Úroková sazba od 0,49% na vybrané stroje CASE IH
Dnes je 29.6. – svátek slaví Petr , Pavel

Kontinuální balicí stroje přispívají k úspoře nákladů na fólii i pracovní sílu

Zveřejněno: 23. 6. 2021

Kanadská společnost Anderson Group je u nás známá výrobou automatických přepravníků hranatých a kulatých balíků. Její produktové portfolio zahrnuje také kontinuální balicí stroje v různém provedení.

Stroj obsluhuje jediná osoba, vytlačovací systém je totiž kompletně automatický. Zdroj foto - Milan Jedlička

Pícniny jsou nedílnou součástí výživy hospodářských zvířat. Důležitou součástí celého procesu pěstování pícnin je vedle volby optimální plodiny, přípravy půdy a hnojení i vlastní sklizeň. Sklizeň píce patří k nejdůležitějším součástem celého procesu. Pro vytvoření kvalitního krmiva musí zemědělec zvolit vhodný termín sklizně a technologickou linku. Nejrozšířenějším postupem současnosti je konzervace píce senážováním do jámy, do vaků nebo do balíků. Jednotlivé způsoby konzervace píce však vyžadují různé technologické linky, a každý zemědělec si proto vybírá takový způsob sklizně a uskladnění, který je pro něj nejekonomičtější a nejvhodnější.

Nižší náklady na fólii a pracovní sílu

Kvalitu senáže ovlivňuje jak termín sklizně, tak množství sušiny v píci a způsob zabalení do fólie.

Kontinuální balicí stroje Anderson využívají válečkový dopravník. Zdroj foto - tisková zpráva Anderson Group
Kontinuální balicí stroje Anderson využívají válečkový dopravník. Zdroj foto - tisková zpráva Anderson Group

Při senážování a silážování pícnin v prostředí malých a středních farem se nejčastěji setkáváme se systémem lisování do kulatých nebo hranatých balíků (v určitých oblastech západní Evropy). Proces balení probíhá buď na poli, kde stroj v soupravě s traktorem pojíždí od balíku k balíku, nebo přímo na farmě, kam se nezabalené balíky svážejí. Ovíjecí mechanismus může být součástí lisu, případně se vyrábí balicí stroje nesené na traktoru nebo stacionární.

Se stroji Anderson je možné zabalit balík za 20 vteřin a ušetřit až 40 % fólie. Zdroj foto - tisková zpráva Anderson Group
Se stroji Anderson je možné zabalit balík za 20 vteřin a ušetřit až 40 % fólie. Zdroj foto - tisková zpráva Anderson Group

Další kategorii tvoří stroje pro kontinuální obalování lisovaných balíků, které pracují způsobem, jenž umožňuje vytvářet balíky jak válcové, tak hranolovité (i dva na sobě), a to ze slámy, sena i z materiálu určeného k silážování. Tyto stroje nabízejí (oproti jiným, které tvoří balíky jen po jednotlivých kusech) několik výhod. Především jsou to nižší náklady jak na fólii, tak na pracovní sílu. Další přínosy jsou většinou stejné jako u strojů, které pracují na principu technologie silážování do vaků. Kontinuální obalování však usnadní práci hlavně menším farmářům s nižším počtem chovaných zvířat. Mezi přednosti tohoto typu skladování siláže patří nízký počáteční finanční vklad, vyšší efektivita práce, malé ztráty při tvorbě siláží, silnější zabalení balíků (protože mohou být zabaleny vícekrát). Kdykoli a snadno lze také zvýšit kapacitu úložiště či jednoduše přesouvat individuálně zabalené balíky.

Co nabízí kontinuální balicí stroje Anderson?

Společnost MANATECH CZ dováží na český trh modely Anderson NWX660, HybridX a Hybrid Evolution, které se od sebe liší velikostí. Zabalí tak různě velké balíky: Maximální průměr kulatého balíku činí 1,65 m/1,82 m a jeho maximální šířka 1,5 m. Maximální velikost hranatého balíku dosahuje rozměrů 120x90x180 cm. Stroje jsou koncipovány jako samojízdné, osazeny jsou tedy motorem Honda GX 390 o výkonu 13 koní a jednou nápravou se dvěma hnanými koly obutými do zemědělských plášťů pro vysokou průchodnost náročným terénem.

Stroje jsou koncipovány jako samojízdné, osazeny jsou tedy motorem Honda. Zdroj foto - tisková zpráva Anderson Group
Stroje jsou koncipovány jako samojízdné, osazeny jsou tedy motorem Honda. Zdroj foto - tisková zpráva Anderson Group

Stroje jsou mechanické, tudíž jednoduše nastavitelné, snadná je rovněž jejich údržba a ovládání. Kromě senzoru snímání vzdálenosti vedlejší řady balíků jsou mechanické i dorazy a senzory. Stroj se ovládá přes páky – obsluha jde během jízdy vedle stroje. Mezi řadami balíků se se strojem snadno manipuluje, popojet z jedné řady do druhé trvá jen minutu.

Přejít z režimu balení kulatých balíků k balení hranatých balíků stačí pouhá minuta. Zdroj foto - tisková zpráva Anderson Group
Přejít z režimu balení kulatých balíků k balení hranatých balíků stačí pouhá minuta. Zdroj foto - tisková zpráva Anderson Group

Díky hydraulickému brzdicímu systému může obsluha zpomalovat otáčení kol, a tím balíky stlačit k sobě. Stroj obsluhuje jediná osoba, vytlačovací systém je totiž kompletně automatický. Přejít z režimu balení kulatých balíků k balení hranatých balíků stačí taktéž pouhá minuta.

Stroje Anderson je možné vybavit čtyřmi nezávislými napínači využívajícími technologii FlexHoop. Zdroj foto - tisková zpráva Anderson Group
Stroje Anderson je možné vybavit čtyřmi nezávislými napínači využívajícími technologii FlexHoop. Zdroj foto - tisková zpráva Anderson Group

Stroje Anderson je možné vybavit čtyřmi nezávislými napínači využívajícími technologii FlexHoop, kdy speciálně zakřivený tvar vodicího mezikruží balicího stroje přibližuje napínač co nejblíže k povrchu balíku, což zvyšuje komfort obsluhy a rychlost balení až o 30 %. Se stroji Anderson je možné zabalit balík za 20 vteřin a ušetřit až 40 % fólie.