Objevte novou řadu traktorů DEUTZ-FAHR 5 Keyline
Dnes je 13.7. – svátek slaví Markéta

Jak funguje systém ABS a ASR u nákladních vozidel, zobrazuje dobové video v češtině

Zveřejněno: 1. 6. 2020

Aktivní bezpečnosti je po desetiletí věnována velká pozornost. V 80. letech minulého století Mercedes-Benz (ve spolupráci s firmou Wabco) systémem ABS vybavil nákladní automobily a autobusy. V té době vzniklo i video v češtině o tom, jak ABS spolu se systémem ASR funguje v praxi.

Ukázka systému ABS

Na úvod uveďme, co znamená zkratka ABS: „ABS je zkratka pro Antiblockiersystem nebo také Anti-lock Brake System což znamená protiblokovací systém. Je to systém aktivní bezpečnosti vozidla, který zabraňuje zablokování kola při brzdění a tím ztráty adheze mezi kolem a vozovkou, čímž umožňuje zachování stability, ovladatelnosti a řiditelnosti vozidla v mezních situacích (například při prudkém brzdění). ABS bylo vynalezeno v roce 1929, původně pro letadla, francouzským vynálezcem Gabrielem Voisinem,“ uvádí encyklopedie Wikipedia. Nejprve se ABS používalo v letecké dopravě (Anti-Skid) a v železniční dopravě, jako ochrana proti zablokování a smyku (Knorr). Až Mercedes-Benz (a jeho vývojový partner Bosch) představil ABS u silničních vozidel v roce 1978 na zkušebním polygonu závodu Daimler-Benz Untertürkheim.

Na začátku videa můžeme vidět kritickou situaci - mokrá vozovka, překážka před vozidlem, řidič brzdí, kola blokují, smyk a srážka. K tomu však nemuselo dojít, kdyby bylo vozidlo vybaveno systémem ABS. Ve videu zazní, že protiblokovací systém firmy Wabco zamezuje blokování kol, zvyšuje stabilitu jízdy, usnadňuje řízení vozidla a zkracuje brzdnou dráhu. Systém ABS se skládá ze senzoru a pólového kola, magnetického regulačního ventilu a elektroniky. U systému ABS vyvinutého ve spolupráci s Mercedes-Benz byla na zadní nápravě použita individuální regulace a pro zlepšení jízdního komfortu byla na přední nápravě použita modifikovaná regulace. Protiblokovací systém ABS také umožňuje na vozovkách s různým koeficientem tření naprosto bezpečné brzdění vozidla. Při maximálním brzdění je každé kolo regulováno na hranici smyku. Systém ABS firmy Wabco už v 80. letech minulého století byl rozšířený u mnoha výrobcům nákladních vozidel.

Ve videu jsou i záběry z představení ABS zástupcům mezinárodního tisku. Představení proběhlo na Severním polárním kruhu při teplotě -40 °C. Byla připravena speciální dráha – vlevo suchý asfalt, vpravo led. Na záběrech vidíme brzdění bez ABS – vozidlo dostává smyk. Následoval stejný pokus s ABS – žádné problémy. Na řadu přišla návěsová souprava bez ABS – dochází k nebezpečnému zlomení. S ABS vozidlo zůstává přes maximální brzdění přesně ve stopě. Vidíme i maximální brzdění v zatáčce bez ABS. I když se řidič snaží smyku zabránit, nemá šanci situaci zvládnout. S ABS už je možné při průjezdu zatáčkou vozidlo bezpečně řídit a zastavit.

I kdyby přes vysokou spolehlivost systému došlo k nějaké závadě, měl systém Wabco jako jediný možnost automatického odpojení vadných diagonál. U jednoho kanálu ABS by došlo k přerušení a tím i k výpadku. Neporušená diagonála však reguluje dále pravé přední a levé zadní kolo a vozidlo zůstává ve stopě. Vždy se tak odpojí jen vadná diagonála.

Na dalším záběru vidíme autobus bez ABS – maximální brzdění. Zazní informace, že ojetí pneumatik při maximálním brzdění autobusu bez ABS způsobí škodu rovnající se pořizovacím nákladům celé soupravy ABS. Mnoho peněz zůstává na silnici v podobě otěru z pneumatik.

Protismyková regulace ASR

Při brzdění na kluzké vozovce dochází snadno k zablokování všech kol, k protáčení kol při rozjíždění a při jízdě k nebezpečným smykovým situacím. To vše vede často k nehodám. Výsledkem spolupráce mezi Mercedes-Benz a Wabco byl již zmíněný systém ABS, který umožňuje brzdění v bezpečném rozmezí smyku. K ABS bylo vyvinuto i přídavné zařízení ASR, které zabraňuje protáčení kol hnací nápravy při rozjíždění a vlastní jízdě.

Doplní-li se známá technika ABS finančně nepříliš nákladnou soupravou pro protismykovou regulaci ASR, budou smyky v zatáčce pod její mezní rychlosti z důvodu protočení zadních kol na kluzké vozovce patřit minulosti. Vozidlo zůstává bezpečně ve stopě a hnací kola jsou při sklonu ke smyku automaticky regulována nebo se automaticky sníží výkon motoru.

Ve videu je znázorněna každodenní situace na stavbě – zadní kola se v těžkém terénu protáčejí. Pomocí ASR není vyjetí žádným problémem. Dále vidíme jízdu do kopce v zimě. Protáčí se zadní kolo, aniž by na tom mohl řidič něco změnit. S ASR vyjede kopec bez problémů - ASR reguluje zadní kola tak, že obě zabírají na hranici smyku a mimo to nahrazuje i účinek diferenciálu. Pomocí přídavného zařízení ASR se zabraňuje protáčení hnacích kol.

Senzory, pólová kola, magnetické regulační ventily a elektronika – to jsou díly ABS. Pokud bylo potřeba v 80. letech obohatit vozidlo o systém ASR, muselo se provést následující: rozšířit elektroniku ABS, na hnací nápravu namontovat pro každé kolo jeden magnetický a jeden dvoucestný ventil. Do motoru namontovat také jeden magnetický a jeden dvoucestný ventil - a jeden stavěcí válec pro regulaci vstřikovacího čerpadla.

Ve videu také zazní, proč vybavit vozidlo systémem ASR. Při rozdílných poměrech a povrchu vozovky způsobuje diferenciál protáčení jednoho hnacího kola. Protočí-li se levé zadní kolo, bude udržováno pomocí příslušných komponentů v optimálním rozmezí smyku. Mají-li obě kola sklon k protáčení, sníží se pomocí příslušných komponentů výkon motoru tak, aby se obě kola dostala do oblasti optimálního rozmezí smyku.

Za možnost zveřejnění videa děkujeme pánům - Josef Straka a Vojtěch Hubálek.

Přečtěte si také

Autor: Milan Jedlička1)
Foto: Wabco

1) z podkladů firmy Wabco, přepis z videa