Objevte novou řadu traktorů DEUTZ-FAHR 5 Keyline
Dnes je 16.6. – svátek slaví Zbyněk

Čeští pěstitelé byli seznámeni s průběhem dvoufázové sklizně plodin strojem MacDon M1170 NT5 Windrower

Zveřejněno: 9. 9. 2022

V Ovčárech na Kolínsku se v červenci uskutečnilo jedno z několika předvádění stroje pro dvoufázovou sklizeň MacDon M1170 NT5 Windrower ve spojení se sklízecím adaptérem MacDon D125X o záběru 7,5 metru. Prezentace proběhla při sklizni kmínu.

MacDon M1170 NT5 Windrower je prvním kusem svého druhu na území České republiky.

MacDon M1170 NT5 Windrower je prvním kusem svého druhu na území České republiky. Stroj je určen nejen ke dvoufázové sklizni plodin – může být použit i ve spojení s klasickým žacím strojem, obracečem či shrnovačem, aby byla maximalizována jeho využitelnost během sklizňové sezóny.

V úvodu polní akce vystoupil před účastníky Ing. Roman Nedoma ze společnosti AGRI CS a vysvětlil, co dvoufázová sklizeň plodin vlastně znamená. Jde o proces, kdy stroj plodinu nejprve poseče a uloží na řádek. Poté přijede řezačka nebo sklízecí mlátička se speciálním adaptérem a plodinu sklidí. Sečení porostu lze provádět buď traktorem s žacími stroji (ty mají ale své limity) nebo speciálním řádkovacím strojem typu MacDon Windrower M1170 NT5.

„Technologie se nám osvědčila a získali jsme potřebné zkušenosti v našich podmínkách. Rozhodli jsme se, že stroj zařadíme naplno do našeho portfolia a budeme tuto technologii nabízet našim zákazníkům. ”
Ing. Roman Nedoma, Produkt manažer sklizňové techniky MacDon ze společnosti AGRI CS.

Řádkovací stroj lze využít ve spojení s žacím strojem, který plodiny poseče a uloží na řádek. Řádek posléze sklidí řezačka – většinou se tak děje v porostu plodin určených pro krmné účely. MacDon M1170 NT5 Windrower však najde uplatnění i při sklizni řepky, obilnin a jiných rostlin, namísto žacího stroje však v takovém případě využije sklízecí adaptér s pásovým dopravníkem. Vzniklý řádek následně sklidí sklízecí mlátička se speciálním sběracím adaptérem. Tato technologie není v České republice novinkou, uplatňuje se nejčastěji při sklizni travních porostů na semeno žacími kombinacemi. Jejich nevýhodou však je, že nejsou tak šetrné k porostu a mají omezenou průchodnost, některé plodiny tedy nejde vůbec takto sklízet.

Jak MacDon M1170 NT5 Windrower pracuje?

Jak zástupci společnosti AGRI CS, tak jejich regionální prodejní partneři zemědělcům doporučují stroj MacDon M1170 NT5 Windrower z důvodu nástupu legislativních a klimatických změn. Desikace porostů, která urychluje dozrávání některých plodin, zvyšuje obsah sušiny v píci nebo slouží jako prostředek obrany před šířením infekčních listových chorob, se čím dál více omezuje a v některých případech je zcela zakázána. Často se tak sklízí plodiny v nevhodné růstové fázi a nedostatečné kvality, a dochází proto k vyšším ztrátám zrna, vyššímu opotřebení mlátičky včetně vyšší spotřeby paliva a nižší výkonnosti.

V Ovčárech na Kolínsku se v červenci uskutečnilo předvádění stroje pro dvoufázovou sklizeň.
V Ovčárech na Kolínsku se v červenci uskutečnilo předvádění stroje pro dvoufázovou sklizeň.

Tuto problematiku řeší dvoufázová sklizeň plodin. MacDon M1170 NT5 Windrower přijede na pole, plodinu poseče a uloží na řádek. Na řádku pak probíhá dozrávání plodiny – 5 až 14 dní (přesná doba se odvíjí od konkrétního druhu rostliny a stádia její zralosti ve chvíli, kdy jsou tvořeny řádky). Plodina v řádcích je následně sebrána sklízecí mlátičkou se speciálním adaptérem. Jde-li například o řepku, ideálním momentem pro její uložení na řádek je, když má polovinu zrn v lusku černých. Na řepku uloženou v řádku padá díky její třetinové ploše (ve srovnání s plochou, kterou tvoří v neposečeném stavu) mnohem méně srážek – promokne pouze vrchní část řádku. Vybité zrno od deště přitom nepadá na půdu, ale zůstává v řádku, a sklizňové ztráty jsou tedy ve srovnání s konvenční sklizní nižší.

Sklízecí pásový adaptér MacDon D125X má pracovní záběr 7,6 metrů. Plodina je prostřednictvím pásu dopravována do středu lišty.
Sklízecí pásový adaptér MacDon D125X má pracovní záběr 7,6 metrů. Plodina je prostřednictvím pásu dopravována do středu lišty.

MacDon Windrower již stihl na území Česka sklidit plodiny jako je řepka, svazenka, kmín, vikev, pšenice, hrách, len, jetel na semeno, sója a konopí. „Technologie se nám osvědčila a získali jsme potřebné zkušenosti v našich podmínkách. Už víme, jak s tímto strojem sklízet většinu plodin. Při cestování téměř po celém Česku nedošlo díky výbornému technickému zpracování k jedinému technickému problému a nemuseli jsme nic opravovat. Volba stroje MacDon Windrower tak byla správná. Na základě zkušeností jsme se jako AgriCS (součást skupiny Agrotec) rozhodli, že stroj zařadíme naplno do našeho portfolia a budeme tuto technologii nabízet našim zákazníkům. Už jsme objednali stroje pro rok 2023 a také máme první zákazníky, u kterých víme, že jim budeme MacDon Windrower dodávat na sklizeň v roce 2023,“ uvedl Ing. Roman Nedoma, Produkt manažer sklizňové techniky MacDon.

S homologací pro provoz po pozemní komunikaci

MacDon M1170 NT5 Windrower má homologaci pro provoz po pozemní komunikaci. Jde o evropskou verzi, která má stavitelný rozchod kol. Lze libovolně nastavovat rozchod přední a zadní nápravy nezávisle na sobě tak, aby měl stroj vysokou průchodnost i při tvorbě vydatných a načechraných řádků. Stroj je osazen LED osvětlením a je připraven i na práci s GPS navigací. Pracoviště obsluhy je plně otočné (kvůli jízdě po silnici), přičemž otočením se automaticky mění i způsob ovládání pojezdové páky (joysticku) a rychlost otáčení větších kol. Podle zástupce firmy AGRI CS je jízda po silnici komfortní a maximální silniční rychlost činí 45 km/h.

MacDon M1170 NT5 Windrower má homologaci pro provoz po pozemní komunikaci. Jde o evropskou verzi, která má stavitelný rozchod kol.
MacDon M1170 NT5 Windrower má homologaci pro provoz po pozemní komunikaci. Jde o evropskou verzi, která má stavitelný rozchod kol.

Sklízecí pásový adaptér MacDon D125X má pracovní záběr 7,6 metrů. Plodina je prostřednictvím pásu dopravována do středu lišty. Stisknutím tlačítka na joysticku uvnitř stroje je možné přesouvat pásy do stran, a volit tak způsob odkládání řádku (vpravo, vlevo, doprostřed nebo dva řádky vedle sebe). Na úchytném prvku (závěsu) Windorfer70 NT5 Windrowerjsou umístěny čtyři velké pružiny, kterými obsluha stroje volí předpětí systému kopírování podle podmínek na poli (mokro nebo sucho) a to přímo opět z kabiny obsluhy. Pracovník může lištu během sklizně naklápět na patu/špičku. Pokud je sklízen stojatý porost, lišta je naklopena na patu, aby nesbírala kameny na poli, žací kosa je výše nad zemí, díky čemuž se snižuje opotřebení dílů. Pokud stroj vjede do ležatého porostu, obsluha lištu naklopí na špičku. Je žádoucí nechávat na poli vyšší strniště (cca 50 cm), aby plodina uložená v řádku lépe prosychala. Stroj si pamatuje různé parametry, které obsluha nastaví a uloží do systémové paměti. Může jít například o jednu ze tří různých kopírovacích poloh adaptéru, výšku sklizně, náklon, pohon přiháněče, posuv / rychlost pásu apod.

Dvoufázová sklizeň a její přednosti v bodech:

  • Lepší proschnutí materiálu a tím pádem nižší vlhkost zrna.

  • Plevele uschnou a při následné sklizni nedělají problém.

  • Vyšší výkonnost kombajnu (do kombajnu jde jen suchá hmota → nižší spotřeba) v porovnání s přímou sklizní.

  • Není problém s nastavením kombajnu, což vede k nižším ztrátám – promítne se to do celkového výnosu.

  • Lze sklidit jinak „neskliditelnou“ plodinu – jde zejména o zaplevelené porosty nebo plodiny, které přirozenou cestou nedozrají.

  • Při dvoufázové sklizni materiál lépe proschne a výrazně se také zlepší kvalita drcení.

  • Řádek jde ve srovnání s traktorem a žacím strojem snadno formovat – řádek je více vzdušný a rovnoměrný.

  • Dvoufázová sklizeň je šetrná, a to i při sklizni náchylných plodin jako je třeba kmín, zrníčka nepadají na zem.