Kubota zemědělská technika
Dnes je 30.9. – svátek slaví Jeroným

Velkoplošný žací stroj se na traktoru objevil už před 60 lety. Jakou měl výkonnost?

Zveřejněno: 22. 8. 2022

Velkoplošné žací stroje se v Evropě začaly ve větším počtu uplatňovat v 90. letech minulého století. V Sovětském svazu byly pokusy o sestrojení velkoplošného žacího stroje prováděny už na konci 50. let minulého století.

V roce 1959 vyrobil závod Kazachselmaš velkoplošný polonesený žací stroj KN-14.0.

Velkoplošné žací stroje se v Evropě začaly ve větším počtu uplatňovat v 90. letech minulého století. Řada výrobců se snažila na trh proniknou i se samojízdnými žacími stroji. Jedním z nejznámějších a nejvýkonnějších samojízdných žacích strojů je Krone BiG M, který se již vyrábí přes 25 let. Jedním z nejpozoruhodnějších strojů je bezesporu Claas Cougar. Samojízdný žací stroj Claas Cougar byl osazen pěti žacími lištami s pracovním záběrem 14 metrů! Velkého rozšíření se však nedočkal.

Zemědělské podniky a podniky služeb nejčastěji využívají ke sklizni pícnin traktor s čelně a vzadu nesenými žacími stroji (tzv. letadlo). Taková žací kombinace může poskytnout pracovní záběr až 10,02 metru.

Pokusy o sestrojení velkoplošného žacího stroje byly prováděny i na konci 50. let minulého století v Sovětském svazu. Sovětský svaz v této době přišel s plánem reorganizovat zemědělství – měly se slučovat tehdejší kolchozy a sovchozy. To vedlo nakonec ke zmatku a minulo se účinkem; zemědělská výroba nevzrostla. Rovněž mnoho do té doby panenské půdy v dnešním Rusku a Kazachstánu se začalo intenzivně zemědělsky využívat.

V roce 1959 vyrobil závod Kazachselmaš velkoplošný polonesený žací stroj KN-14.0. Tento žací stroj byl navržen pro montáž na pásový traktor DT-54. V rozloženém stavu měl žací stroj šířku 14 metrů, délku 7 metrů a hmotnost 2,47 tuny. Pásový traktor DT-54 s žacím strojem KN-14.0 posekal trávu na ploše 7,25 ha za jednu hodinu.

Historie podniku Kazachselmaš sahá až do let Velké vlastenecké války, kdy musely být urychleně evakuovány zemědělské závody v Rostově na Donu, na Urale a v dalších oblastech, ke kterým se přiblížil nepřítel. Závod byl založen dne 7. července 1942. Zaměřoval se na výrobu sofistikovanějších zemědělských strojů.