Snížili jsme ceny našich žacích lišt McHale Pro Glide. Využijte tuto nabídku ještě dnes
Dnes je 8.8. – svátek slaví Soběslav

Jak se sklízely brambory v roce 1995, představení tehdejší techniky na dobovém videu

Zveřejněno: 29. 6. 2020

Důležitou okopaninou pěstovanou v ČR v letech 1994 a 1995 na výměře 81 673 ha byly brambory. Jejich celková produkce činila v roce 1994 1 342 000 tun. Jaké nejmodernější sklizňové stroje byly tehdy zemědělcům k dispozici, představuje dobové video.

Jednořádkový sklízeč polské výroby – Bolko Z643
Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Brambory jsou významnou složkou při zásobování obyvatelstva základními potravinami, dále obsahují základní surovinu pro škrobárenský, lihovarský a krmivářský průmysl. V úvodu videa zazní, že význam brambor jako krmné plodiny postupně klesá, ale lze předpokládat, že bude k těmto účelům používán pouze odpad při třídění - část brambor bude zpracována na vločky do krmných směsí.

Brambory jsou kultura vyžadující sklizňovou techniku, která umožňuje minimální poškození hlíz – což je v místech s výskytem kamenů problematické. Takové stroje se již v ČR v polovině 90. let minulého století nacházely. S některými typy sklízečů nás seznamuje dobové video.

Kvalitní sklizeň s minimálními ztrátami a poškozením produkce je značně závislá na řadě dalších podmínek – přesnost výsadby, rozteč řádků, kvalitní kultivace během vegetace a čistota porostu, dokonalé předsklizňové odnatění a rovnoměrný rozptyl natě po pozemku před sklizní. Jak připravíme pozemkem pro sklizeň, takový bude i její průběh z hlediska rychlosti a kvality práce sklizňovými stroji.

První se ve videu představil rozbíječ bramborové natě SB1-020 (čtyřřádkové provedení) vyráběný Agrostrojem Pelhřimov. Rozbíjení natě se podle videa provádí 5 a 14 dní před sklizní, aby došlo k řádnému zaschnutí rozdrcené hmoty. V pracovní poloze je stroj polonesený, kopírující povrch pozemku. Zabezpečí rozbití natí a plevelů do 80 % z celkového množství porostu. Sezonní výkonnost stroje činí až 300 ha a proto je vhodnější pro podniky služeb. Pořídit jej šlo za 70 000 Kč.

Ze sklízečů se představil jednořádkový stroj SB101 rovněž od Agrostroje Pelhřimov. Boční vyorání a jednoduchá obsluha umožňují snadnou sklizeň bez ohledu na rozteč řádků. Při práci jede sklízeč s traktorem o potřebném výkonu od 40 kW již po vyorané ploše, takže nedochází k poškození brambor. Stroj je vybaven radlicemi ze speciální oceli s dlouhou životností. Prosévací dopravník s příčkami o rozteči 33 mm zabezpečuje sklizeň i malých brambor. Za sezonu lze se strojem sklidit 25 až 30 ha. Pořizovací cena byla 480 000 Kč. Sklízeč je vhodný pro hlínitopísčité půdy.

Pro běžné vyorávání sloužil nesený jednořádkový vyorávač brambor SB2-030 Agrostroj Pelhřimov. Pořídit ho bylo tehdy možné za 30 000 Kč.

Dále se představil jednořádkový sklízeč polské výroby – Bolko Z643 určený pro sklizeň brambor o rozteči řádků 62,5 až 70 cm v lehkých až středně těžkých půdách. Dále je vybaven přebíracím stolem z prutového dopravníku a kotoučového oddělovače. V přední části sklízeče je vykládací zásobník o objemu 750 kg. Za sezónu může vyorat až 30 ha brambor. Pořídit ho bylo tehdy možné za 250 000 Kč.

Následoval vyorávač Z644 ANA rovněž polské výroby. Jeho konstrukce umožňuje sklizeň s roztečí řádků 62,5 až 75 cm. Má větší zásobník a plošinu pro přímé pytlování – případně pro naskladňování palet. Oddělení kamení a hrud zajišťoval pryžový naklápěcí dopravník umístěný u přebíracího stolu. Pořídit ho bylo tehdy možné za 330 000 Kč.

Představen byl i německý jednořádkový tažený sklízeč Grimme SR 80-40 s dvoudílnou nebo třídílnou vyorávací radlicí. Pro rozdružení příměsí existovalo několik variant technického řešení v závislosti na druhu půdy. Veškeré jeho agregáty jsou ovládány hydraulicky, pytlovací plošina byla na přání. Pořídit ho bylo tehdy možné za 1 900 000 Kč.

Představil se i německý Wuhlmaus 1733 S – zvláštností tohoto stroje je vyorávání řádku brambor z levé strany traktoru. Konstrukční uspořádání umožňuje výměnu prosévacího pásu se vzdáleností příček 32, 36, 40 nebo 45 mm. Rozdružovací ústrojí bylo dodáváno buď pro kamenité, nebo hrudkovité půdní podmínky. Po úpravách jej lze využít pro vyorávání kořenové zeleniny a cibule. Pořídit ho bylo tehdy možné za 2 000 000 Kč.

Dalším představeným zahraničním jednořádkovým sklízečem byl Bergmann K 180 s vyorávacím ústrojím, které je uloženo bočně, což umožňuje pohyb stroje na sklizené ploše. Má rozdružovací gumový prstový pás s poháněnými hradítky pro použití v hrudkovité půdě. Záměnou adaptéru lze se strojem sklízet mrkev a cibuli. Je vybaven elektromagnetickým ovládáním hydrauliky a rozdružovadlem kamenů. Pořídit ho bylo tehdy možné za 1 960 000 Kč.

Jednořádkový sklízeč švýcarské výroby Samro Master RB K s bočním vyoráváním a roztečí příček prosévacího pásů 28 a 25 mm. To byl další představený stroj. Vybaven je rotorovým stěračem a gumovými prsty, což tvoří rozdružovací ústrojí. Je vybaven také drtičem hrud a elektromagnetickým ovládáním hydrauliky. Pořídit ho bylo tehdy možné od 800 000 do 1 600 000 Kč.

Na trhu byl i jednořádkový finský sklízeč Juko Maxi RX. Sklízeč je vybaven plošinou pro dva pracovníky na dočištění a odstranění zbytků hrud a kamenů. Sklizené brambory jdou dále do zásobníku. Pořídit ho bylo tehdy možné od 800 000 do 900 000 Kč.

Ve videu následovalo představení dvouřádkových sklízečů. Jako první se představil Grimme GB 1500 ST. Jeho dvouřádkové vyorávací ústrojí je konstrukčně sestrojeno pro meziřádkovou vzdálenost od 68 do 90 cm s výměnnými prosévacími řetězy a roztečí příček 28, 32, 35, 40, 44 a 50 mm. Rozdružovací ústrojí tvoří pružné hvězdicové válce různého provedení. Je dvoustupňové s válci speciální konstrukce. Jako příslušenství byl dodáván detektor velkých kamenů, automatické vyrovnání příčného sklonu, hydraulické nastavení tažné oje, radlice, adaptéry pro sklizeň řepy, cibule atd. a nastavení intenzity prosévání. Pořídit ho bylo tehdy možné za 3 800 000 Kč.

Další dvouřádkový sklízeč - Kverneland UN 2200. Pracuje na porostech brambor s roztečí řádků 70 až 90 cm. Je vybaven pouze nakládacím dopravníkem s tím, že vyžaduje vedle jedoucí přívěs pro soustavný odběr brambor od stroje. Má válečkové rozdružovací zařízení. Dále má stroj hydraulické ovládání intenzity prosévání, elektromagnetické řízení hydraulických rozvaděčů a adaptéry pro sběr cibule z řádků. Pořídit ho bylo tehdy možné za 2 200 000 Kč.

Posledním představeným strojem byla modernější verze Kverneland UN 2400 - umožňuje sklizeň brambor s meziřádkovou vzdáleností od 70 do 90 cm. Pracovní agregáty jsou ovládány elektrohydraulicky včetně zahlubování a vyhlubování dělených vyorávacích radlic. Je vybaven dvěma až třemi vytřásacími dopravníky s roztečí příček 17, 25, 29, 34 a 39 mm. Pořídit ho bylo tehdy možné za 2 500 000 Kč.

Přečtěte si také

Autor: Milan Jedlička1)

1) přepis z videa

Tématické tagy

  • sklízeče brambor