Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 21.7. – svátek slaví Vítězslav

Největší flotila adaptérů MacDon v rukou dvou spřátelených poskytovatelů sklizňových služeb

Zveřejněno: 12. 4. 2021

Mezi největší české uživatele univerzálních sklizňových adaptérů MacDon se řadí duo poskytovatelů sklizňových služeb – Zemědělské služby Král a Zemědělské služby Josef Šrejber. Jejich flotila flexibilních pásových adaptérů dokáže kvalitně sklidit porost i v náročných podmínkách. Mimo jiné těží z výhod MacDonu, jako je originální systém kopírování s rychlou reakcí na měnící se podmínky na poli.

Zleva - Josef Šrejber a Lukáš Král před svými stroji. Zdroj foto - Roman Nedoma

Zemědělské služby Král

Hned po studiích, v roce 2008, začínal s první pořízenou mlátičkou nabízet sklizňové služby. O dva roky později koupil další kus a v roce 2011 investoval do přesného secího stroje pro výsev kukuřice. To jsou hlavní milníky poskytovatele zemědělských služeb Ing. Lukáše Krále, jehož strojový park je proslulý červenými mlátičkami Case IH se sklizňovými adaptéry MacDon. Král svou flotilu během let postupně značně rozšířil a svou současnou nabídku rozděluje na dva pilíře:

  • Poskytování služeb v oblasti setí – dnes už provozuje tři přesné secí stroje pro výsev kukuřice, cukrové řepy, slunečnice a sóje, zabývá se též pásovým zpracováním půdy (strip-till).
  • Sklizňové služby se specializací na jednofázovou a dvoufázovou sklizeň trávy, obilovin, řepky, kukuřice, slunečnice a sóje. Kromě toho dokáže zákazníkovi nabídnout kompletní služby v rostlinné výrobě.

V současnosti společnost provozuje čtyři adaptéry MacDon. První zkušenost s adaptérem této značky získal Král v roce 2008, kdy si ho měl možnost otestovat. O dva roky později jej zakoupil, jednalo se o model 973 s pracovním záběrem 9 metrů. Daný stroj dodnes slouží ku spokojenosti současného majitele, poskytovatele sklizňových služeb Josefa Šrejbera. „Přestože byl adaptér ještě v pevném provedení, prováděli jsme s ním sklizeň sóje. Ve srovnání s flexibilními adaptéry jiných výrobců, se kterými jsem měl možnost na jednom poli sklízet, MacDon vždy vynikal lepším střihem. Sója po něm byla krásně ustřižená a strniště vypadalo lépe. Adaptér dokázal okamžitě reagovat na podmínky sklizně. Takže i s devítimetrovým pracovním záběrem v pevném provedení prováděl nejlepší práci na poli,“ zavzpomínal Král. Na základě dobrých zkušeností už u adaptérů MacDon zůstal.

„MacDon je díky mechanickému kopírování schopen na poli zanechat nízké strniště a neponechat tam ani zrnko. I přes mokré loňské žně jsme sklidili mnoho ležatého porostu s výbornou kvalitou práce.”
Ing. Lukáš Král

V roce 2011 pořídil model nové řady FD70 s pracovním záběrem 10,5 metrů, tehdy první flexibilní pásový adaptér MacDon v České republice. Ten byl, na rozdíl od prvně pořízeného, již více uzpůsoben do evropských podmínek. Disponoval větším vkládáním, středovým pásem a mechanicky hnaným vkládacím válcem. Tyto úpravy rázem zvětšily průchodnost adaptéru. „U staršího modelu 973 jsme společně s výrobcem museli provést pár úprav, přeci jen, podmínky v USA jsou jiné než u nás. I tak adaptér v českých podmínkách předváděl výbornou práci, a to i přesto, že měl menší vkládání a hydraulicky hnaný vkládací válec,“ uvedl Král. V roce 2013 pak pořídil další, ještě novější model FD75, přičemž to, co bylo u jeho předchůdců zapotřebí upravovat či seřizovat, u něj odpadlo. Poté byly dokoupeny další dva adaptéry FD70 a FD140 – oba s pracovním záběrem 12 metrů –, u kterých opět došlo k vylepšením směrem k vyšší průchodnosti a robustnosti.

V současné době provozuje Lukáš Král čtyři adaptéry MacDon ve spojení se sklízecími mlátičkami Case IH Axial-Flow. Zdroj foto - Roman Nedoma
V současné době provozuje Lukáš Král čtyři adaptéry MacDon ve spojení se sklízecími mlátičkami Case IH Axial-Flow. Zdroj foto - Roman Nedoma

„MacDon je díky mechanickému kopírování schopen na poli zanechat nízké strniště a neponechat tam ani zrnko. I přes mokré loňské žně jsme sklidili mnoho ležatého porostu s výbornou kvalitou práce,“ uvedl jednu z největších předností stroje Král. Ročně je schopen sklidit až 1 900 hektarů s jedním adaptérem. Adaptérům při sklizni nevadí kamenitý či nerovný povrch. Díky nastavení předpětí čtyř pružin se při kontaktu s kamenem nadlehčí, kámen „přeskočí“ a pokračuje dál. Další výhodou je sběr kamenů, protože dojde-li k nabrání nějakého (což se stává v případě, když je adaptér nastaven více na „špičku“), podle Krále nikdy nedojde ke kontaktu kamene s celou horní stranou pásu. Kámen se totiž drží jeho spodní hrany, případně nad nosníkem, kde jsou navařené držáky dvojprstů. Kámen vždy putuje doprostřed adaptéru před středový pás do speciální schránky určené pro cizí předměty. „Ze všech adaptérů na trhu, které jsem měl možnost vyzkoušet, MacDon takto zachytí kamenů nejvíce. Ostatní adaptéry je propustí a kameny zachytí až lapač kamenů v šikmém dopravníku mlátičky,“ podělil se o zkušenost Král.

Adaptéry MacDon mohou disponovat tzv. Flexi režimem, který u Krále nachází využití při sklizni sóje, hrachu a případně polehlého inkarnátu. Polehlé obilí sklízí v pevném režimu. Majitel své adaptéry navíc dovybavuje nadzvedáky, které se uplatní zejména v kamenitých půdách. Pokud je adaptér provozován v pozici více „na špičky,“ díky nadzvedákům bude schopen veškerý polehlý porost nadzvednout a ponechat vyšší strniště (10 cm).

MacDon disponuje schopností pokročilého kopírování pozemku a jeho nerovností. Zdroj foto - Roman Nedoma
MacDon disponuje schopností pokročilého kopírování pozemku a jeho nerovností. Zdroj foto - Roman Nedoma

MacDon disponuje schopností pokročilého kopírování pozemku a jeho nerovností. V ideálních podmínkách a díky pružinám má adaptér určitý výkyv vůči rámu, který spojuje adaptér se šikmým dopravníkem mlátičky. Díky tomu je adaptér schopen se pohybovat nahoru/dolů a doprava/doleva. Mezi rámem je umístěn potenciometr. Při jízdě po větších nerovnostech nebo do kopce se adaptér zvedne do horní polohy svého maximálního mechanického rozsahu, potenciometr to zaznamená a zvedne pouze šikmý dopravník mlátičky. MacDon má jen jeden potenciometr (elektronický prvek) sloužící pro zvedání a spouštění šikmého dopravníku mlátičky, tudíž pro udržování výšky sečení. „Ani v polehlém porostu nedochází ke snížení denního výkonu. Jsme schopni sklízet 35 až 40 hektarů polehlého porostu za den. Bezvadného kopírování využíváme hlavně při sklizni sóje, které sklidíme až 1 500 ha ročně. MacDon je spojen s rotorovou mlátičkou, která má enormní průchodnost,“ uvedl Král.

Jednoduchá přestavba adaptéru na jinou plodinu

Jakožto poskytovatel sklizňových služeb se Král mnohdy setkává s tím, že během jediného dne sklízí jak obilí, tak řepku. Přestavba adaptéru na plodinu jako je řepka je přitom podle Krále snadná. Přes rychloupínače se pouze nasadí aktivní děliče a zapojí dvě rychlospojky na každé straně adaptéru. V případě potřeby je možné změnit úhel per na přiháněči, časování palcového vkládače a výšku vkládacího válce. „Válec máme zvednutý co nejvíce nahoře. Celkově máme mlátičku nastavenou pro co nejvyšší průchodnost, protože využívá axiální výmlat, kde průchodnost dosahuje až 60 tun pšenice za hodinu, samozřejmě se zachováním kvality mlácení,“ uvedl Král.

MacDon při loňských náročných podmínkách obstál na výbornou. Zdroj foto - Roman Nedoma
MacDon při loňských náročných podmínkách obstál na výbornou. Zdroj foto - Roman Nedoma

Co se denní údržby týče, podle Krále není nikterak náročná a je v podstatě shodná s ostatními adaptéry na trhu. Je potřeba mazat kardanovou hřídel, hlavu kosy a mazničky na středový pás. Král oceňuje spolehlivý a snadno nastavitelný systém napínání pásů, díky jehož kvalitnímu provedení pásy nikam neujíždí.

Pokud bude v budoucnu pořizovat další adaptér, bude to podle jeho slov opět MacDon. Svou roli v tomto rozhodování hrají nejen zmíněné přednosti stroje, ale také přístup výrobce MacDonu a importéra AgriCS k zákazníkovi, který je podle něj příkladný. „Od roku 2008 udělal MacDon ve vývoj adaptérů pro evropské podmínky obrovský krok. Ani zákazníci, ani já nebo obsluha mých mlátiček si už nedokážeme představit, že bychom měli sklízet s něčím jiným. Krátce jsem loni použil „vario“ adaptér a jen mě utvrdil v kvalitě MacDonu,“ uvedl Král.

Zemědělské služby Josef Šrejber

V podobném duchu hovořil o MacDonu i Josef Šrejber z rodinné firmy zabývající se sklizňovými službami, kterým se věnuje od roku 2013. Tehdy zakoupil první sklízecí mlátičku a rovnou ji vybavil sklizňovým adaptérem MacDon – modelem 973. Následovala druhá mlátička s novějším modelem FD70. „Poprvé jsem se s MacDonem setkal ještě v době, kdy jsem chodil na střední školu. Model 973 jsem viděl na veletrhu v roce 2007,“ uvedl majitel a s humorem dodal, že se vedle něj vyfotil v domnění, že ho už nikdy neuvidí. Uplynulo několik let a přesně tento stroj mu stál na dvoře. Na adaptéru ho zaujala jeho jednoduchost, odpružení řešené pružinami a plynulejší doprava materiálu do mlátičky.

„Loni byla svazenka přibytá k zemi, MacDon ji přesto v pohodě sklidil. Nedovedu si představit, že bych měl takový porost sklízet jiným adaptérem.”
Josef Šrejber

I když je podle něj adaptér ve srovnání s klasickým šnekovým adaptérem náročnější na údržbu, oproti jiným flexibilním adaptérům na trhu je však jednodušší a dokáže sklidit takřka cokoliv v požadované kvalitě. S jedním adaptérem MacDon sklízí Šrejber ročně až 800 hektarů a plodiny jako jsou ječmen, řepka, pšenice, žito, oves, sója, hrách a jílek. Kromě toho se zabývá i dvoufázovou sklizní trav a kukuřice.

Podle Šrejbera je  sklizeň polehlého porostu a sklizeň na  kamenité půdě s MacDonem daleko snazší i nepatrně rychlejší. Zdroj foto - Roman Nedoma
Podle Šrejbera je sklizeň polehlého porostu a sklizeň na kamenité půdě s MacDonem daleko snazší i nepatrně rychlejší. Zdroj foto - Roman Nedoma

S MacDonem je sklizeň v náročných podmínkách snazší

„Loni byla svazenka přibytá k zemi, MacDon ji přesto v pohodě sklidil. Nedovedu si představit, že bych měl takový porost sklízet jiným adaptérem. Po chvíli si obsluha zvykne na práci s MacDonem a už ji nic v jízdě vpřed nezastaví. Neustálé zastavování s couváním už nehrozí,“ zavzpomínal na náročnou loňskou sklizeň majitel. MacDon zvolil také proto, že mnoho jeho zákazníků hospodaří na polích s větším množstvím kamenů. A jak jsme již uvedli, MacDon se nezalekne ani takových podmínek. Mohou za to pružiny, díky nimž adaptér přes kámen „přepluje“, dokonce je schopen kameny z pole sbírat. „Provozuji také „vario“ adaptér od jiného výrobce, který v polehlém porostu a na kamenité půdě pracuje dobře, avšak s MacDonem je sklizeň v těchto podmínkách daleko snazší i nepatrně rychlejší,“ uvedl majitel. Flexi režim u jednoho z adaptérů využívá jak v poli se sójou, tak i hrachem, v létě pak dokonce v ležatém porostu pšenice, žita a ovsa. V tomto režimu se adaptér rozdělí na tři části, které nezávisle na sobě kopírují terén. Majitel oceňuje i řešení a provedení systému automatického hlídání výšky strniště, jenž je řešen přes jeden potenciometr umístěný na středu rámu.

Podle zkušeností obou majitelů je MacDon díky mechanickému kopírování schopen na poli zanechat nízké strniště a neponechat tam ani zrnko. Zdroj foto - Roman Nedoma
Podle zkušeností obou majitelů je MacDon díky mechanickému kopírování schopen na poli zanechat nízké strniště a neponechat tam ani zrnko. Zdroj foto - Roman Nedoma

Jeho slova se ohledně snadné přestavby adaptéru na jinou plodinu shodují se slovy Krále: „Přestavba na řepku je jednoduchá. Demontují se pouze děliče porostů za pomocí rychloupínačů, připnou řepkové děliče a propojí se hydraulické hadice na obou stranách adaptéru. Dá se říct, že nepotřebujete žádný klíč. Sklízel jsem i řepku bez řepkových děličů a také to šlo,“ podělil se o zkušenost majitel.

Jednou z výhod adaptérů MacDon je jejich kompatibilita se všemi mlátičkami na trhu bez ohledu na značku. Adaptér má na sobě našroubovaný rám, kterým je přichycen k šikmému dopravníku mlátičky. V případě výměny mlátičky za jinou značku, ať už je to John Deere, Claas nebo stroj z koncernu CNHi či AGCO, je nutné přizpůsobit pouze tento rám.

Práci adaptérů MacDon zákazníci pana Šrejbera hodnotí pozitivně. „Při koupě nového adaptéru bych určitě znovu zvolil MacDon, a to nejen kvůli jeho přednostem, ale také dobré technické podpoře. Když zavolám ohledně nějakého problému, vždy ho začne importér řešit, případně se spojí přímo s továrnou a vždy poradí,“ uvedl majitel.

Zemědělské služby Král a Zemědělské služby Josef Šrejber si navzájem pomáhají a společně plánují spolupráci dále rozvíjet . Zdroj foto - Roman Nedoma
Zemědělské služby Král a Zemědělské služby Josef Šrejber si navzájem pomáhají a společně plánují spolupráci dále rozvíjet . Zdroj foto - Roman Nedoma

Vzájemná spolupráce funguje na výbornou

„Spolupráce s Lukášem Králem funguje výborně, je to můj dlouholetý kamarád. Na mlátičkách jsme toho už spolu najezdili hodně. Spolupracujeme nejen v oblasti sklizňových služeb, ale i setí kukuřice či sóje. Různě si vypomáháme. Jelikož máme oba mlátičky z koncernu CNHi (New Holland a Case IH), není žádný problém si mezi sebou adaptéry půjčovat v případě potřeby. Dohromady máme šest adaptérů MacDon, tři kukuřičné adaptéry a pět sběracích adaptérů na dvoufázovou sklizeň. Domnívám se, že takovou sílu flotily má u nás málokdo,“ uvedl Šrejber a ke spolupráci s ním se vyjádřil i Král: „Se Šrejberem se znám skoro 20 let, je to můj kolega i kamarád, se kterým máme stejný pohled na stroje. Oba vlastníme adaptéry MacDon, společně tak máme v oblasti sklizňových služeb velkou sílu a jsme schopni zákazníkovi nabídnout včasnou sklizeň. Spolupracujeme řadu let a spolupráci chceme dále rozvíjet v oblasti sklizně sóje a trav. Máme také spoustu nápadů, které chceme uvést do praxe. Za spolupráci jsem rád a vděčný.“