AGROZET - náhradní díly
Dnes je 2.3. – svátek slaví Anežka

První dáma českého zemědělství, Ing. Monika Nebeská, získala titul Lady Pro 2020

Zveřejněno: 8. 2. 2021

Monika Nebeská je česká manažerka v zemědělství, předsedkyně představenstva společnosti Zemědělské družstvo Všestary. Dále je členkou výkonných orgánů řady dalších profesních organizací zemědělského odvětví.

Monika Nebeská, zdroj foto cs.wikipedia.org, Martin Vlček, CC BY-SA 4.0

Ing. Monika Nebeská, absolventka VŠE, se k zemědělství dostala spíše náhodou, aby z ní dnes byla odbornou veřejností vysoce respektovaná, normálními zemědělci obdivovaná a médii titulovaná První dáma českého zemědělství. Se svým týmem ve Všestarech a okolí vybudovala několik úspěšných podniků, podílí se na propagaci kulturního dědictví venkova, péče o krajinu a zadržování vody v ní, a je neúnavnou propagátorkou českého zemědělství. Její jméno je spojováno především s úspěchem Všestarské cibule, zapsané v bruselském rejstříku chráněných zeměpisných označení původu.

Podnik pod jejím vedením dokázal pružně reagovat na klimatické změny a stal se kromě cibule také největším tuzemským producentem brokolice. Přes všechny negativní dopady koronavirových opatření se jí podařilo reorganizovat provoz podniku tak, že došlo k navýšení produkce a ziskovosti. Její společnosti byly mezi prvními, které se dodávkou zeleniny zapojily do přímé pomoci do nemocničních kuchyní. Vice než kdy jindy je přesvědčena, že v moudrosti předků je více dobra, než ve všech módních ideologiích dohromady, že ideály lidskosti a hodnoty naší civilizace nemají a nesmí být rozbity, ztraceny, zapomenuty.

V roce 1996 se stala ekonomem v Zemědělském družstvu Všestary. Od roku 2003 působí na pozici finanční ředitelky a místopředsedkyně představenstva. V roce 2009 byla jmenována do funkce ředitelky družstva a zároveň zvolena předsedkyní představenstva. Stala se tak historicky první předsedkyní představenstva zemědělského družstva v ČR.

Založila dceřiné společnosti Vital Czech s.r.o., Vital komodity s.r.o., Vital odbytové družstvo a FytAgro s.r.o. a FytEko s.r.o., kde je i jednatelkou. Od roku 2016 je také jednatelkou ve firmě AGROCHOV spol s r.o., ve které Zemědělské družstvo Všestary nákupem získalo absolutní většinu. Od roku 2007 je členka představenstva Okresní agrární komory v Hradci Králové, od roku 2008 - členka představenstva Svazu pěstitelů cukrovky Čech, od roku 2017 předsedkyně kontrolní komise Spolku vlastníků, provozovatelů a uživatelů závlahových zařízení ČR, z.s. a od roku 2019 členka dozorčí rady Zelinářské Unie Čech a Moravy (ZUČR).

Získala řadu ocenění: 2014: Nositelka čestného titulu Lady Pro 2013, 2016: Ocenění TOP10 Manažer roku 2015 a 2016: Ocenění Manažer odvětví zemědělství a služby. Získala také ocenění za společnosti: 2017: Českých 100 nejlepších v oboru Zemědělství a potravinářství a 2018: Českých 100 nejlepších. Za rok 2020 opět obdržela čestný titul Lady Pro.

Čestný titul Lady Pro, v lehké nadsázce profesionální Lady, by měl náležet ženám, které ve své manažerské, obchodní, politické, sportovní, umělecké nebo jiné významné činnosti a kariéře, a mateřství patří k těm nejcennějším, dosáhly skutečně mimořádných úspěchů a při své každodenní časově, odborně a mnohdy i fyzicky náročné práci a činnosti dokázaly zůstat okouzlujícími ženami a zachovat si to, co je pro nás muže na nich nejcennější – tedy jejich nenahraditelné ženství.

Čestný titul uděluje Panevropská společnost pro kulturu, vzdělávání a vědecko - technickou spolupráci. Tato společnost byla založena 3. května 1990 v Praze. Na samém začátku transformace centrálně plánované a řízené ekonomiky si ve společnosti uvědomili, že vzdělání a kultura musí hrát v těchto změnách klíčovou úlohu. Proto byl COMENIUS koncipován a organizován jako nezisková organizace, která bude podporovat a propagovat mezinárodní kontakty a spolupráci v oblasti vzdělávání, kultury, vědy a techniky. COMENIUS je zcela nezávislá organizace, která nedostává žádné vládní granty a dotace. Všechny aktivity společnosti Comenius musí být financovány z vlastních zdrojů anebo jsou odkázány na štědrost sponzorů z řad firem i jednotlivců. COMENIUS obvykle pracuje na základě projektů, které vybírá podle toho, zda přímo přispívají k rozvoji české společnosti. Daný projekt je pak řízen buď přímo společností COMENIUS, nebo je realizován ve spolupráci se zahraničními partnery.