Webináře xarvio - Aby rostly i vaše znalosti.
Dnes je 15.4. – svátek slaví Anastázie

Dobové výukové video: Jak se pracuje se sklízecí mlátičkou Fortschritt E 512

Zveřejněno: 22. 2. 2021

Sklízecí mlátička Fortschritt E512 je výkonný stroj, který umožňuje sklízet všechny druhy obilovin, luštěnin a olejniny v různých podmínkách a rozličnými technologiemi. Následující odstavce popíšou, jak se s takovým strojem správně pracuje.

Sklízecí mlátička Fortschritt E 512 bez kabiny na snímku z roku 1974. Zdroj foto - Karl Förster

Před spuštěním motoru zapne kombajnér hlavní spínač baterie, řadící páku nastaví do neutrální polohy, páku ručního plynu do polohy pro maximální dávku paliva a dá zvukovou výstrahu. Po 5 vteřinách spustí motor. Ubráním plynu potom sníží otáčky motoru.

 Výuka zahraničních studentů na univerzitě v roce 1973. Zdroj foto - Karl Förster
Výuka zahraničních studentů na univerzitě v roce 1973. Zdroj foto - Karl Förster

Podvozek se žací lištou (žacím stolem) pracovník podloží na rovné ploše opěrným kolečkem a kola založí klíny. Na podvozku uvolní upevňovací třmeny a potom zajede k žacímu stolu (liště). Ovládací pákou hydrauliky nastaví komoru šikmého dopravníku tak, že se při pomalém popojetí dostanou nosné čepy k hákům až nadoraz. Spojení se zajistí spojovacími čepy. Zvednutím komory šikmého dopravníku zapadnou nosné čepy do háků. Kombajnér pak zvedne žací stůl (lištu) do nejvyšší polohy a se sklízecí mlátičkou vycouvá od podvozku. Nasadí a napne řetěz pohonu, spojí rychlospojku hadice hydrauliky a zapojí lanko ovládání variátoru. Nakonec zapojí kloubový hřídel k ovládání podélné polohy přiháněče a zajistí závlačkami.

Na plošině (ovládací desce) kombajnéra jsou umístěny všechny ovladače a kontrolní přístroje nutné pro řízení a ovládání sklízecí mlátičky Fortschritt E512 za provozu. Pohne-li kombajnér pákou variátoru pojezdové rychlosti dopředu, rychlost se zvyšuje. Pohne-li pákou dozadu, rychlost klesá. Vedlejší pákou ovládá hydrauliku zvedání a spouštění žacího stolu (lišty). Pohybem páky dozadu žací stůl zvedá a pohybem dopředu jej spouští. Třetí pákou ovládá výškovou polohu přiháněče. Pohybem páky dopředu se přiháněč spouští a pohybem dozadu zvedá. Poslední je páka ručního plynu. Pohne-li kombajnér pákou dopředu, zvyšují se otáčky motoru až na 2000 ot/min. Pohne-li pákou dozadu, nastaví se volnoběh s 500 ot/min a nakonec zhasíná motor. Pod ovládacím panelem je řadící páka třírychlostní převodovky se zpáteční rychlostí. Při všech převodových stupních může kombajnér plynule měnit pojezdovou rychlost variátorem. Klikou se ovládá variátor mlátícího bubnu. Otáčením vpravo stoupají otáčky od 603 do 1300 ot/min, ale pozor - při změně otáček mlátícího bubnu musí být mlátička v činnosti.

 Na plošině (ovládací desce) kombajnéra jsou umístěny všechny ovladače a kontrolní přístroje nutné pro řízení a ovládání sklízecí mlátičky za provozu. Zdroj foto - Karl Förster
Na plošině (ovládací desce) kombajnéra jsou umístěny všechny ovladače a kontrolní přístroje nutné pro řízení a ovládání sklízecí mlátičky za provozu. Zdroj foto - Karl Förster

Pod volantem je páka k rozpojování brzd. V pravé poloze brzdí jen pravé kolo a v levé poloze jen levé. Kontrolní světlo nad pákou signalizuje rozpojení brzd. Na silnici je však rozpojování brzd zakázáno z bezpečnostních důvodů, proto kontrolní světlo nesmí svítit.

 Přesun techniky po silnici v roce 1975. Zdroj foto - Karl Förster
Přesun techniky po silnici v roce 1975. Zdroj foto - Karl Förster

Kolečkem po pravé straně volantu se ovládá podélná poloha přiháněče. Otáčením vpravo se přiháněč posouvá kupředu a otáčením vlevo dozadu. Ovládací pákou variátoru přiháněče, který je v činnosti pouze při zapnutém pohonu žacího ústrojí se snižují nebo zvyšují otáčky. Páka spojky pohonu žacího ústrojí - páka se může přestavit jen když je připojen žací stůl a nasazen řetěz pohonu. Páka se sama vrací pružinou do původní polohy. Posunutím třetí páky do dolní polohy zapne kombajnér pohon mlátičky. Čtvrtou pákou nastaví kombajnér mlátící koš do provozní polohy a uvolnit ho může jen při úplném vypnutí pojezdové spojky. Pro jemné nastavení polohy mlátícího koše podle stupnice slouží ruční kolečko. Spojka pojezdového ústrojí je třecí, výsuvná, dvojitá s odděleným pohonem převodu pojezdového a žacího ústrojí. Při zapínání se nejdříve sepne pohon žacího ústrojí a pak teprve pohon pojezdového ústrojí, to umožňuje rozjezd sklízecí mlátičky Fortschritt E 512 s žacím ústrojím v plném provozu. Stroj tak pracuje kvalitně hned při rozjezdu. Motor pohání hnací nápravu řemenovým převodem variátoru přes spojku, převodovku, rozvodovku s diferenciálem a koncovým převodem na hnací kola. Hnací náprava má portálové uspořádání. Třístupňová převodovka s variátorem dovoluje plynulou změnu pojezdové rychlosti od 1,4 do 20 km/h.

Obilí posečené žacím ústrojím je přihrnováno přiháněčem a pokládáno na žací stůl. Výškovou a podélnou polohu, otáčky v rozmezí 15 až 48 za minutu, řídí kombajnér podle okamžitému stavu obilí.

Pro dvoufázovou sklizeň je sklízecí mlátička Fortschritt E512 vybavena jednoduchými, či dvojitými bubnovými nebo pásovými sběrači.

Posečené obilí dopravuje průběžný šroubový dopravník do střední části. Tam je uchopí vysouvací prsty a vhazují pod šikmý dopravník, který dopraví sklizené obilí k mlátícímu ústrojí. Než se dostane obilí k mlátícímu ústrojí, odpadnou z něj cizí tělesa, především kameny, které zachytí plechový žlab – lapač kamenů. V mlátícím ústrojí se obilí vymlátí činností mlátícího bubnu a koše. Podmítací buben podává slámu a hrubý omlat na čtyřdílná vytřásadla. Vytřásadlo intenzivně odděluje drobný omlat od slámy, kterou dopravuje ven z mlátičky. Stavitelné hradítko nad vytřásadly zabraňuje ztrátám zrní. Drobný omlat, který propadne mlátícím košem a projde vytřásadly se dostává na stupňovitou vynášecí desku. Kývavým pohybem desky se zrní odděluje od plev a úhrabků a postupuje na první žaluziové síto čistidla. Plevy a úhrabky odnáší tok vzduchu z ventilátoru. Výkon ventilátoru je měnitelný variátorem. Zrní, které se neoddělilo na žaluziovém sítě propadá úhrabečným sítem. Nevymlácené klasy obilí propadnou stavitelným nástavcem pro skluz klásků do dolního šroubového dopravníku, odkud se dostávají kláskovým elevátorem a horním šroubovým dopravníkem před mlátící ústrojí k domlatu. Pod sítem prvního čistidla je ještě další výměnné síto s nastavitelným sklonem. Vyčištěné zrní projde oběma síty a postupuju po skluzu zrní do dolního šroubového dopravníku, který je dopravuje do zásobníku. Zásobník se vyprazdňuje šroubovým dopravníkem.