DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ AGRALL 2024 - SMART FARMING DAYS
Dnes je 23.2. – svátek slaví Svatopluk

SZIF začal vydávat rozhodnutí na Podpory příjmu vázané na produkci

Zveřejněno: 7. 12. 2023

Nově nastavené platby CIS navazují na VCS a podporují vybrané citlivé komodity, které vykazují prokazatelné obtíže a jejichž podpora je důležitá z hlediska hospodářských, sociálních a enviromentálních důvodů. Podpory CIS napomáhají konkurenceschopnosti a udržitelnosti. Jednotlivé tituly jsou z důvodu zabezpečení rovných podmínek finančně zastropované.

SZIF začal vydávat rozhodnutí na Podpory příjmu vázané na produkci.

Podpora Dojnic a Masných telat

Od 4. prosince 2023 vydává SZIF v souladu s harmonogramem rozhodnutí na dobrovolnou podporu vázanou na produkci CIS Dojnice. Ta směřuje k citlivým sektorům, které se potýkají s určitými obtížemi (například vysoká pracnost, nepřístupný terén). V rámci CIS Dojnice bude rozděleno 1,24 miliardy korun mezi 1 717 žadatelů chovatelů dojnic. O dobrovolnou podporu na dojnice (nejméně na 2 kusy) může žádat fyzická nebo právnická osoba chovající dojnice na hospodářství registrovaném v evidenci k 31. březnu roku, na který je platba požadována. Žadatel dále vykáže veškerou užívanou zemědělskou půdu a celoročně musí dodržovat podmínky dopadů na životní prostředí (cross compliance).

Rovněž od 4. prosince 2023 vydává SZIF rozhodnutí na dobrovolnou podporu vázanou na produkci CIS Masná telata. Mezi 5 031 žadatelů se rozdělí přes 490,1 milionů korun. Podpora je určena chovatelům masných telat narozených na hospodářství žadatele. Podmínkou je včasné nahlášení telat do systému Ústřední evidence, v opačném případě zvíře není způsobilé pro platbu. Matkou telete, na které byla požadována zvláštní podpora, musí být kráva chovaná v systému bez tržní produkce mléka. Současně otcem telete musí být býk masného plemene skotu evidovaný v Ústředním registru plemeníků. O podporu na telata masného typu (minimálně na 3 kusy) může žádat fyzická nebo právnická osoba, která na hospodářství registrovaném v evidenci vykáže narození telete v určeném časovém období.

Od 4. prosince 2023 SZIF vydává rozhodnutí také na platby pro Malé zemědělce

Platby pro Malé zemědělce budou vyplaceny v celkové výši 99,4 milionů korun a rozděleny mezi 5 389 žadatelů. Při žádosti na dotaci pro Malého zemědělce může být pro žadatele výhodné částečné zjednodušení žádosti, například některé podmínky je třeba plnit až nad 10 ha. Jedná se zároveň o spojení více plateb (jejich součet) v rámci jediné žádosti. Důležité je však i to, že dotace je vyplácena jen na 4 ha. Je tedy na žadateli, aby posoudil, zda žádat klasicky přes přímou platbu nebo jednodušeji, ale s omezeními přes Malého zemědělce.

Sazby jsou uvedeny v Příručce Jednotné žádosti 2023 na webových stránkách www.szif.cz