TECNOMA - Ultimátní přesnost postřiku
Dnes je 31.1. – svátek slaví Marika

Flexibilní a rychlé použití pesticidu s lokálním využitím zajistí oceněný systém Amazone DirectInject

Zveřejněno: 6. 1. 2022

Zmenšování výměr polí, důraz na přesnou variabilní aplikaci a možnost rychlé reakce na lokální podmínky si žádají operativní, a přitom jednoduché, řešení pro obsluhu. Velké moderní postřikovače se záběry ramen nad 30 m umí vše, kromě okamžité změny nebo přidání přípravku přímo během práce. Řešení však nabízí systém Amazone DirectInject.

Oceněný systém Amazone DirectInject.

Požadavky na zemědělce a technologie v oblasti ochrany rostlin se neustále zvyšují. Flexibilita při výběru přípravků na ochranu rostlin na poli se zde stává stále důležitějším bodem. Z hlediska zakládání porostů je častou reakcí aplikace specifických přípravků a účinných látek podle potřeb pouze v úsecích nebo na jednotlivých polích. Existují také omezení týkající se ekologicky citlivých polí a vodních ploch, která musí zemědělec při výběru prostředků na ochranu rostlin zohlednit. Tyto požadavky s ohledem na flexibilitu v ochraně rostlin jsou v příkrém rozporu s konstrukčním vývojem velkých postřikovačů pro vysoké pracovní výkony.

Výše zmíněné protichůdné cíle řeší systém Amazone DirectInject společnosti Amazone. Díky tomuto systému je možné individuálně reagovat na potřeby plodiny na poli a snížit použití prostředků na ochranu rostlin a počet dalších přejezdů postřikovače. To šetří čas, peníze a chrání životní prostředí.

Amazone DirectInject lze aktivovat jednoduše tlačítkem na počítači.
Amazone DirectInject lze aktivovat jednoduše tlačítkem na počítači.

Zmenšování výměr polí, důraz na přesnou variabilní aplikaci a možnost rychlé reakce na lokální podmínky, např. silné zaplevelení v daném místě pole, si žádají operativní, a přitom jednoduché, řešení pro obsluhu. Velké moderní postřikovače Amazone se záběry ramen nad 30 m umí vše, kromě okamžité změny nebo přidání přípravku přímo během práce. Amazone DirectInject toto řeší, a přitom minimálně zatěžuje obsluhu, která může změnu aktivovat jednoduše tlačítkem na počítači. Reakce je pak velmi rychlá díky krátkým cestám v ramenech. Změna proběhne na poli během dráhy do 30 m podle pojezdové rychlosti.

Přímá injektáž druhého přípravku zahrnuje přídavnou 50l nádrž na koncentrovaný přípravek, který se přimíchá ve směsné komoře do hlavní postřikové jíchy.
Přímá injektáž druhého přípravku zahrnuje přídavnou 50l nádrž na koncentrovaný přípravek, který se přimíchá ve směsné komoře do hlavní postřikové jíchy.

Přímá injektáž druhého přípravku zahrnuje přídavnou 50l nádrž na koncentrovaný přípravek, který se přimíchá ve směsné komoře do hlavní postřikové jíchy. Takto obohacená směs je připravena v druhém paralelním vedení v ramenech a ihned po aktivaci Amazone DirectInject se dostává do trysek. Vysokotlaký cirkulační systém DUS Pro je aktivován, pokud se zrovna kombinovaný roztok nepoužívá. Je tak zajištěna homogenita roztoku, stejně jako bezpečné oddělení obou okruhů. Při aktivaci Amazone DirectInject se DUS Pro uzavře a přídavná směs se dostává přes četné injektážní body přímo do trysek a je bez prodlevy aplikována.

Jak Amazone DirectInject pracuje?
Jak Amazone DirectInject pracuje?

Amazone DirectInject získal ocenění Agritechnica Innovation Awards 2022.

Nespotřebovaný koncentrát přídavného pesticidu se může opět stáhnout do kanystru a může se použít při jiném postřiku. To je výhoda proti zředěnému přípravku v hlavní nádrži, který je nutno vystříkat. Čištění systému po ukončení práce je možné řešit přímo z traktoru, potřebné kroky jsou zahrnuty v ovládání Comfort-Packet.