Objevte novou řadu traktorů DEUTZ-FAHR 5 Keyline
Dnes je 13.7. – svátek slaví Markéta

Zempol pravidelně investuje miliony do modernizace zemědělské techniky. Spolehlivým partnerem je mu BV Technika

Zveřejněno: 19. 7. 2021

Společnost BV Technika dodává zemědělské stroje Obchodně zemědělské společnosti Zempol se sídlem ve Vítkově již od svého založení. Traktorový park zde staví na značce Case IH, jejich flotila čítá již dvanáct traktorů tohoto výrobce. Ze závěsné techniky je to technika značek Rauch, Lemken či Krone.

V Zempolu provozují obraceče, shrnovače a žací stroje značky Krone.

Obchodně zemědělská společnost Zempol zahájila zemědělskou činnost v roce 1994. V současnosti hospodaří na 1800 hektarech půdy. Většinu výměry zaujímají trvalé travní porosty, louky a pastevní areály sloužící jako krmivová základna pro tisíc kusů dobytka. Část travní senáže je skladována ve vacích, zbytek v silážních jamách. Společnost se zaměřuje hlavně na odchov masného dobytka plemene Limousine a Charolais. Od května do listopadu se stáda pasou volně v areálech v lokalitách Staré Oldřůvky a Podlesí, po zbytek roku jsou ustájena s výběhem. Část výměry zabírá orná půda, na níž je pěstována špalda, žito, tritikale, pohanka, hořčice na semeno, oves, jetel na semeno, vikve a pelušky. Chov skotu i pěstování plodin probíhá v ekologickém režimu a společnost se pyšní certifikovanými bioprodukty. Dané osvědčení je udělováno na základě každoročních kladných výsledků inspekce KEZ (Pověřená kontrolní organizace pro ekologické zemědělství) a umožňuje vývoz dotčených produktů do sousedních států. Společnost má dvě střediska, z nichž to hlavní s posklizňovou linkou a dílnami se nachází ve Vítkově. Aby mohly být pěstovány plodiny i v konvenčním režimu, byla v roce 2000 založena firma OZS-Zempol.

BV technika již do společnosti dodala mnoho strojů. Zempol je druhým největším odběratelem strojů z BV Techniky, do nichž investoval přes 50 milionů korun.
BV technika již do společnosti dodala mnoho strojů. Zempol je druhým největším odběratelem strojů z BV Techniky, do nichž investoval přes 50 milionů korun.

Nedílnou součástí podnikání společnosti BV Technika je také výroba pelet z pícnin, které se již nevyplatí sklízet na seno a senáž. Jejich největším odběratelem je firma Propelety. Zajímavostí je také provoz vlastních honiteb.

BV Technika je oporou v podnikání

S neustálým zvyšováním produktivity práce ve firmě Zempol úzce souvisí pravidelné investice do moderní zemědělské techniky. Každý rok je pečlivě vybíráno nejvhodnější strojní vybavení, mezi hodnoticí kritéria patří i cena. Podle jednatele společnosti, Ing. Jaroslava Maretha, dodala 80 % strojového parku společnost BV Technika, která se zabývá prodejem a servisem zemědělské techniky a v roce 2019 oslavila již 25 let na trhu. Její nejbližší prodejní a servisní středisko se nachází v Polance nad Odrou. Prostřednictvím svých dalších poboček dokáže uspokojit zemědělce hospodařící nejen na území celého Moravskoslezského, ale i Olomouckého, Zlínského a Východočeského kraje.

Zvětšováním pracovních záběrů techniky pro zpracování půdy a setí bylo však nutné investovat do výkonnějších strojů, a tak jsou zde dnes provozovány traktory Case IH pokrývající výkonové spektrum od 90 do 270 koní.
Zvětšováním pracovních záběrů techniky pro zpracování půdy a setí bylo však nutné investovat do výkonnějších strojů, a tak jsou zde dnes provozovány traktory Case IH pokrývající výkonové spektrum od 90 do 270 koní.

BV Technika je již několik let spolehlivým partnerem společnosti Zempol v oblasti dodávek a servisu zemědělské techniky. Tato spolupráce je pro podnik velmi přínosná a odpovídá očekávání jeho zástupců. BV Technika nabízí svým klientům kvalitní servis a vychází vstříc i těm nejrozmanitějším požadavkům svých zákazníků. Zaměstnanci společnosti jsou vstřícní a ochotní, rozumí svému řemeslu a na veškeré vzniklé krizové situace reagují rychle. Zempolu dodává pouze stroje ve specifikované kvalitě, jež pomáhají rozvíjet podnikání v náročném zemědělském oboru. Zempol zaměstnává 35 lidí, velká část z nich stroje dodané BV Technikou využívá.

Zempol je se stroji (převážně značek Case IH, Krone či Lemken) spokojen. Pomáhají zvládat práce ve stále se zkracujících časových oknech, zvyšovat výnosy plodin a omezovat práci na polích a loukách.

Potřebují naprosto spolehlivou techniku

BV technika již do společnosti dodala mnoho strojů. Zempol je druhým největším odběratelem strojů z BV Techniky, do nichž investoval přes 50 milionů korun. Podnikovou techniku zde pravidelně obměňují a pořizují výhradně nové stroje. Jak říká pan Mareth, k obhospodařování tak velké výměry polí a luk, kterými podnik disponuje, je zapotřebí mít k dispozici naprosto spolehlivou a bezporuchovou techniku. Jakékoli investice do drahých náhradních dílů nebo prostoje jsou nepřijatelné.

Z dodaných strojů zde v současnosti využívají diskový podmítač i pluh značky Lemken, rozmetadla hnojiv značky Rauch, techniku Krone pro sklizeň pícnin a dvanáct traktorů značky Case IH (to vše na orné půdě). První Case IH do podniku zavítal v roce 2004. Vedení podniku se nyní snaží celý traktorový park sjednotit tak, aby zahrnoval jen stroje této značky. Ještě před patnácti lety disponovaly traktory v tomto podniku maximálním výkonem 160 koní. Zvětšováním pracovních záběrů techniky pro zpracování půdy a setí bylo však nutné investovat do výkonnějších strojů, a tak jsou zde dnes provozovány traktory Case IH pokrývající výkonové spektrum od 90 do 270 koní. Traktory jsou hojně využívány jak v dopravě v agregaci s velkoobjemovými návěsy (kvůli dlouhým přejezdům mezi pozemky), tak se závěsnou technikou.

Vyšší výkonnost i kvalita práce

Za zmínku stojí také technika Krone. V Zempolu provozují obraceče, shrnovače a žací stroje této značky. Nejnovějším přírůstkem je dvojice bočních žacích strojů se shazovacími pásy. Ty umožňují posečenou píci ihned ukládat na řádek z velké plochy, aniž by došlo k její kontaminaci nečistotami či cizími předměty a popelovinami. K hnojení polí umělými hnojivy je využíváno rozmetadlo Rauch. Rozmetadlo je vybaveno hraničním hnojením a redukcí záběru, což se hodí hlavně při hnojení v blízkosti vodních toků. Tyto funkce přináší výraznou úsporu hnojiv, mají tudíž ekonomický a enviromentální efekt a zamezují vícenásobné aplikaci s důsledkem v podobě zbytečného přehnojení porostu. Traktory v podniku jsou osazeny satelitním naváděcím systémem.