KUPUJ AGRO pneumatiky Continental, 
sbírej body a vyber si svůj dárek.
Dnes je 29.9. – svátek slaví Michal

Pro CHARVÁT CTS byl loňský rok rekordní, prodal 1000 kontejnerových nosičů

Zveřejněno: 20. 9. 2022

Rok 2021 se stal doposud nejúspěšnějším rokem v historii společnosti CHARVÁT CTS. Jednak dosáhla výborných ekonomických výsledků a zároveň se podařilo v tomto roce prodat 1000 kusů kontejnerových nosičů.

Základem nabídky společnosti CHARVÁT CTS jsou jednoramenné, dvouramenné a traktorové nosiče kontejnerů s nakládacím výkonem od 2,5 do 30 tun.

„Výsledek je o to cennější, že se ho podařilo dosáhnout v roce, kdy počáteční výhledy prodejů v tuzemsku i v zahraničí byly spíše stagnující. Současně nebylo jednoduché s ohledem na pokračující pandemii udržet chod společnosti, především výroby na potřebné úrovni, kdy často docházelo k výpadkům zajišťování potřebných materiálů a výraznému nárůstu jejich cen. Navíc byl výsledek dosažen bez omezení jiných výrobkových skupin a se stejným počtem zaměstnanců,“ uvádí společnost CHARVÁT CTS ve veřejně dostupné výroční zprávě.

Z pohledu porovnání plánu a skutečnosti ekonomických ukazatelů bylo v roce 2021 dosaženo u všech hlavních ukazatelů lepších výsledků. Z pohledu meziročního srovnání byly výkony a tržby za zboží vyšší o 8,8 %, u výsledku hospodaření bylo dosaženo navýšení 8,4 %. Z pohledu počtu prodaných nosičů kontejnerů došlo k navýšení o 153 kusů tj. o 18 %. Nárůstu bylo dosaženo v oblasti jednoramenných automobilových nosičů, prodeje traktorových nosičů zůstaly stejné. Z celkového počtu 1000 kusů nosičů kontejnerů bylo 694 kusů prodáno v tuzemsku, 306 kusů bylo exportováno především k odběratelům v Holandsku, Německu, Slovensku a Francii. Meziroční nárůst prodejů byl dosažen pouze na tuzemském trhu, export zůstal stejný jako v roce 2020.

„Při pohledu do budoucnosti z výsledků roku 2021 a výhledů pro další období vyplývá, že společnost má další potenciál růstu, především na zahraničních trzích. Zde však bude nutné stanovit jasné krátkodobé a střednědobé cíle včetně postupu jejich dosažení a způsob prodeje, tj. zda bude řešen prostřednictvím přímého prodeje z CHARVÁT CTS a.s., nebo zda bude vhodné zřídit pobočku nebo smluvně zajistit místního partnera pro prodej a servis,“ uvádí výroční zpráva.

Pro zvýšení efektivity plánuje společnost omezit nebo zrušit doplňkovou výrobu jako jsou nájezdové plošiny, automatické dávkovače, ale i kontejnery a neefektivní málo obrátkové mechanismy. Další oblast, na kterou se chce společnost zaměřit, jsou vysoké skladové zásoby. „V době problémů s dodávkami materiálů nám výrazně pomohly, ale při normálním provozu je potřeba jejich výši redukovat. Současně bude potřeba zlepšit práci s dodavateli. Další rozvoj společnosti je nejvíce limitován lidskými zdroji. Situace na trhu práce neumožňuje navýšení výrobní kapacity o potřebných cca 20 %. Proto bylo rozhodnuto o přesunu části výroby mechanismů do CHARVÁT STROJÁRNE a.s. Bardejov. Prvním takto přesouvaným výrobkem je mechanismus AP CTS 03-23-K-DIN. Jsou však i další oblasti, kde bude možné najít řešení, které přinese zlepšení pracovních podmínek nebo ekonomických výsledků,“ píše se ve výroční zprávě.

Strojírenský podnik CHARVÁT CTS a.s. je významným výrobcem a dodavatelem kontejnerových systémů v České republice. Na českém trhu působí společnost již od r. 1992 a zabývá se vývojem, konstrukcí, výrobou a prodejem následujících výrobků, které nacházejí uplatnění v mnoha odvětvích hospodářství jak v české republice, tak i na zahraničních trzích: speciální nástavby nákladních automobilů – jednoramenné a dvouramenné mechanismy s výkonem od 2,5 do 30 tun, traktorové návěsy, kontejnery jako snímatelné nástavby nákladních automobilů – nosičů kontejnerů, vojenské speciální nosiče kontejnerů a přepravních plošin, automatické dávkovače na zemědělské a jiné kusové produkty a výsuvné nájezdové plošiny pro nástup invalidů do nízkopodlažních tramvají.