AGRALL POLNÍ DEN 2023 Mezi planetami a (hvězdami)
Dnes je 28.5. – svátek slaví Vilém

Luční den APV poskytl odpovědi na otázky ohledně údržby luk a pastvin

Zveřejněno: 26. 4. 2022

Na farmě Lubora Hladíka v Občinách na Havlíčkobrodsku se uskutečnil Luční den APV. Jak je z názvu akce patrné, úzkému okruhu zemědělců byla prakticky představena závěsná technika na údržbu luk a trvalých travních porostů rakouského specialisty APV.

Při používání lučních bran APV je nutné brát v potaz počasí. Servisní specialisté proto brány ještě před akcí náležitě nastavili s ohledem na aktuální polní podmínky.

Akci zorganizovala společnost AGROZET České Budějovice prostřednictvím své havlíčkobrodské pobočky a ve spolupráci s firmou APV zastoupenou Bohdanou Bačákovou.

Pobočka AGROZET v Havlíčkově Brodě zaměstnává 21 lidí. Má výhradní zastoupení na techniku Pöttinger, dopravní a aplikační techniku Fliegl a z části na manipulační techniku Dieci. Její vedoucí na akci uvedl, že tržby pobočky neustále rostou. Loni se jim zde podařilo prodat osmnáct traktorů Zetor, což je nejvíce za posledních třicet let. Zemědělcům ze svého regionu dodává i techniku firmy APV.

Závěsnou techniku, konkrétně luční brány APV GP 300 M1 s výsevní jednotkou APV PS300 M1, APV GP 6000 M1 s výsevní jednotkou a síťové brány, návštěvníkům Lučního dne představil Viktor Ludvík, servisní specialista firmy AGROZET České Budějovice.

Při používání lučních bran APV je nutné brát v potaz počasí. Servisní specialisté proto brány ještě před akcí náležitě nastavili s ohledem na aktuální polní podmínky. Jelikož den před akcí pršelo (10 mm/h), pod vrchní vrstvou louky bylo vlhko. Pokud je na louce více mechu, je vhodné ji projet lučními branami za sucha – zařízení mech rozruší a ponechá jej na povrchu, kde zaschne. Mnohým zemědělcům však není jasné, zda a za jakých podmínek používat spolu s lučními branami i válce. Právě odpověď na tuto otázku přinesl Luční den APV.

Univerzální brány? Je potřeba rozlišovat louku od pole

Návštěvníkům se prakticky předvedly luční brány APV GP 300 M1 ve třímetrovém pracovním záběru a se zadním válcem. Jde o masivní mechanismus s poměrně vysokou hmotností, která přijde vhod v případě používání zadního válce. Stroj díky ní vyvíjí i perfektní přítlak na pracovní orgány. Prstům vyšší hmotnost stroje nevadí, protože jsou pružné. Ideální výkon lze od lučních brán firmy APV očekávat při pracovní rychlosti 12 až 14 km/h.

Návštěvníkům se prakticky předvedly luční brány APV GP 300 M1 ve třímetrovém pracovním záběru a se zadním válcem.
Návštěvníkům se prakticky předvedly luční brány APV GP 300 M1 ve třímetrovém pracovním záběru a se zadním válcem.

První pracovní sekcí lučních bran APV GP 300 M1 je smyková lišta, která slouží k urovnávání povrchu luk poškozených divokými prasaty či k rozhrnování krtinců a kravinců. Pokud kravince leží na louce delší dobu a jsou nízké, poradí si s nimi druhá sekce, kterou tvoří prsty. Pokud je louka v dobrém stavu, lze lištu kdykoliv zvednout, a tím vyřadit z činnosti (v rámu stroje se nachází páka určená k jejímu seřizování).

První pracovní sekcí lučních bran APV GP 300 M1 je smyková lišta, která slouží k urovnávání povrchu luk poškozených divokými prasaty či k rozhrnování krtinců a kravinců.
První pracovní sekcí lučních bran APV GP 300 M1 je smyková lišta, která slouží k urovnávání povrchu luk poškozených divokými prasaty či k rozhrnování krtinců a kravinců.

Jak už bylo zmíněno, druhou sekci tvoří prsty. Zde je potřeba poznamenat, že zemědělec musí rozlišovat louku od pole a podle toho zvolit správné provedení bran. Podle Viktora Ludvíka totiž neexistuje univerzální stroj použitelný na louku i pole. Polní brány jsou zkonstruovány tak, aby nedocházelo k poškozování kulturní rostliny, a hodí se spíše pro práci s kyprou půdou. Jejich prsty se proto liší od těch určených k použití na louce. Prsty lučních bran APV GP 300 M1 totiž zpracovávají povrch louky agresivněji, a tudíž mají odlišnou konstrukci. Když by někdo přesto chtěl využít jedno zařízení univerzálně, měl by raději volit luční brány, které lze za určitých podmínek využít i na poli. Využití na něm nacházejí v rámci stále oblíbenějšího tzv. strnišťového managementu, tedy když zemědělec usiluje o zapravení výdrolu do přijatelné hloubky tak, aby později vzešel všechen a mohl být následnou pracovní operací kompletně zlikvidován.

Čtyři řady prstů lučních bran APV GP 300 M1 jsou barevně odlišené (červená a černá) – podle jejich průměru.
Čtyři řady prstů lučních bran APV GP 300 M1 jsou barevně odlišené (červená a černá) – podle jejich průměru.

Čtyři řady prstů jsou barevně odlišené (červená a černá) – podle jejich průměru. Červená řada je složena ze silných, zahnutých a kruhových prstů, které odvádí nejdůležitější práci a zajišťují, aby byl povrch louky zpracován dostatečně agresivně, tedy aby se prsty dostaly do hloubky a zpracovaly půdní prostory mezi drny. Po narušení horní vrstvy louky vznikne prostor pro osivo (pokud jsou brány vybaveny secím strojem), které zadní válec následně přitlačí k půdě, čímž se zvýší jeho šance na vzejití. Při prvním jarním vjetí na louku hrozí vznik kolize v oblasti prstů, která může vést až k prasknutí jednoho z článků. Pro tento případ jsou proto mezi prsty nataženy provázky a pokud dojde ke zlomení některého z nich, část s kroužkem zůstane viset. Nehrozí tak ztráta celé kovové části na louce a s tím související kontaminace píce nebo poškození jiného stroje. Obě odlišné řady prstů je možné použít současně a s různou silou, a zařízení se tak optimálně přizpůsobuje povrchu louky. Měnit lze i polohu prstů v jednotlivých řadách.

Při prvním jarním vjetí na louku hrozí vznik kolize v oblasti prstů, která může vést až k prasknutí jednoho z článků. Pro tento případ jsou proto mezi prsty lučních bran APV GP 300 M1 nataženy provázky a pokud dojde ke zlomení některého z nich, část s kroužkem zůstane viset.
Při prvním jarním vjetí na louku hrozí vznik kolize v oblasti prstů, která může vést až k prasknutí jednoho z článků. Pro tento případ jsou proto mezi prsty lučních bran APV GP 300 M1 nataženy provázky a pokud dojde ke zlomení některého z nich, část s kroužkem zůstane viset.

Kdy použít zadní válec u lučních bran APV GP 300 M1

Zadní válec u lučních bran APV GP 300 M1 je rozdělen do zubatých segmentů. Všechny velmi dobře kopírují povrch louky a mají samočisticí schopnost. Prakticky nikdy nedochází k jejich ucpání, a bez problémů tak pracují i za mokrých podmínek. Válec však není vhodné používat za mokra na loukách s výskytem mechů (přizvednutím jej lze vyřadit z činnosti). Výhoda použití válce spočívá v tom, že v případě provádění přísevu přimáčkne semeno k půdě, a ono má pak lepší podmínky ke klíčení. Zadní válec přijde vhod i po zimě, chceme-li přimáčknout a urovnat travní drny. Díky svému provedení válec zvládá rovněž účinně likvidovat nejrůznější škůdce.

Zadní válec u lučních bran APV GP 300 M1 je rozdělen do zubatých segmentů. Všechny velmi dobře kopírují povrch louky a mají samočisticí schopnost.
Zadní válec u lučních bran APV GP 300 M1 je rozdělen do zubatých segmentů. Všechny velmi dobře kopírují povrch louky a mají samočisticí schopnost.

V konfiguraci se secím zařízením APV

Prezentované brány byly vybaveny pneumatickým secím zařízením APV PS 300 M1 (s elektrickým nebo hydraulickým ventilátorem).

Rozhodnutí o termínu, kdy na louce provádět přísev, se vždy musí odvíjet od počasí. Ačkoli podle Viktora Ludvíka neexistuje univerzální rada, jak na to, základní pravidla jsou daná: Panuje-li sucho, přísev lze bez problémů provádět. Je však zapotřebí brát v potaz riziko, že když osivo natáhne vlhkost, začne klíčit a následuje suché období, dále nevzejde.

Secí zařízení APV PS 300 M1 je koncipováno jako univerzální, takže jej lze snadno demontovat a instalovat na jiný stroj na farmě (jiný typ bran, konvenční secí stroj, podmítač a podobně).
Secí zařízení APV PS 300 M1 je koncipováno jako univerzální, takže jej lze snadno demontovat a instalovat na jiný stroj na farmě (jiný typ bran, konvenční secí stroj, podmítač a podobně).

Secí zařízení APV PS 300 M1 na lučních branách APV pracuje s veškerou senzorikou – dokáže variabilně provádět výsev podle pojezdové rychlosti a vypínat výsev na souvratích. Secí zařízení je koncipováno jako univerzální, takže jej lze snadno demontovat a instalovat na jiný stroj na farmě (jiný typ bran, konvenční secí stroj, podmítač a podobně). Prostřednictvím výměnných výsevních válečků umí také vysévat různé druhy obilovin, řepku či hrách. Zásobník pro osivo je dostupný v kapacitě od 300 litrů.

Secí zařízení APV PS 300 M1 má velmi jednoduché ovládání a podle Viktora Ludvíka umožňuje realizovat jeden z nejjednodušších způsobů provádění výsevku, jehož nastavení se provádí následovně: Obsluha pytlík naplní určitým množstvím osiva ze zásobníku a následně zváží. Výslednou hodnotu zadá do systému řídicí jednotky secího zařízení, která na základě toho automaticky upraví parametry výsevku – obsluha nemusí nic přepočítávat. Ovládání secího zařízení může být na přání zákazníka ISOBUS kompatibilní, v tom případě je možné k ovládání využívat terminál traktoru.

Luční brány APV GS 600 M1 s větším pracovním záběrem jsou rozděleny do několika výkyvných sekcí, jež umožňují kopírovat nerovný povrch louky.
Luční brány APV GS 600 M1 s větším pracovním záběrem jsou rozděleny do několika výkyvných sekcí, jež umožňují kopírovat nerovný povrch louky.

Prakticky předvedeny byly i luční brány APV GS 600 M1 v šestimetrovém pracovním záběru (taktéž se secím zařízením, ale bez zadního válce). Nabízejí větší pracovní záběr, a jsou tedy rozděleny do několika výkyvných sekcí, jež umožňují kopírovat nerovný povrch louky. Smykovou lištu a prsty mají shodné s již popsanými branami. Brány APV GS 600 M1 jsou vhodné do mokrých podmínek s výskytem mechu a stařiny.

V případě, že brány nedisponují zadním válcem, jako tomu bylo u prezentovaného modelu APV GS 600 M1, je vhodné louku po provedení přísevu zpracovat ještě například cambridge válci, aby došlo u všech semen ke klíčení. Na louce, kde probíhala prezentace strojů, nebylo vhodné přísev provádět, protože obsahovala velké množství vyčesané stařiny, a semeno by tak nemohlo propadnout k povrchu půdy. V tomto případě je žádoucí rok před prováděním přísevu louku vyčistit (na jaře i na podzim) těmito lučními branami a až poté provést přísev.