DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ AGRALL 2024 - SMART FARMING DAYS
Dnes je 22.2. – svátek slaví Petr

Proč začít přemýšlet o dvoufázové sklizni s MacDon Windrower?

Zveřejněno: 30. 6. 2022

Společnost AGRI CS nedávno prezentovala výhody dvoufázové sklizně plodin, která bude vzhledem k měnícím se legislativním a klimatickým podmínkám v českém zemědělství stále více nabývat na významu. Představila také zbrusu nový stroj pro dvoufázovou sklizeň MacDon M1170 NT5 Windrower.

MacDon M1170 NT5 Windrower přijede na pole, plodinu poseče a uloží na řádek.

Oficiálního představení stroje pro dvoufázovou sklizeň MacDon M1170 NT5 Windrower se zúčastnili zemědělci, kteří již na svých pozemcích aplikují technologii dvoufázové sklizně, profesoři z univerzit a novináři. Ing. Roman Nedoma z AGRI CS návštěvníky seznámil se zajímavostmi ze světa dvoufázové sklizně a s jejími přínosy v praxi. Nechyběla ani prezentace technických řešení kanadské firmy MacDon.

Co je dvoufázová sklizeň?

Plodiny se nejčastěji sklízí napřímo, tedy například sklízecí řezačkou nebo sklízecí mlátičkou, načež jsou ihned překládány do odvozních prostředků. Pícniny, obilniny, ale i cukrovou řepu, brambory či dýně lze sklízet i dvoufázově. To znamená, že stroj nejprve plodinu poseče a uloží na řádek. Poté přijede řezačka nebo sklízecí mlátička se speciálním adaptérem a plodinu sklidí. Sečení porostu lze provádět buď s traktorem s žacími stroji nebo speciálním řádkovacím strojem jako je MacDon M1170 NT5 Windrower. Řádkovací stroj lze propojit s žacím strojem, který porost poseče a uloží na řádek. Řádek posléze sklidí řezačka – většinou se tak děje u plodin určených pro krmné účely. MacDon však najde uplatnění i při sklizni řepky, obilnin a jiných rostlin, místo žacího stroje však v takovém případě využije sklízecí adaptér s pásovým dopravníkem. Vzniklý řádek následně sklidí mlátička se speciálním sběracím adaptérem. Tento adaptér lze využít i pro pícniny hlavní výhodou je pak čistá píce, se kterou je šetrně zacházeno = maximální kvalita.

Model MacDon M1170 NT5 Windrower je vybaven prostornou kabinou se sloupky umístěnými mimo zorný úhel.
Model MacDon M1170 NT5 Windrower je vybaven prostornou kabinou se sloupky umístěnými mimo zorný úhel.

Samojízdné řádkovače se v rámci dvoufázové sklizně hojně uplatňovaly už v Československu. Pamětníci určitě znají dnes již legendární stroje Fortschritt E-303. Postupně se však přestaly používat, protože na trh přicházely výkonnější žací stroje pro traktory, které umožňovaly účinněji upravovat pokos vojtěšky a jetele. Jedním z důvodů, že tyto stroje tu u nás z velké časti přestali na poli pracovat bylo, že došlo k zániku značky Fortschritt.

Dvoufázová sklizeň v popředí zájmu zemědělců

Jak už bylo v úvodu článku zmíněno, z hlediska legislativních a klimatických změn může technologie dvoufázové sklizně dávat mnohým zemědělcům smysl. Někteří z nich byli zvyklí před sklizní porostů provádět jejich desikaci, jež napomáhá urychlit dozrávání některých plodin, zvýšit obsah sušiny v píci nebo slouží jako prostředek obrany před šířením infekčních listových chorob. Desikace je dnes v oblasti výroby potravin a krmiv zakázaná. Často se tak sklízí plodiny v nevhodné růstové fázi a nedostatečné kvality, a dochází proto k vyšším ztrátám zrna a vyššímu opotřebení mlátičky.

Stroj MacDon M1170 NT5 Windrower má světlou výšku 1,30 metru a pracovní rychlost 8 až 15 km/h.
Stroj MacDon M1170 NT5 Windrower má světlou výšku 1,30 metru a pracovní rychlost 8 až 15 km/h.

Řešení však existuje a je jím dvoufázová sklizeň plodin. MacDon M1170 NT5 Windrower přijede na pole, plodinu poseče a uloží na řádek. Na řádku pak probíhá dozrávání plodiny, jehož délka (5 až 14 dní) se odvíjí od konkrétního druhu rostliny a stádia její zralosti ve chvíli, kdy jsou tvořeny řádky. Nakonec proběhne sklizeň mlátičkou. V České republice se dvoufázová sklizeň uplatňuje například při sklizni trav na semeno, nejčastěji za použití diskového žacího stroje, načež se hmota ukládá na řádek. Žací stroj však není k porostu šetrný a vznikají ztráty. Nevýhodou je také nižší pracovních rychlost a průchodnost tohoto stroje.

Z kabiny stroje MacDon M1170 NT5 Windrower lze ovládat směr pohybu pásů adaptéru, a volit tak způsob odkládání řádku (vpravo, vlevo, doprostřed nebo jako dva řádky vedle sebe).
Z kabiny stroje MacDon M1170 NT5 Windrower lze ovládat směr pohybu pásů adaptéru, a volit tak způsob odkládání řádku (vpravo, vlevo, doprostřed nebo jako dva řádky vedle sebe).

Jaký vliv má na dvoufázovou sklizeň déšť?

Ing. Roman Nedoma letos navštívil několik zahraničních uživatelů řádkovačů MacDon ve Francii a Dánsku, kteří hospodaří v podobných podmínkách jako čeští zemědělci. Na farmách se dozvěděl, že ideálním momentem pro uložení řepky na řádek je, když má plodina polovinu černých zrn černých (v lusku u řepky). Zemědělci se podělili také o své zkušenosti vztahující se k problematice deště. Na řepku uloženou v řádku díky její třetinové ploše (ve srovnání s plochou, kterou řepka tvoří v neposečeném stavu) spadne mnohem méně srážek – promokne pouze vrchní část řádku. Řádek navíc leží na strništi vysokém cca 50 cm, takže lépe prosychá. Zrno vlivem deště nepadá na půdu, ale zůstává v řádku, a sklizňové ztráty jsou tedy ve srovnání s konvenční sklizní nižší. Zde je pak ta důležitá výhoda a větší zisk.

MacDon M1170 NT5 Windrower pro dvoufázovou sklizeň

Model MacDon M1170 NT5 Windrower je vybaven prostornou kabinou se sloupky umístěnými mimo zorný úhel, díky čemuž je perfektně vidět na připojený adaptér. Ovládání je jednoduché a intuitivní – přes joystick. Pracoviště obsluhy je plně otočné (kvůli jízdě po silnici), přičemž otočením se automaticky mění i způsob ovládání pojezdové páky (joysticku). Prezentovaný model je už z výroby uzpůsoben pro jízdu po evropských silnicích, má tudíž nastavitelný rozchod kol.

Ovládání stroje MacDon M1170 NT5 Windrower je jednoduché a intuitivní – přes joystick.
Ovládání stroje MacDon M1170 NT5 Windrower je jednoduché a intuitivní – přes joystick.

Popisovaný model byl osazen adaptérem MacDon D115 s pracovním záběrem 4,5 metrů. Na předváděcí tour, která se chystá, však pojede s adaptérem MacDon D125X s pracovním záběrem 7,5 metrů. Z kabiny stroje lze ovládat směr pohybu pásů adaptéru, a volit tak způsob odkládání řádku (vpravo, vlevo, doprostřed nebo jako dva řádky vedle sebe).

Pracoviště obsluhy stroje MacDon M1170 NT5 Windrower je plně otočné (kvůli jízdě po silnici), přičemž otočením se automaticky mění i způsob ovládání pojezdové páky (joysticku).
Pracoviště obsluhy stroje MacDon M1170 NT5 Windrower je plně otočné (kvůli jízdě po silnici), přičemž otočením se automaticky mění i způsob ovládání pojezdové páky (joysticku).

Stroj MacDon M1170 NT5 Windrower má světlou výšku 1,30 metru a pracovní rychlost 8 až 15 km/h. Navíc nejde jen o jednoúčelový stroj, je možné na něj zavěsit i pásové shrnovače, obraceče apod., a tím zvýšit v sezóně jeho využitelnost.

Zájemcům bude zapůjčen i speciální sklízecí adaptér pro sběr řádků.
Zájemcům bude zapůjčen i speciální sklízecí adaptér pro sběr řádků.

MacDon M1170 NT5 Windrower se v průběhu letošního roku představí na polních dnech a u zájemců o tento způsob sklizně. Máte-li zájem si stroj vyzkoušet, kontaktujte společnost AGRI CS, která může mimo jiné zapůjčit i speciální sklízecí adaptér pro sběr řádků.