Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 26.5. – svátek slaví Filip

Amazone vyvíjí nosič nářadí Amazone TopCut. Letos úspěšně prošel testováním

Zveřejněno: 30. 11. 2021

Společnost Amazone zahájila vývojový projekt s názvem Amazone TopCut, který má vyhovět rostoucímu požadavku na velmi mělké zpracování půdy. Veřejnosti bude představen na výstavě AGRITECHNICA 2022.

Amazone TopCut se skládá ze tří na sebe navazujících segmentů nářadí, které lze vybavit různými nástroji podle potřeb a požadavků zákazníka.

Úkolem projektu je vývoj optimální kombinace nářadí pro velmi mělké zpracování půdy. Zohledněny byly následující aspekty:

  • Organický materiál by měl být rozdrcen, aby se podpořil proces hnití
  • Mělo by být vytvořeno dostatečné množství jemné půdy pro optimální podmínky klíčení
  • Zpracování by mělo být co nejmělčí – nedochází k zahrabávání semen a snižování výparu
  • Předpokladem je dokonalé přizpůsobení půdy nářadí
  • V případě potřeby je třeba provést dodatečné rozprostření slámy
  • V suchých podmínkách je pro optimální podmínky klíčení nutné dobré utužení půdy

Pro splnění všech těchto požadavků v různých kulturách je zapotřebí, aby zemědělec měl k dispozici různé nářadí, které odpovídá provozním požadavkům. První nosič nářadí Amazone TopCut 12000-2, který má pracovní záběr 12 metrů, vstoupil do polních zkoušek v létě 2021.

Vedle klasického nasazení po řepce, meziplodinách nebo slunečnici, kdy se za optimálních podmínek vlhké půdy používá kombinace dvounožového válce, bran nebo válce, chce Amazone vyvinout také nářadí, které za sucha a ve strništi obilovin vytvoří dostatečně jemnou půdu pro optimální podmínky klíčení.

V roce 2022 budou vyvinuty další verze nosiče Amazone TopCut, které budou testovány v nejrůznějších podmínkách.
V roce 2022 budou vyvinuty další verze nosiče Amazone TopCut, které budou testovány v nejrůznějších podmínkách.

Amazone TopCut se skládá ze tří na sebe navazujících segmentů nářadí, které lze vybavit různými nástroji podle potřeb a požadavků zákazníka. Segmenty tak lze vybavit třeba dvojitým nožovým válcem, dvojitými vlnitými disky nebo hvězdicovými kotouči pro minimální kultivaci půdy a tvorbu jemné půdy pro optimální podmínky klíčení.

V suchých podmínkách je výhodou, když se lehce zpracovaná půda znovu utuží. V tom případě se nabízí možnost použít Amazone TopCut s klínovým válcem s profilem Matrix (KWM) 650 mm. Použít lze také slámové brány, které zajišťují dodatečné rozprostření slámy a také vytřásání semena ze slámy, lusků nebo klasů.

V roce 2021 pracoval Amazone TopCut 12000-2 s různými kombinacemi nářadí v nejrůznějších podmínkách. K tomu se přidal polní pokus prováděný s univerzitou v Bernburgu na řepkovém a pšeničném strništi, aby se posoudily kombinace nářadí s ohledem na drticí efekt, pracovní hloubku a další parametry.

V roce 2022 budou vyvinuty další verze nosiče Amazone TopCut, které budou testovány v nejrůznějších podmínkách.