Skladové vozy Ford Trucks
Dnes je 10.12. – svátek slaví Julie

Proč má postřikovač Tecnoma Laser 4200 v Dubické zemědělské své nezastupitelné místo?

Zveřejněno: 11. 3. 2022

Zemědělská technika, postřikovače nevyjímaje, je rok od roku technologicky komplikovanější. Naproti tomu stroje značky Tecnoma vynikají svou systémovou spolehlivostí a jednoduchostí ovládání či servisu. Bez problémů navíc fungují i v obtížných podmínkách. Jak dokazují reference z Dubické zemědělské, s patřičně vybaveným postřikovačem lze v sezóně dosáhnout vyšší efektivity práce, přitom aplikovat postřik velmi přesně, a uspořit tak náklady na chemickou ochranu plodin.

Ve společnosti Dubická zemědělská pracuje od loňského roku nový samojízdný postřikovač Tecnoma Laser 4200, který dodala společnost Agrozet České Budějovice.

Ve společnosti Dubická zemědělská pracuje od loňského roku nový samojízdný postřikovač Tecnoma Laser 4200, který dodala společnost Agrozet České Budějovice. Jde v pořadí již o čtvrtý dodaný postřikovač téže značky v průběhu několika let. „S dodavatelem zemědělské techniky Agrozet České Budějovice a. s. spolupracujeme v oblasti postřikovačů od roku 2009, kdy jsme pořídili první samojízdný postřikovač Tecnoma Laser. V roce 2014 jsme ho vyměnili za nový kus a současně jsme pořídili tažený postřikovač stejné značky, který pomáhá na vrcholu období postřiků plodin. V roce 2020 jsme postřikovač opět vyměnili za nový. Potřetí jsme zvolili Tecnomu, a to kvůli servisu, se kterým jsme spokojeni,“ uvedl Miloš Spurný, který má na starosti mechanizaci v Dubické zemědělské.

Dubická zemědělská provozuje farmu v Bohuslavicích a Lukavicích. Celkově hospodaří na 3 700 hektarech půdy v nadmořské výšce kolem 250 m. 3 000 ha zaujímá orná půda. Na 1600 ha pěstuje obiloviny, na 300 ha řepku, na 400 až 500 ha kukuřici na siláž i zrno a na 200 ha vojtěšku. V rámci živočišné výroby zde chovají 600 kusů dojnic a mladý dobytek. Chov prasat byl v roce 2020 ukončen.

Od základní po plnou výbavu

Obsluhu postřikovače v podniku zajišťuje už více než dvacet let Aleš Vejmola, přičemž většinu většinu toho času šlo o stroje značky Tecnoma. První pořízená Tecnoma Laser ošetřila přes 65 000 ha a Aleš Vejmola tak byl jeden z prvních v Česku, který nabyl s tímto postřikovačem zkušenosti. Šlo přitom o stroj v základní výbavě bez systémů, které by výrazně snižovaly zátěž obsluhy a zvyšovaly produktivitu stroje. O pět let později byl nahrazen novějším typem, který byl již na přání obsluhy opatřen systémem automatického plnění s průtokoměrem, byl navýšen počet trysek na pět kusů a přibyla také ramena schopná udržovat nastavenou výšku nad porostem. Poslední pořízená Tecnoma – současný model Laser 4200 – byla sestavena podle přání obsluhy, takže disponuje plnou výbavou, kterou si blíže představíme.

Nárůst výkonnosti při ochraně plodin je evidentní

První pořízená Tecnoma měla postřiková ramena rozdělená do čtyř sekcí, její nástupkyně měla osmisekční ramena a současný stroj jich má už šestnáct. Poslední sekce na obou koncích ramen je široká metr a půl, aby bylo možné přesně aplikovat postřik například v klínech na poli. Stroj disponuje vícetryskovým systémem O.S.S. Na ramenou jsou v rozestupech umístěné držáky Varioselect se čtyřmi různými druhy trysek (barevně odlišené) – nechybí ani tryska pro aplikaci kapalného dusíkatého hnojiva (DAM). Vedle sebe se vždy nachází dvě trysky, každá je ovládána jednou vzduchovou hadicí. Systém umožňuje automatické přepínání mezi tryskami (je možné pracovat i s několika tryskami současně) při poklesu nebo naopak zvýšení pracovního tlaku nad nastavenou hodnotu. Obsluha zadává do ovládacího terminálu jen údaje jako je množství aplikovaných litrů na hektar, minimální a maximální tlak a kapkové spektrum. Systém optimalizuje dávku postřiku i při zatáčení stroje během aplikace, aby nedocházelo k přestřikům nebo vynechávání. Nad již ošetřenou plochou se trysky automaticky vypínají.

Poslední pořízený model Tecnoma Laser 4200 – byla sestavena podle přání obsluhy.
Poslední pořízený model Tecnoma Laser 4200 – byla sestavena podle přání obsluhy.

Velkou výhodou tohoto systému je podle Vejmoly jeho schopnost přesně aplikovat postřik i za větrných podmínek, aniž by bylo potřeba používat speciální trysky. Trysky navíc pracují s menším tlakem (pro vytvoření ideálního kapkového spektra), a nedochází proto k úletům kapek jako při vyšším tlaku. Kapkové spektrum obsluha nastavuje v závislosti na tom, zda používá fungcitidy nebo herbicidy. Díky Varioselectu lze postřik aplikovat i při vyšší pracovní rychlosti. „Postřik aplikuji do pracovní rychlosti 10 km/h. Myslím si, že je to ideální rychlost pro postřikovač i trysky. Při vyšších rychlostech se už vytrácí účinnost a efekt. Tryska pracuje podle určitých tabulek, je adekvátně kalibrovaná a normovaná na určitý tlak,“ uvedla obsluha stroje. Například červená tryska je určena k dávkování 200 l/ha, a to o maximální rychlosti 8 km/h při 5 barech, kdežto ostatní trysky pracují za jiných podmínek. Stroj, vybavený Varioselectem, není navíc při postřiku ničím limitován – systém automaticky zvolí vhodnou trysku (nebo kombinaci trysek) pro přesnou aplikaci postřiku. Postřikovač Tecnoma Laser 4200 pracuje v Dubické zemědělské rok a za tu dobu již ošetřil plochu o rozloze 13 000 ha. Předchozí postřikovače přitom stíhaly ošetřit maximálně 11 000 ha ročně. Nárůst výkonu lze vysvětlit efektivnějším plněním nádrže a automatickou volbou vhodných trysek (není nutné manuálně nastavovat trysky).

Stroj Tecnoma Laser 4200 pohání šestiválcový motor Deutz o výkonu 244 koní, který byl zkonstruován v souladu s nejnovější emisní normou.
Stroj Tecnoma Laser 4200 pohání šestiválcový motor Deutz o výkonu 244 koní, který byl zkonstruován v souladu s nejnovější emisní normou.

Postřikovač Tecnoma Laser 4200 je také osazen systémem automatické regulace výšky ramen nad porostem. Ocelová ramena na paralelogramu se svahovým vyrovnáváním a V-geometrií jsou za tím účelem osazena ultrazvukovými snímači, úhlovými snímači a nezávislými hydraulickými proporcionálními ventily pro ovládání variabilní geometrie. Do systému je vždy možné ručně zasáhnout, například v případě pohybu kolem překážek na poli (skruže apod.). V době naší návštěvy byla výška ramen nad porostem nastavena na 70 cm, přičemž při otáčení na souvrati se ramena zvedla do výšky jeden metr. Ramena disponují svahovým naklápěním, jsou odpružena a paralelogram závěsu má hydraulické tlumení.

Automatické proplachování nádrže a ramen

Postřikovač Tecnoma Laser 4200 je vybaven dvěma plastovými nádržemi. Hlavní nádrž nabízí objem 4200 litrů a proplachová nádrž má objem 450 litrů. Ve výbavě nechybí písto-membránové čerpadlo s průtokem 750 l/min, které je podle zkušeností obsluhy většinou zatěžováno jen na 80 %, což prodlužuje jeho životnost i životnost ramen. Plnění nádrže reguluje počítač přes průtokoměr, který zajišťuje plnění přesným množstvím kapaliny. Ve výbavě nechybí druhé, menší čerpadlo pro automatické proplachování nádrže a ramen. Proplach lze aktivovat zvlášť pro rameno i nádrž. Kapalina kontinuálně cirkuluje v ramenou, jež jsou proto kdykoli okamžitě připraveny k práci, čímž je minimalizováno riziko ucpávání trysek a umožněna aplikace nízkého objemu postřiku.

Stroj Tecnoma Laser 4200  je poháněn hydrostatickým systémem pojezdu, sestávajícím se z dvou čerpadel REXROTH s variabilním objemem a čtyř vysokootáčkových hydromotorů v nábojích všech kol.
Stroj Tecnoma Laser 4200 je poháněn hydrostatickým systémem pojezdu, sestávajícím se z dvou čerpadel REXROTH s variabilním objemem a čtyř vysokootáčkových hydromotorů v nábojích všech kol.

Pracovní oblast postřikovače Tecnoma Laser 4200 obsahuje dvojici multifunkčních ventilů, displej Novaflow pro automatický systém plnění nádrže a pohyblivou přimíchávací nádobu s integrovanou tryskou.

ECO režim je vítaným pomocníkem

Postřikovač Tecnoma Laser 4200 pohání šestiválcový motor Deutz o výkonu 244 koní, který byl zkonstruován v souladu s nejnovější emisní normou (za pomocí filtrů pevných částic a kapaliny AdBlue). Obsluha si mimo jiné pochvaluje, že 30litrová nádrž na AdBlue vystačí až na dva týdny provozu, a rovněž oceňuje možnost jízdy v režimu ECO. Ten, je-li aktivován, umožňuje automatické nastavování otáček spalovacího motoru v závislosti na zatížení pojezdu a nastavené rychlosti. Ve srovnání s jinými postřikovači, které běžně pracují při 2 000 ot/min, Tecnoma pracuje při maximálně 1350 ot/min, při jízdě po silnici rychlostí 40 km/h do 1600 ot/min. Aleš Vejmola je přesvědčen, že to je důvodem, proč motor není příliš zatěžován a opotřebováván. „ECO režim lze vypnout, ale už jsem si na něj zvykl. Pří jízdě v ECO režimu v podstatě nepotřebuji používat ani plynový pedál ani ruční plyn. Když zastavím a ECO režim vypnu, potřebuji sešlápnout plynový pedál, abych se rozjel. Když ECO režim aktivuji, počítač vyhodnotí zátěž na hydropohony pojezdu a jakmile se dotknu joysticku, stroj zvýší otáčky a rozjede se podle toho, jak velkou sílu vyvinu na joystick,“ uvedl. Stroj je poháněn hydrostatickým systémem pojezdu, sestávajícím se z dvou čerpadel REXROTH s variabilním objemem a čtyř vysokootáčkových hydromotorů v nábojích všech kol.

Pohodlná jízda a stabilní ramena postřikovače Tecnoma Laser 4200

U některých postřikovačů Tecnoma Laser lze variabilně nastavovat světlou výšku a rozchod kol. V Dubické zemědělské však zvolili model se základní pevně danou světlou výškou 1,10 m, která je vyhovující i při provozu stroje v řepce, a s rozchodem kol 2,25 m. V závislosti na typu plodiny a ročním období jsou uplatňovány i patřičné pneumatiky – široká kola jsou určena pro podzimní postřiky, kdežto úzká kola plní svou funkci například během aplikace postřiku v řepě. Nápravy disponují několika režimy jízdy. Stroj lze provozovat jak s řiditelnou přední nápravou, tak s oběma řiditelnými nápravami, případně v tzv. krabím chodu. Při jízdě ve svažitém terénu pak přichází vhod funkce korekce jízdy zadní nápravy. Podvozek je plně odpružený, takže zajišťuje nejen pohodlnou jízdu, ale i stabilitu ramen.

Ocelová ramena postřikovače Tecnoma Laser 4200 na paralelogramu se svahovým vyrovnáváním a V-geometrií.
Ocelová ramena postřikovače Tecnoma Laser 4200 na paralelogramu se svahovým vyrovnáváním a V-geometrií.

Postřikovač Tecnoma Laser 4200 je osazen klimatizovanou kabinou s přetlakovou ventilací kategorie 4. Uvnitř nalezneme 12palcový ISOBUS ovládací dotykový terminál i.TOP, nastavitelnou ergonomickou loketní opěrku s ovladači a joystick. Skrze joystick se ovládají pojezd, hydraulické funkce ramen a postřik. Ovladači integrované do loketní opěrky lze pak korigovat způsob řízení: ruční plyn či tempomat. Zatímco jeden monitor poskytuje provozní data o podvozku, přes druhý monitor je regulován proces plnění a míchání. Na velkém terminálu se také zobrazuje obraz ze zadní kamery.

Autor: Milan Jedlička
Foto: Milan Jedlička