Oslavte s námi 75 let secích strojů AMAZONE
Dnes je 16.6. – svátek slaví Zbyněk

Surovinová politika pro dřevo podpoří tuzemské zpracování dřeva

Zveřejněno: 1. 5. 2024

Až čtvrtina nově postavených budov by v roce 2035 mohly být dřevostavby. Stát chce v budoucnu podpořit větší využití dřeva v rámci veřejných zakázek, ale i to, aby se české dřevo nevyváželo do zahraničí, ale zpracovalo doma. To pomůže zvýšit přidanou hodnotu celého odvětví, a tím posílit domácí ekonomiku, ale také snížit uhlíkovou stopu. Počítá s tím Surovinová politika pro dřevo, kterou připravilo Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí.

Zpracování dřeva. foto Evgeny Atamanenko, shutterstock.com

Surovinová politika pro dřevo je zásadní dokument, který nám dlouho chyběl. Jasně tím říkáme, že dřevo je pro stát strategická komodita. Je trvale udržitelné a chceme jeho využití více podporovat. Víme, že v dlouhodobém horizontu bude mít Česká republika dřeva podobné množství jako doposud, změnit se ale musí jeho využití. Chceme, aby se dřevo více zpracovávalo v tuzemsku, abychom mu dávali větší přidanou hodnotu a využili ho například daleko více ve stavebnictví, kde tak dokážeme dlouhodobě uložit významné množství uhlíku. Zkrátka více dřeva a méně betonu,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Součástí Surovinové politiky pro dřevo, kterou se v nejbližší době bude zabývat na svém jednání i vláda, je detailní analýza lesnického a dřevařského sektoru. Vyplývá z ní, že budoucí udržitelné těžby dřeva se budou pohybovat kolem 14 až 15 mil. m3 dřeva za rok, tedy budou jen mírně nižší než v období před kůrovcovou kalamitou. Roční přírůst dřeva je přitom zhruba 20 mil. m3 dřeva, a je tedy možné v lesích dlouhodobě hospodařit udržitelně. Poroste také podíl dostupného dřeva z listnatých stromů na úkor jehličnatých.

„Větší využití dřeva vnímám jako příležitost pro lidi, ekonomiku i přírodu. Chceme s českým dřevem hospodařit udržitelně a účelně. Zatímco nyní se jeho velká část využívá na energetické účely, do budoucna by to mělo být i v jiných oborech, zejména ve stavebnictví. Jedním z cílů surovinové politiky je do roku 2035 zvýšit podíl dřevostaveb na trhu na 25 % a vytvořit pravidla pro dřevostavby s požární výškou 12 až 22,5 metru, a tím usnadnit jejich výstavbu. Chceme také dřevo výrazně více využívat v rámci veřejných zakázek,“ uvedl ministr zemědělství Marek Výborný.

Ministerstvo zemědělství by mělo podle Surovinové politiky v budoucnu periodicky vyhodnocovat vývoj dostupnosti dřeva, a to na základě dat z Národní inventarizace lesů. To by mělo sloužit jako podklad pro další strategická a investiční rozhodování státu i soukromých firem. Budou se také rozvíjet programy omezující riziko lesních požárů, kalamitních stavů a škod způsobených zvěří.

Dle surovinové politiky bude Ministerstvo průmyslu a obchodu i nadále zlepšovat normativní podmínky požární bezpečnosti pro větší využití dřeva ve stavebnictví.

„Dřevo je třeba chápat jako rovnocennou alternativu k ostatním stavebním materiálům. Stavby na bázi dřeva či kombinace dřeva s jinými materiály představují velký potenciál pro úspory energie a snížení emisí oxidu uhličitého. Vedle toho mají dřevěné konstrukce dobrou tepelnou izolaci, prostorovou flexibilitu, snadnou přestavitelnost, a v neposlední řadě také estetickou útulnost. Ministerstvo průmyslu a obchodu pracuje na zjednodušení procesu povolování dřevostaveb se zaměřením na vícepodlažní budovy. Vytvořením normativních podmínek požární bezpečnosti pro větší využití dřeva ve stavebnictví a zavedením mezinárodních ISO standardů do systému českých technických norem byly technické bariéry pro stavbu vícepodlažních dřevostaveb v Česku zjednodušeny a postupně lze očekávat rozmach v tomto segmentu bytové i komerční výstavby,“ řekl vrchní ředitel sekce hospodářství Ministerstvo průmyslu a obchodu Eduard Muřický.

Podporu pro energeticky pasivní dřevostavby by v budoucnu mohlo poskytovat Ministerstvo životního prostředí.

„Polovina uhlíku je v lesích vázána v půdě, proto je důležité podporovat přirozené, staré lesy. Druhá polovina je ve stromech, a pokud se vykácí, je potřeba, aby ve vzniklém produktu byl uhlík vázán co nejdéle. Dřevostavby vydrží 50, ale klidně 100 a více let. Výhoda dřevostaveb je navíc i v rychlosti jejich výstavby – potřebujeme neotravovat pracemi sousedy, ale naopak potřebujeme rychle stavět školky nebo třeba tolik potřebné bydlení. Právě proto v dřevostavbách vidíme budoucnost. Rádi bychom tak do budoucna zvýhodnili dřevostavby i v rámci stávajících dotačních titulů Ministerstva životního prostředí v oblasti energetické účinnosti budov. Připravujeme také kalkulačku pro výpočet uhlíkové stopy z různých materiálů v rámci celého životního cyklu a chceme také prosazovat recyklaci odpadů obsahující dřevo,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Velké zkušenosti s využitím dřeva ve stavebnictví mají Lesy České republiky. Ty již několik nových objektů regionálních sídel podniku vybudovaly jako dřevostavby.

„Dřevo je jedinečná obnovitelná surovina a ekologický stavební materiál. Proto ho využíváme při opravách i stavbách našich budov. Podporujeme tím větší využití tuzemského dříví, které navíc ve stavebnictví dostává vyšší přidanou hodnotu. Současně přispíváme k adaptaci lesů na klimatickou změnu. Špičkou mezi evropskými administrativními dřevostavbami bude nová budova ředitelství podniku v Hradci Králové. Inspirujeme tak i další investory,“ řekl generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík.

Tématu využití dřeva ve stavebnictví se dlouhodobě věnuje i lesnický expert Aleš Erber, který zdůrazňuje, že je nutné na dřevo pohlížet jako na strategickou surovinu a využívat jeho celkový obrovský potenciál.

„Dnešní moderní zpracování dřeva ho posouvá až do kosmického prostředí. Jsem rád, že Česká republika patří k prvním zemím Evropské unie, která má strategický přístup ke dřevu. Dokumentem tato vláda jasně deklaruje závazky ze svého programového prohlášení a sekundárně podporuje nově vznikající dřevostavební průmysl, kde dřevo jako trvale obnovitelný a udržitelný materiál, zajišťovaný našimi lesníky, hraje základní – strategickou roli,“ uvedl Aleš Erber.

Dřevo má podle Erbra samo o sobě vysokou požární odolnost, jelikož odhořívá pomalu, a sice 0,08 cm/min. V hloubce 1,5 mm dochází k samouhašení. Lze tedy říci, že je při požáru odolnější než ocel a není divu, že z něj lze stavět dřevěné mrakodrapy.

„Věřím, že se Česko stane jedním z celosvětových lídrů ve výstavbě dřevostaveb, které v budoucnu může i vyvážet do zemí, kde nemají takové zásoby dříví, špičkové lesnictví a vyspělou ekonomiku. Máme v rukou možnost se v tomto směru stát z montovny výrobnou s nejvyšší přidanou hodnotou a zároveň díky nově vznikajícímu odvětví pomoci průmyslu přiblížit se uhlíkově neutralitě,“ řekl Aleš Erber.

Surovinovou politiku pro dřevo předloží Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvo průmyslu a obchodu v nejbližší době vládě. Po jejím schválení začnou jednotlivé resorty plnit úkoly, které jim z ní vyplývají. Naplňování surovinové politiky bude každých šest měsíců vyhodnocovat Stálá pracovní skupina při Radě vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR, tvořená zástupci klíčových resortů (MZe, MPO a MŽP), vlastníků lesů a organizací lesnicko-dřevařského sektoru.

Od dneška také funguje webová záložka k Surovinové politice pro dřevo na webu Ministerstvo zemědělství – eagri.cz/drevo. Zde budou k dispozici všechny základní informace a průběžné zprávy o plnění.

Autor: Vojtěch Bílý
Foto: Evgeny Atamanenko, shutterstock.com

Tématické tagy


Vycházíme i v tisku. Časopis Agroportal24h.cz můžete mít ve schránce zcela zdarma.
Vycházíme i v tisku. Časopis Agroportal24h.cz můžete mít ve schránce zcela zdarma.