Mitas SFT - radiální zemědělské pneumatiky  pro výkonné traktory
Dnes je 8.5.

BEDNAR letos ruší tradiční Polní den. Jaká je jeho budoucnost?

Zveřejněno: 16. 4. 2021

Polní den BEDNAR se těší mezi příznivci stejnojmenné techniky významnému renomé. O tom svědčí i zvyšující se návštěvnost akce. Na 7. ročník Polního dne BEDNAR přišlo přes 2 217 návštěvníků z celého světa. Vzhledem ke stávající situaci – výskytu nového typu koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2) na území České republiky – 8. ročník Polního dne BEDNAR se neuskuteční.

Polní den BEDNAR

Společnost BEDNAR uskutečnila v posledních letech celkem 8 velkých Polních dní v Čechách i na Moravě. Polní dny proběhly převážně na pozemcích podniků ZS Sloveč, a.s., a Rostěnice, a.s., kde v technologických linkách využívají hlavně stroje BEDNAR. Návštěvníci si kromě závěsné techniky BEDNAR mohli prohlédnout traktory John Deere a posklizňové linky GSI, realizované divizí BEDNAR Farm Technology.

Poslední dva Polní dny uspořádala společnost BEDNAR na pozemcích ZS Sloveč, a.s. Obě akce měly rekordní návštěvnost. V roce 2017 se Polního dne zúčastnilo 2 098 návštěvníků a k vidění bylo 35 strojů BEDNAR. O dva roky později přišlo 2 217 návštěvníků a seznámili se s celkem 31 stroji BEDNAR. Na Polních dnech BEDNAR nebyly k vidění pouze moderní stroje, ale také inovativní technologie pro zpracování půdy, hnojení a setí. To vše vždy během jednoho dne na jediném místě.

Budoucnost Polních dní BEDNAR v příštích letech

Společnost BEDNAR bude vzhledem k aktuální situaci, spojené s pandemií COVID-19, pořádat více menších, lokálních Polních dní. Zaměří se především na školení dealerské sítě a servisních techniků. Akce nebudou přístupné široké veřejnosti, pouze pozvaným hostům.

Cílem společnosti BEDNAR je pravidelné konání těchto Polních dní napříč celým světem. V minulém roce 2020 již proběhly dva tyto dny. Jeden v České republice a druhý v Polsku. Realizace obdobných Polních dní v dalších státech budou postupně přibývat.