DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ AGRALL 2024 - SMART FARMING DAYS
Dnes je 26.2. – svátek slaví Dorota

Dlátový pluh BEDNAR TERRALAND TN: dvě možnosti zaměnitelné výbavy pro univerzální využití v průběhu celého roku

Zveřejněno: 7. 3. 2022

Na trhu existuje spousta strojů pro zpracování půdy, které se označují jako „univerzální“. Jen malá část z těchto strojů je ale univerzálem v pravém slova smyslu. Dlátové pluhy BEDNAR FMT TERRALAND TN nabízejí svým zákazníkům snadnou záměnu pracovních orgánů, a tím i možnost rozdílného využití v průběhu roku nebo v závislosti na aktuálních změnách počasí.

S vhodnou výbavou lze dlátový pluh BEDNAR TERRALAND TN používat celý rok.

Dlátové pluhy BEDNAR FMT TERRALAND TN mají velké jméno v oblasti strojů pro hloubkové zpracování půdy. Jedním přejezdem jsou totiž schopné půdu prokypřit do větší hloubky než standardní kypřiče. Naruší tak podorniční vrstvu a odstraní zhutnělé vrstvy půdy, které zabraňují správnému prostupu vody, vzduchu a živin ke kořenům, i správnému růstu samotného kořenového systému. V kombinaci s aktivními pracovními orgány, radlicemi ACTIVEMIX, dochází v jednom přejezdu ke kvalitnímu hloubkovému zpracování, promíchání a zaklopení posklizňových zbytků a urovnání povrchu půdy.

V posledních letech však z důvodu změny klimatických podmínek dochází k tomu, že zemědělci preferují hloubkové zpracování půdy, ale bez aktivního míchání, aby se zamezilo zvýšenému výparu půdní vláhy za sucha. Pro tuto pracovní operaci, podrývání, je možné stroj BEDNAR FMT osadit radlicemi ZERO-MIX s negativním úhlem, které nevyvolávají kypřící a mísící efekt a minimálně narušují povrch půdy. V kombinaci s touto výbavou docílíte ozdravení půdní struktury, narušení utužených vrstev a správné fungování vzdušného a vodního režimu v půdě.

Dlátové pluhy TERRALAND TN lze osadit radlicemi ACTIVE-MIX nebo ZERO-MIX a zadním Cutpack pěchem.
Dlátové pluhy TERRALAND TN lze osadit radlicemi ACTIVE-MIX nebo ZERO-MIX a zadním Cutpack pěchem.

Velký důraz je potřeba brát i na správný výběr zadních pěchů, které uzavírají zpracovaný půdní profil. Pro přípravu půdy výrobce doporučuje v kombinaci s radlicemi ACTIVE-MIX zadní hrotové pěchy s výborným drobícím efektem. Naopak podrývání s radlicemi ZERO-MIX je vhodné provádět pouze s těžkým ocelovým pěchem Cutpack, který zpracovaný půdní profil kvalitně uzavře a vytvoří na povrchu půdy zvrásněný profil, který lépe pohlcuje srážky.

Vlevo radlice ACTIVE-MIX a vpravo radlice ZERO-MIX.
Vlevo radlice ACTIVE-MIX a vpravo radlice ZERO-MIX.

Jeden robustní rám stroje BEDNAR FMT TERRALAND TN a přidaná hodnota v podobě zaměnitelnosti pracovních orgánů.

Podmínky v zemědělství jsou velice variabilní. To, co platí jeden rok, už se nemusí opakovat v roce následujícím. Nákupem dlátového pluhu BEDNAR FMT TERRALAND TN získáváte velkou výhodu do budoucna v případě potřeby změny stylu práce.

Rám stroje je vyroben z vysokopevnostní oceli Alform. Díky tomu je konstrukce stroje robustní a maximálně přizpůsobená nárokům, které zpracování půdy ve velké hloubce vyžaduje. Navíc jsou jednotlivé části dlátových pluhů BEDNAR FMT TERRALAND TN montované, nikoli svařované. Montované části (připojení slupic k rámům a vnitřních rámů k nosníkům slupic) mají několikanásobně delší životnost, než kdyby byly tyto exponované části přivařené k sobě.

Dlátový pluh BEDNAR FMT TERRALAND TN můžete v závislosti na předpokládaném využití objednat z výrobního závodu s radlicemi ACTIVE-MIX nebo ZERO-MIX. V případě, že plánujete stroj využívat na hloubkové kypření i podrývání, stačí si objednat obě sady radlic. Pro nákup druhé sady se můžete rozhodnout i kdykoliv v průběhu využívání stroje. Záměna pracovních orgánů je snadná, rychlá a je možné ji využít u již dodaných a používaných strojů.