Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 23.7. – svátek slaví Libor

Ministerstvo zemědělství upravuje podmínky pro přímé platby, zemědělci budou mít víc možností, jak vyčlenit neprodukční plochy

Zveřejněno: 21. 3. 2024

Ministerstvo zemědělství (MZe) připravilo úpravy nařízení vlády pro přímé platby, díky kterým zemědělci ročně získají podporu 20 miliard korun. Nově se zemědělcům rozšíří možnosti při vyčleňování neprodukčních ploch. Novinkou je také, že od letoška se dotace na dojnice podmiňuje zapojením chovu do některého ze schémat kvality.

Zemědělci budou mít víc možností, jak vyčlenit neprodukční plochy. foto Daniel Koglin, shutterstock.com

„Reagujeme na výjimku, kterou letos umožnila Evropská komise pro neprodukční plochy, kdy je možné vyčlenit na pět procent výměry, namísto dosavadních osmi procent, pokud zemědělci žádají ekoplatbu. Také se průřezově snažíme snižovat administrativní zátěž spojenou s dotacemi. Přímé platby patří k hlavním zemědělským podporám,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Nařízení vlády k přímým platbám upravuje podmínky, podle kterých se každoročně vyplácí přes 20 mld. Kč. Přímé platby představují zejména základní podporu příjmu pro udržitelnost, vloni zavedenou redistributivní platbu na prvních 150 hektarů všech zemědělských podniků, ekoplatbu a také dotace citlivým sektorům, jako je například pěstování ovoce a zeleniny nebo chov dojnic, ovcí a koz a výroba dalších komodit.

Mezi zásadní změny patří uplatnění výjimky, kterou letos umožnila EK pro neprodukční plochy. Změna spočívá ve snížení procenta neprodukčních ploch vyžadovaných pro ekoplatbu na 5 % (z původních 8 %) a zejména v rozšíření struktury neprodukčních prvků i o dusík vázající plodiny a meziplodiny bez dalších omezení a limitů. Zemědělec tedy bude moci povinné procento neprodukčních ploch naplnit například tím, že pole oseje plodinami vázajícími dusík (např. jetel, vojtěška) a nebude ho ošetřovat pesticidy.

Další novinkou je zavedení požadavku na zapojení žadatele o platbu na dojnice do některého ze schémat kvality. Podmínku tak splňuje například ekologický chov, kontrola mléčné užitkovosti a další režimy garantující kvalitu produkce mléka, například Q CZ. Žadatel přitom není zatěžován předkládáním dodatečných dokladů, protože kontrola bude automatická, na základě údajů z registrů.

MZe upravilo i podmínky pro poskytování dotací, aby byly srozumitelnější a vůči žadatelům vstřícnější. To se týká zejména zeleného úhoru, pro který zavádí toleranci dvouletého závazku například pro situace, kdy žadatel pozbyde právního důvodu užívání. Nařízení zavádí také novou dotaci, která ale bude platná až pro žádosti v roce 2025. Jde o podporu udržitelného hospodaření s fosforem a dusíkem, která bude poskytována při správném a vyváženém způsobu hnojení. Cílem dotace je zabránit přehnojování dusíkem či fosforem, nebo naopak omezit degradaci půdy z důvodu úbytku fosforu. Na dotaci by podle předpokladu mělo být vyčleněno 200 mil. Kč ročně.

Neprodukční plochy zemědělci nevyužijí pro zemědělské hospodaření, zachovají na nich například krajinné prvky a nepoužívají na nich pesticidy. Tato území pomáhají vytvářet biologickou diverzitu.

Autor: Vojtěch Bílý
Foto: Daniel Koglin, shutterstock.com

Tématické tagy