Sklízecí řezačky CLAAS JAGUAR
Dnes je 26.1. – svátek slaví Zora

Lely Sphere zpracuje statkové hnojivo. Výsledný produkt lze precizně aplikovat na pole

Zveřejněno: 27. 11. 2020

Lely představuje nový systém Lely Sphere, který odděluje hnůj od močůvky a vytváří cenné druhy hnojiv. Chovatelé krav určených k produkci mléka mohou produkty tohoto procesu používat k přesnému hnojení.

Toto je podle Lely první krok k omezení emisí, protože okamžitá separace eliminuje vznik amoniaku ve stáji plné krav

Systém byl spuštěn během Dní Farmy budoucnosti Lely. „Lely Sphere je navržen tak, aby pomohl chovatelům krav určených k produkci mléka maximálně využívat cenné živiny obsažené v hnoji, a tak podporovat růst plodin,“ říká Korstiaan Blokland, vedoucí inovací společnosti Lely. „Toto praktické řešení je snadno použitelné a je součástí přechodu k udržitelnějšímu chovu dojnic.“ Během Dní Farmy budoucnosti Lely se představil také Lely Exos - jedinečný koncept pro autonomní krmení čerstvou trávou.

Pro producenty mléka je efektivnější využívání statkového hnojiva stále důležitější, protože to zlepšuje vnímání oboru zemědělství v očích veřejnosti a zvyšuje udržitelnost tohoto odvětví lidské činnosti. Díky opětovnému využití cenných látek z hnoje dochází rovněž k úsporám v oblasti investic do nákupu hnojiv.

Jak Lely Sphere funguje

Systém funguje tak, že hnůj a močůvka jsou od sebe oddělovány ihned po vykonání potřeby kravami. Močůvka proudí separačními odtokovými kanálky rozesetými pravidelně po celé ploše podlahy do jímky, zatímco hnůj zůstává v horní části systému Lely Sphere. Močůvka se pak může cisternami vyvážet z jímek na pole, stejně tak je tomu v případě hnoje, který je distribuován rozmetadly. Toto je podle Lely první krok k omezení emisí, protože okamžitá separace eliminuje vznik amoniaku ve stáji plné krav. Tím je zabezpečeno účinnější proudění čerstvého vzduchu ve stáji a větrání. Oficiální měření na testovacích farmách ukázala, že díky používání systému Lely Sphere jsou celkové emise amoniaku ze stájí sníženy přibližně o 70 %.

Lely Sphere je také vybaven systémem N-Capture vytvářejícím podtlak v jímce. Jeho další funkcí je extrakce plynů hnoje, které se vytvářejí pod a těsně nad podlahou stáje s dobytkem. Filtr v N-Capture zachycuje amoniak a pomocí kyseliny jej přeměňuje na hnojivo.

Součástí výrobního sortimentu Lely je vícero druhů robotických strojů. Patří tam i čisticí robot Discovery Collector, který je rovněž zapojen do funkčního konceptu Lely Sphere. Ve stáji je konkrétně využíván k zabezpečení čistoty podlahy – sbírá pevný hnůj.

Optimální hnojení plodin

Systém Lely Sphere vytváří tato hnojiva: minerální dusík, fosfát a organický dusík v pevné frakci a draslík v řídké frakci. Například dusík může chovatel využívat jako náhradu za chemická hnojiva. Lely Sphere ročně „vyrobí“ 10 až 20 kg dusíku na krávu. Díky vytvořeným třem typům hnojiv má chovatel širší pole působnosti – několikero druhů hnojiv mu dovoluje zvolit vždy takové, které je zrovna zapotřebí. Výhodou těchto hnojiv je rovněž eliminace tvorby emisí při jejich aplikaci do travních porostů.

Systém Lely Sphere vytváří tato hnojiva: minerální dusík, fosfát a organický dusík v pevné frakci a draslík v řídké frakci
Systém Lely Sphere vytváří tato hnojiva: minerální dusík, fosfát a organický dusík v pevné frakci a draslík v řídké frakci

Práce na vývoji Lely Sphere začaly v roce 2015, ve zkušebním provozu je od roku 2017. Nyní systém pracuje na čtyřech testovacích farmách. Systém má mezinárodní potenciál, ale zpočátku se Lely chce zaměřit na nizozemský trh.