Stačí si vybrat: Nabídka skladových strojů CASE IH
Dnes je 10.12. – svátek slaví Julie

Secí stroj Bednar Omega má ovládání přizpůsobené své šířce záběru. Nová secí lišta umožňuje i uplatnění v náročných podmínkách

Zveřejněno: 20. 9. 2021

V rámci školení obchodních zástupců měla naše redakce možnost zúčastnit se představení dvou nových secích strojů českého výrobce Bednar FMT. Ten na podzim uvede na trh nový secí stroj Omega OO 9000FL s pracovním záběrem devět metrů. Z akce jsme si rovněž odnesli informace o přednostech nové nesené secí lišty Corsa CN.

V popředí nová secí lišta Corsa CN a v pozadí secí stroj Omega.

Poslední červencový týden společnost Bednar FMT ve spolupráci se společností STROM Praha uspořádala školení obchodních zástupců techniky Bednar. Kurz proběhl na pozemcích společnosti ZOS Kačina ve Svatém Mikuláši. Obchodní zástupci měli možnost zhlédnout hlavní novinky značky Bednar, konkrétně stroje, jejichž představení je naplánováno na letošní podzim (novinky pro obchodní rok 2022), ještě před jejich samotným uvedením do prodeje.

Jednotlivé stroje, v agregaci s traktory John Deere, nechal Bednar rozmístit na šest praktických stanovišť. Šlo o průřez celým produktovým portfoliem tohoto výrobce. Všechny novinky si představíme také v tomto článku.

Větší pracovní záběr vyžaduje jiné ovládání

Na podzim bude na trh uveden nový secí stroj Omega OO 9000FL s pracovním záběrem devět metrů, který má stejnou konstrukci jako jeho starší verze – se čtyřmetrovým a šestimetrovým pracovním záběrem. Rozdíl ale nalezneme v ovládání.

U modelů se čtyřmetrovým nebo šestimetrovým pracovním záběrem se při otáčení na souvrati zvedá celý secí stroj, zatímco u devítimetrové verze jsou to jen jednotlivé pracovní sekce. Přední část secího stroje tedy nemá tendenci tvořit nerovnosti na poli. Hydraulikou jsou ovládány pouze dvě transportní kola vpravo a vlevo, ostatní pneumatiky jsou uchyceny napevno k rámu.

Přední pneumatikový pěch je umístěn po celém pracovním záběru secího stroje. Stroj je díky němu stabilní a drží nastavenou hloubku zpracování půdy a setí. Stroj lze konfigurovat i bez tohoto válce, když je osazen pouze opěrnými koly. Ty na stroji musí být za každých okolností – z důvodu velkého pracovního záběru a za účelem zajištění dlouhé životnosti rámu stroje. Mezi opěrnými koly může být umístěna smyková lišta. U verzí s osmimetrovým a devítimetrovým pracovním záběrem nelze používat současně pneumatikový pěch a páskový smyk jako je tomu u menších verzí, a to kvůli splnění hmotnostních a rozměrových limitů.

Přední pneumatikový pěch je umístěn po celém pracovním záběru secího stroje.
Přední pneumatikový pěch je umístěn po celém pracovním záběru secího stroje.

Za předním pneumatikovým pěchem následují pracovní sekce s disky. Prezentovaný secí stroj byl vybaven agresivními disky, které jsou za příplatek. Standardně je stroj dodáván s klasickými zubatými disky. Prvně jmenovaný typ lépe zpracovává, rozřezává posklizňové zbytky a tvoří jemnější strukturu půdy.

Zadní pneumatikový pěch má offsetové uspořádání kol, která jsou navíc nezávisle uložená.
Zadní pneumatikový pěch má offsetové uspořádání kol, která jsou navíc nezávisle uložená.

Písmena FL v názvu značí, že je k dispozici přihnojovací systém, a sice řada dvoudiskových přihnojovacích botek umístěná za disky. Aplikace hnojiva se provádí mezi dva řádky, nikoliv pod patu. Přihnojovacími botkami je možné sít i směsky či hrách.

Nezávislé uložení offsetově uspořádaných kol přináší výhody

Zadní pneumatikový pěch má offsetové uspořádání kol, která jsou navíc nezávisle uložená. Díky tomu netvoří nerovnosti na poli, obzvláště na lehkých půdách. Naproti tomu stroje, jejichž kola pěchu jsou umístěna na jedné hřídeli mají tendenci před sebou hrnout hlínu, kterou, pokud je jí dostatek, přeskočí, načež další hlínu opět hrnou, čímž vznikají vlny na poli. Výhodou řešení konstrukce firmy Bednar je, že umožňuje secímu stroji manévrovat i do pravých úhlů, aniž by se kola protáčela nebo tvořila rýhy na poli. Mezi přednosti této konstrukce patří i to, že v případě defektu lze demontovat jen poškozené kolo, nikoli celou hřídel. Plusem je také šetrný transport. V přepravní poloze má secí stroj Omega OO 9000FL na každé straně spuštěna pouze dvě kola, zatímco prostřední kola jsou zvednutá. Při jízdě po polní cestě nebo silnici s vyježděnými kolejemi tak nedochází k přetěžování středových kol a ložisek. Stroj je při přepravě také výrazně stabilnější.

Secí nebo přihnojovací botky tvoří dvojdisk, kdy jeden z disků je předsazený a nařezává drážku, kdežto druhý rozevírá povrch půdy (tvoří secí drážku). Secí botky jsou k dispozici výhradně ve verzi s paralelogramem, díky kterému stroj lépe dodržuje nastavenou hloubku setí.
Secí nebo přihnojovací botky tvoří dvojdisk, kdy jeden z disků je předsazený a nařezává drážku, kdežto druhý rozevírá povrch půdy (tvoří secí drážku). Secí botky jsou k dispozici výhradně ve verzi s paralelogramem, díky kterému stroj lépe dodržuje nastavenou hloubku setí.

Kola předního a zadního pneumatikového pěchu lze navíc vyplnit speciální pěnou, aby se obsluha vyvarovala případným defektům. Zvýší se tím ale hmotnost stroje. Bednar je jediným výrobcem, jehož strojům je dovoleno s takto vyplněnými koly jezdit i po silnici.

Pracovní sekce

Všechny zásobníky firmy Bednar, ať už jde o zásobník na secím stroji nebo Ferti-Box, jsou přetlakové. Je u nich možné vyměnit dávkovací váleček i v případě, že je zásobník plný osiva. Průtok osiva je navíc možné hlídat, přičemž verze stroje FL obsahuje senzory nejen pro osivo, ale také hnojivo. Nastavování citlivosti senzorů se přitom děje pro každou hmotu separátně.

Ovládání stroje je kompletně elektrohydraulické s možností manuální regulace. Disky se nastavují hydraulicky. Secí nebo přihnojovací botky tvoří dvojdisk, kdy jeden z disků je předsazený a nařezává drážku, kdežto druhý rozevírá povrch půdy (tvoří secí drážku). Secí botky jsou k dispozici výhradně ve verzi s paralelogramem, díky kterému stroj lépe dodržuje nastavenou hloubku setí. Dalším pracovním orgánem jsou kopírovací kolečka – u prezentovaného stroje byla široká, určená do lehkých půd, jejichž výhodou je, že jsou měkká, a tak se snáz čistí a na gumu se nelepí tolik hlíny. K dispozici jsou však i kolečka v úzkém provedení. Stěrky za kolečky jsou buď železné bez tvrdokovu, nebo s tvrdokovem (karbidový plátek poskytne delší životnost).

Ovládání stroje je kompletně elektrohydraulické s možností manuální regulace. Disky se nastavují hydraulicky.
Ovládání stroje je kompletně elektrohydraulické s možností manuální regulace. Disky se nastavují hydraulicky.

Poslední sekci stroje tvoří zavlačovače, které lze buď výškově nastavit, nebo je zcela vyřadit z činnosti. Zavlačovač přijde vhod například při setí máku – tvoří manšestrový povrch, která mák chrání proti povětrnostním vlivům.

Zkouška výsevku se provádí v zadní části stroje – obsluha nemusí lézt nikam pod stroj. Když zbyde osivo v zásobníku, lze ho snadno vyprázdnit do vaku.

Vítanou inovací je také to, že secí stroj přijede z výrobního závodu s již namontovanými klapkami pro kolejové řádky. Kolejové řádky si budoucí majitel jen nadefinuje podle rozchodu kol a šířky ramen svého postřikovače.

Tam, kde klasické secí stroje končí, nastupuje secí lišta

Na stanovišti se secím strojem byla prezentována nesená secí lišta Corsa CN s předními podpěrnými koly, kterou je možné agregovat se zásobním vozem Combo System CS i zásobníkem Ferti-Cart FC nebo zapojit přímo do tříbodového závěsu traktoru. V přídě kombinace se zásobníkem, lze namontovat senzory průtoku osiva či hnojiva a klapky na kolejové řádky. Propojení zajišťuje jediný kabel. Secí lišta nemá řídicí jednotku, o vše se stará jednotka zásobníku nebo zásobního vozu. Secí lištu lze kombinovat i se zásobníky jiných výrobců, v tom případě ale nelze namontovat již zmíněné senzory a klapky.

Nastavení hloubky setí a přítlaku probíhá stejně jako u secích strojů Omega.
Nastavení hloubky setí a přítlaku probíhá stejně jako u secích strojů Omega.

Nastavení hloubky setí a přítlaku probíhá stejně jako u secích strojů Omega. Shodné je i provedení secí lišty. Dvoudiskové secí botky jsou umístěné na paralelogramu. Díky speciální konstrukci je lišta vyrovnaná a odlehčuje nápravu traktoru.

Secí lišta je určená pro setí v již připravené půdě. Využití nalézá v těžkých mokrých podmínkách, kde klasické secí stroje nejsou schopné založit porost. Vyrábí se v pracovních záběrech šest, osm a devět metrů.