Úroková sazba od 0,49% na vybrané stroje CASE IH
Dnes je 29.6. – svátek slaví Petr , Pavel

Automatické nakládání a šetrná přeprava zabalených balíků vozem Anderson RBMPRO2000

Zveřejněno: 24. 1. 2021

Každý rok, během senáží, jsou často na poli ponechány zabalené balíky. Nachází se tam několik dní, někdy i týdnů. Přepravník RBMPRO2000 od firmy Anderson tento problém vyřeší včasnou a nákladově efektivní nakládkou, přepravou a vykládkou balíků. Tento inovativní stroj nabízí mnoho funkcí a výhod.

Anderson BMPRO2000 může snadno držet krok s až 2 kombinovanými lisy

Dnes existuje řada možností, jak efektivně a ekonomicky manipulovat a dopravovat slámu, senáž a jiné hmoty, zejména s ohledem na vrůstající přepravní vzdálenosti, snižování časové náročnosti na úklid pozemků a skladování hmoty v místě uložení. U velkých zemědělských podniků a podniků služeb jsou preferovány čím dál více především větší hmotnosti balíků a takové technologie, které umožňují snižovat počet pracovníků na tyto operace při zachování požadované výkonnosti.

Sláma se z pole expeduje nejčastěji ve formě balíků, a to válcových nebo hranolových. Aby bylo využití dopravního prostředku co nejvyšší, musí být vybrán nejvhodnější typ a provedení dopravního prostředku z hlediska agregace s tažným prostředkem a jeho povolené rychlosti. Během let a rozšiřování metody sklizně slámy s využitím lisů se rozvinula skupina speciálních přípojných vozidel na přepravu velkých balíků. Automatické nakládací vozy hranatých balíků zná asi každý, systém automatizace však pronikl i do přepravníků kulatých balíků. Lídrem v tomto oboru je kanadský Anderson. Vysokých výkonů lze dosahovat i při přepravě kulatých balíků jak na okraj pole, tak na delší vzdálenosti.

Manipulace se zabalenými balíky a jejich odvoz z pole je časově náročný úkol a často vyžaduje více pracovní síly a strojů. Zabalené balíky musí být co nejdříve z pole odvezeny. Jedná se o časově kritickou operaci. Až do příchodu přepravníku RBMPRO2000 na trh nebylo možné rychle přemístit zabalené balíky, aniž by došlo k jejich poškození.

Nejrychlejší úklid kulatých balíků z pole

„Samonakládací přepravník balíků od kanadské firmy Anderson, v tomto případě RBMPRO2000, je určen k nakládání a přepravě balíků zabalených jak do sítě, tak do fólie. V tomto provedení pojme 20 balíků a pokud je naloženo jen 14 balíků, lze zvolit jejich odkládání na čelo nebo na obvod. Balíky jsou odkládány výhradně na obvod v případě, když jich veze 20. Je to plně automatický stroj, volí se pouze způsob vykládky. Při nakládání balíků tak není potřeba zastavovat. Naložení vozu je otázkou pár minut. Stroj si umí poradit s různým typem balíků v jakékoliv poloze. Pro české podmínky přepravník disponuje vzduchovým brzděním. Dráhy, které umožňují posun balíků, aby se neroztrhly, jsou tvořeny válečky, které jsou uložené v pouzdrech. Balíky posouvá čelo,“ uvedl ředitel společnosti MANATECH CZ, Ing. Miloš Lesina při představení přepravníku na Lučním dni.

Dvě možnosti vykládky – zaleží na tom, kolik balíků BMPRO2000 přepravuje
Dvě možnosti vykládky – zaleží na tom, kolik balíků BMPRO2000 přepravuje

RBMPRO2000 je první samonakládací přepravník balíků na světě, který je schopen rychle a jemně manipulovat se zabalenými kulatými balíky bez velkého lidského zásahu. RBMPRO2000, dodávaný na český trh společností MANATECH CZ, dokázal upoutat pozornost zemědělců na loňském Lučním dni.

Samonakládací přepravník disponuje spoustou chytrých funkcí, které mu umožňují automaticky zjistit přítomnost balíků ležících na zemi, zvednout balíky a naložit je na přepravní prostor. Se schopností samonakládání a kapacitou 20 balíků vyžaduje přepravník k provozu pouze traktor o výkonu 135 koní, což šetří práci, čas a peníze. Vyvinut byl s cílem eliminovat množství manipulační techniky při odvozu balíků z pole a jejich uložení na místě určení.

Tím, že se na poli pohybuje pouze souprava složená z traktoru a BMPRO2000, je zamezeno poškozování louky
Tím, že se na poli pohybuje pouze souprava složená z traktoru a BMPRO2000, je zamezeno poškozování louky

Pracovní část RBMPRO2000 tvoří nakládací zařízení, samotný přepravní prostor, systém pro opětovné vykládání balíků a řada senzorů, které inicializují sled nakládání, jakmile se rameno dostane do kontaktu s balíkem.

Přeprava balíků různých rozměrů

Většina lisů na kulaté balíky je vybavena zařízením pro stavění balíků na čelo. Na tuto stranu je totiž naneseno více vrstev fólie, což zajišťuje, že balík nebude při položení na zem proražen. Aby byl RBMPRO2000 všestranný v jakékoli situaci, je vybaven otočným nakládacím ramenem (zvládne sebrat balíky postavené na čelo). Kleště byly navrženy tak, aby jemně manipulovaly s balíky zabalenými do fólie a zabraňovaly propíchnutí fólií během všech fází procesu nakládání, přepravy a vykládky. Systém „In Motion Loading System“ navržený firmou Anderson brání obsluze v úplném zastavení při nakládání balíku na přepravník, čímž se snižují prostoje. Jediné, co musí obsluha udělat, je pokračovat v jízdě, i když pomalejší rychlostí, když se přiblíží k balíku pro nakládku, a zrychlit při jízdě k dalšímu balíku. Přepravní prostor lze hydraulicky nastavit tak, aby se v případě potřeby vešly i větší kulaté balíky. Zadní hydraulická zarážka na zadní straně přepravníku zabraňuje tomu, aby balíky během nakládání a přepravy z pole na místo skladování, padaly ze stroje. Těsně před vyložením se zarážka zatáhne, což umožňuje balíkům jemně sklouznout z přepravního prostoru. Při vykládce se přepravní prostor nakloní do úhlu 35 stupňů. Pro lepší orientaci se v zadní části přepravníku nachází kamera.

Přepravník představený na Lučním dni.