Objevte novou řadu traktorů DEUTZ-FAHR 5 Keyline
Dnes je 13.7. – svátek slaví Markéta

Dobové video ukazuje, jak autotraktorová kontejnerová doprava v ČSSR měla snížit náklady a zvýšit ochranu půdy

Zveřejněno: 25. 5. 2020

Video z roku 1986 pojednává o autotraktorové kontejnerové dopravě v zemědělství. Video vzniklo ve spolupráci se Strojními a traktorovými stanicemi Okřínek, Opava a Jednotným zemědělským družstvem Podhoran-Fryšták.

Kontejner JZD Podhoran-Fryšták, foto houba1234.rajce.idnes.cz

STS Okřínek byl výrobcem nosičů kontejnerů na automobilových a traktorových podvozcích. Na jeho činnost později navázala společnost CHARVÁT CTS a.s., která se výrobou nosičů kontejnerů zabývá dodnes. STS Opava se rovněž zabývala výrobou nosičů kontejnerů, vyráběla i různé vleky a přepravníky.

V roce 1986 vzniklo video o jejich autotraktorovém dopravním systému využívající speciální automobilové i traktorové nosiče. V úvodu videa se dozvídáme, že v tehdejším zemědělství docházelo ke zvýšeným nárokům na přepravu materiálů na různé vzdálenosti v různých ročních období. Tradiční způsob dopravy v tomto případě už byl tehdy nevýhodný, neboť operace jako je nakládka a vykládka spotřebují až 60 % času. Začal se tak stále více uplatňovat autotraktorový dopravní systém.

Výše zmíněné Strojní traktorové stanice a opravny zemědělských strojů vyvinuly jednoramenný systém automobilového a traktorového nosiče. Svou unifikací zahrnoval několik výhod, které si popíšeme v tomto článku.

Systém nabízel snadnou výměnu kontejneru a variabilitu, která umožnila používat různé modifikace kontejneru. Využíváním systémů se prý dosáhlo snížení času nakládacích operací na 20 %. V důsledku toho se zvýšil dopravní výkon nosiče podle podmínek až o 50 %.

Zajímavé je ve videu zmínění snížení devastace povrchu polí. Podle tehdejších měření traktorový nosič kontejnerů JZD Podhoran působil tlakem na povrch půdy - 3 kg/cm2 – 30 cm, běžný zemědělský stroj - 4,5 kg/cm2 – 45 cm a Tatra 815 - 6,5 kg/cm2 – 65 cm.

Na základě dobrých výsledků z ověřovacích zkoušek připravila STS Okřínek do výroby nosič kontejnerů na nákladním automobilu Liaz, který měl sklopné rameno, hydraulické zařízení, uchycovací a jistící prvky. Sklopné rameno se skládalo z přímého prostředního a zadního dílu – vzájemné spojení pomocí čepů. Přední díl ramene měl v horní části hák pro uchycení kontejneru. Hydraulické zařízení se skládalo z čerpadla a magnetického čističe, plnoprůtokového čističe a čtyř dvojčinných přímočarých hydromotorů. Hydraulické zařízení spolu s třídílným sklopným ramenem sloužilo pro manipulaci s kontejnerem - natahování a sundávání kontejneru. Uchycovací hák jistil kontejner v natažené poloze do všech stran. Dva pevné háky v zadní části sklopného ramene jistily kontejner dopředu a nahoru.

Traktorový nosič kontejnerů vyvinutý STS Opava byl zhotoven z hraněných profilů, měl i odpruženou nápravu a odpružený závěs. Sklopné rameno bylo sestaveno z teleskopické části a výkyvného ramene, které bylo s rámem podvozku a s teleskopickou částí spojeno čepy. V horní části výsuvného dílu ramene byl umístěn hák k uchycení kontejneru. Hydraulické zařízení nosiče bylo připojeno rychlospojkami k vnějšímu hydraulickému okruhu traktoru. Pohyb výsuvného dílu teleskopické části ramene byl zajištěn dvojčinným přímočarým hydromotorem umístěným uvnitř ramene. Ke sklápění ramene sloužily dva dvojčinné přímočaré hydromotory, které byly uchycené po stranách koncové části teleskopického ramene a upevněné v přední části rámu podvozku. Maximální úhel sklápění a stabilita návěsu při manipulaci s kontejnerem byla zabezpečena opěrou v koncové části rámu podvozku nosiče. Všechny hydromotory byly řízeny šoupátkovými elektromagnetickými rozvaděči z kabiny řidiče. Pro nakládání, skládání i sklápění musel být traktor vybaven hydraulickým systémem a závěsem pro přívěs.

Nosiče bylo možné vybavit různými modifikacemi kontejnerů. Ve videu je k vidění kromě nádrže na postřik i napájecí kontejner, který sloužil k napájení skotu mimo stáje. Jednalo se o zásobník vody vybavený po obou stranách napáječkami. Přívod vody k napáječkám byl řešen samospádem a byl ovládán uzavíracím ventilem. Stav vody v zásobníku ukazoval vodoznak na zadní části kontejneru. K přikrmování volně pasoucího se dobytka jadrnými krmivy sloužil příkrmový kontejner. Vidět můžeme i kontejner na krmení objemnou pící. Boční stěny byly ve spodní části sklopné a vytvořily žlab pro odběr píce. Dále máme možnost vidět kontejner kapalných hnojiv a chemických postřiků s promícháváním. Promíchávání zajišťovalo čerpadlo poháněné dvoudobým benzínovým motorem. Objem zásobníků činil 8,4 kubického metru. Přinesl až 30% úsporu použitých směsí, vyloučil prostoje dopravních prostředků a zvýšil výkonnost postřikovačů. Nosič se mohl využít i na přepravu dobytka. Prostor kontejneru pro dobytek byl téměř uzavřen a kvůli snížení nebezpečí zranění dobytka během přepravy byl prostor rozdělen na tři části. Zadní stěnu tvořily dvoukřídlové dveře.

Kontejner kapalných hnojiv a chemických postřiků se s úspěchem používal na polním letišti při postřiku polí letadlem. Traktorové nosiče kontejnerů bylo možné použít i při senážování. Autotraktorový kontejnerový systém umožnil propojení polních prací se silniční dopravou. Ve videu je prezentována i zajímavá myšlenka – traktorový nosič kontejnerů by zabezpečil přepravu například zrna od mlátičky na okraj pole (po poli), tam by kontejner převzal automobilový nosič (pokračoval by po silnici).

V závěru videa je zmíněno, že kontejnerový systém umožňuje i další rozšíření tohoto způsobu manipulace a dopravy – vyrobit bylo možné kontejnery určené na odpočinek, pro šatny, jídelny a opravářské dílny a pro přepravu včelínů. Využití systému nebylo omezeno jen na zemědělství. V současném moderním zemědělství se autotraktorová kontejnerová doprava k přepravě komodit, senáže, siláže, chemických látek a hospodářských zvířat příliš neuplatňuje – přeprava je nyní řešena převážně klasickými vleky, návěsy či výměnnými nástavbami.

Přečtěte si také

Autor: Milan Jedlička1)
Foto: JZD Podhoran-Fryšták, houba1234.rajce.idnes.cz

1) přepis z videa, redakčně upraveno, Milan Jedlička

Tématické tagy