DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ AGRALL 2024 - SMART FARMING DAYS
Dnes je 23.2. – svátek slaví Svatopluk

Horsch představí aplikátor pevných hnojiv. Budoucnost vidí i v aplikaci mikroorganismů do půdy

Zveřejněno: 27. 9. 2021

Při příležitosti tiskových dnů v německém Schwandorfu Michael Horsch seznámil novináře s budoucím směřováním své firmy. V blízké budoucnosti dojde k optimalizaci výrobního programu a představení nového stroje, jehož prostřednictvím firma vstoupí do nového strojního segmentu. Nadále bude pokračovat i digitalizace ve společnosti a s ohledem na měnící se klima a nástup nových ekologických technologií ve světě se bude zabývat i novými způsoby hnojení půdy.

Horsch představí aplikátor pevných hnojiv. Budoucnost vidí i v aplikaci mikroorganismů do půdy

Horsch má v současné době v nabídce široké portfolio strojů s možností individuální konfigurace, a to včetně bohatého sortimentu příslušenství (různé typy radliček, válců, disků, výsevních ústrojí atd.). Zemědělec tak má možnost nechat si stroj sestavit tak, aby byl ideálně uplatnitelný v podmínkách, v nichž hospodaří. K secím strojům je nyní například nabízeno až pět variant secích botek pro pokrytí potřeb zemědělců po celém světě. Na trh byl uveden i první mechanický secí stroj z produkce Horsch – model Versa.

Poslední dva roky se firma soustředila na hybridní stroje Horsch, techniku pro provoz v ekologickém zemědělství a stroje s větším pracovním záběrem určené pro velké zemědělské podniky. Nyní se ve společnosti Horsch orientují i na vývoj příslušenství umožňující konsolidaci půdy, vážně se zde bere i nástup automatizace a autonomie. Do budoucna je v plánu secí stroj konstruovat tak, aby jeho řídicí jednotka automaticky nastavovala tlak a hloubku výsevu podle toho, kde se stroj aktuálně nachází. Čím dál častěji bude technika této značky obsahovat i tzv. Section control pro regulaci šířky záběru stroje.

S taženým velkoobjemovým rozmetadlem pevných hnojiv pro velké zemědělské podniky a podniky služeb chce Horsch navíc vstoupit do nového strojního segmentu. Dvounápravový aplikátor bude mít aplikační ramena se systémem Section control (a nejspíš i osvědčený aktivní systém řízení ramen BoomControl) za pomocí kterého bude schopen aplikovat hnojivo v dávce až 350 kg/ha při pracovní rychlosti 15 km/h. Letos Horsch také vstoupil do segmentu nesených postřikovačů.

Digitalizace už probíhá

Základním kamenem digitalizace u firmy Horsch je tzv. Horsch Portal určený pro prodejce i zákazníky. Spuštěn byl před dvěma lety a stále je a nadále bude doplňován o nové funkce. Dalším zajímavým systémem je HorschConnect díky němuž se stroje spojí s cloudovým úložištěm. Systém pomůže s telemetrií, nastavením stroje a servisní podporou. Zemědělec získá jeho prostřednictvím také výstupní data z provedené pracovní činnosti (Horsch provozuje vlastní telemetrii pro sběr a vyhodnocování dat z pole). Brzy bude spuštěn také 3D katalog náhradních dílů určený pro koncové zákazníky. Jeho intuitivní rozhraní umožní zadat číslo hledaného stroje a uživateli se objeví stroj v konkrétní výbavě! Tohle žádný jiný výrobce ještě neumožňuje.

S ohledem na evropský Green Deal, jehož obdobu se snaží prosadit i Amerika, se Horsch zabývá i problematikou ukládání CO2 do půdy. Michael Horsch se domnívá, že digitalizaci lze úzce propojit s mikrobiologií. Důležitost obou odvětví je podle něj totiž vyrovnaná, ačkoli jde o fakt, který mnoho zemědělců opomíjí. Podle dosavadních zkušeností z Jižní Ameriky dokáže aplikace mikrobiologických přípravků uspořit značné náklady na umělá hnojiva. Někteří američtí farmáři odebírají půdní vzorky a v laboratořích množí různé houby a mikroorganismy, které následně aplikují do půdy. Také výzkumem této oblasti se Horsch bude v následujících letech zabývat.