraťové zóny mi automaticky vypíná výsevek a přesně navazuje na souvrať. Při naplánovaných kolejových řádcích mohu jednak vidět, kde má být kolejový řádek či nejdříve zasít kolejový řádek a až poté dosít zbytek. Zamezím tak zbytečné chybě na celou sezonu.

Naplánované pole s kolejovými řádky, souvraťovými zónami, navigačními linkami a křivkami.
Naplánované pole s kolejovými řádky, souvraťovými zónami, navigačními linkami a křivkami.

Záznam a zobrazení směru a rychlosti jízdy

Na první pohled bezvýznamná funkce, ale pokud provádím následnou operaci, jako například plečkování, nebo jen kontrolu porostu, pak přijdou tyto funkce velmi vhod. Provádění plečkování přesně tím směrem, kterým se selo, je výrazně přesnější zejména v křivkách a také v případě nepřesně nastaveného vyosení strojů. Současně vidím, jak rychle kolega sel v daném místě (například pokud něco nesedí či porost nevzešel).

Při používání různých navigačních linek na jednom poli při jedné operaci je možné mezi nimi přepínat buď rychle za jízdy ručně, nebo automaticky. Užitečná je i indikace vzdálenosti k souvraťové zóně a k hranici pole třeba při aplikačních činnostech.

Automatické otáčení na souvrati se stává již běžnou funkcí, která na první pohled je jen komfort pro obsluhu. Nabízí však praktické prvky v podobě urychlení procesu otáčení a přesnějšího navazování jízd na začátku řádku. Počátek řádku je bez klínů a v některých případech lze tak jednu jízdu souvratí vynechat.

Zejména v zelinářství, kde má vývoj autopilotů Raven v Holandsku silné zázemí, jsou užitečné a prakticky nenahraditelné funkce plánování záhonů a průjezdních cest. Přímo v navigaci se dá naplánovat sekvence počtu záhonů o libovolné šířce nezávisle na šířce navádění a také sekvence průjezdních cest s odlišným rozměrem, než je záběr záhonů. Tímto způsobem se celé pole rozplánuje, řidič se nedopustí nenapravitelné chyby špatným posunem linek, může začít pracovat na poli v libovolném místě a zároveň mohou současně pracovat 2 a více strojů (sazeče, plečky). Plán je poté využit pro další operace, jako je plečkování, postřiky nebo sklizeň. Pro přesnou evidenci zasázených odrůd (například salátů) je možné provádět registraci přímo při práci a vidět okamžité statistiky plochy a délky dané odrůdy. Při následných operacích a sklizni pak vidíte, na které odrůdě právě pracujete.

Pro sázení sazenic, vinic, sadů, školek, setí pokusných parcel anebo jen rozměřování závlah je velmi praktickým pomocníkem specializovaná funkce „Práce ve sponu“ nazvaná GRID. Autopilot nejenom řídí podle linky, ale dokáže vykonávat i další funkce dle bodové sítě. Nad daným bodem může jen pípat nebo spínat sazeč, ale i zastavovat pojezd traktoru. Spon, s nímž můžeme pracovat, je čtvercový, trojúhelníkový nebo nepravidelný pro pokusné parcelky. Pro tyto činnosti není třeba předem připravený projekt, ale vše lze nastavit a zejména doladit na místě dle aktuálních podmínek.

Doby, kdy autopilot sloužil jen účelům přesného ježdění po AB lince, jsou již minulostí. Stává se z něj komplexní pomocník pro různé činnosti na farmě.