Skladové vozy Ford Trucks
Dnes je 2.12. – svátek slaví Blanka

Nová žací kombinace Pöttinger NOVACAT V 10000 s řadou automatických funkcí pro vysokou plošnou výkonnost a maximální provozní spolehlivost

Zveřejněno: 10. 8. 2022

Firma Pöttinger v Rakousku představila novou žací kombinaci Pöttinger NOVACAT V 10000, která velkým zemědělským podnikům a poskytovatelům služeb nabídne vysokou plošnou výkonnost a maximální provozní spolehlivost.

Firma Pöttinger v Rakousku představila novou žací kombinaci Pöttinger NOVACAT V 10000.

Žací kombinace Pöttinger NOVACAT V 10000 pro traktory o výkonu od 200 koní je k dispozici se závěsem pro čelní žací stroj s pracovním záběrem 3 nebo 3,5 metru. Celkový pracovní záběr celé kombinace se tak může vyšplhat až na 9,62 nebo 10,02 metru.

Osvědčené prvky žací kombinace Pöttinger NOVACAT zůstávají

Pöttinger NOVACAT V 10000 využívá celou řadu osvědčených prvků svého předchůdce – žací kombinace Pöttinger NOVACAT A10. Jde například o robustní rám a hydraulickou nájezdovou pojistku NONSTOP LIFT s třírozměrným výkyvem jednotlivých žacích jednotek. Při najetí na překážku se žací jednotka samostatně vychýlí pomocí kulového kloubu a tříbodového mechanismu. Následně dojde k automatickému vrácení jednotky do původní pracovní polohy. Stroj také využívá žací lištu NOVACAT s plochým tvarem, velkým přesahem nožů, vyměnitelným protiostřím, rychloupínáním nožů a ozubenými koly se třemi zuby v záběru.

V rakouském Andau firma Pöttinger prezentovala traktor s žací kombinací Pöttinger NOVACAT V 10000 spolu s čelním žacím strojem Pöttinger NOVACAT 301 Alpha Motion Pro s pracovním záběrem 3,05 metru  – vybaven byl prstovým lamačem ED (Extra Dry).
V rakouském Andau firma Pöttinger prezentovala traktor s žací kombinací Pöttinger NOVACAT V 10000 spolu s čelním žacím strojem Pöttinger NOVACAT 301 Alpha Motion Pro s pracovním záběrem 3,05 metru – vybaven byl prstovým lamačem ED (Extra Dry).

Na nové žací kombinaci Pöttinger NOVACAT V 10000 můžeme nalézt i dobře známou speciální vstupní převodovku Y DRIVE s čelním ozubeným soukolím a protilehlým převodem. Spojka proti přetížení a volnoběžka jsou umístěny na převodovce. Lopatky zajišťují optimální chlazení převodovky. Tato převodovka umožňuje využití delších kloubových hřídelů. Výhodou tohoto řešení je tichý chod a prodloužení životnosti pohonu při nasazení v těžkých podmínkách a častém otáčení na souvratích.

Nová žací kombinace Pöttinger NOVACAT V 10000 má inovovanou elektroniku i hydrauliku tak, aby bylo možné stroj snadno přizpůsobit sklizňovým podmínkám.
Nová žací kombinace Pöttinger NOVACAT V 10000 má inovovanou elektroniku i hydrauliku tak, aby bylo možné stroj snadno přizpůsobit sklizňovým podmínkám.

Žací kombinace Pöttinger NOVACAT V 10000 disponuje hydraulickým odpružením, které zabezpečuje automatické a rovnoměrné odlehčení stroje v celém záběru. Umožňuje také kvalitní kopírování povrchu půdy a klidný chod stroje i při vyšších pracovních rychlostech.

Žací kombinace Pöttinger NOVACAT V 10000 se přizpůsobí sklizňovým podmínkám

Nová žací kombinace Pöttinger NOVACAT V 10000 má inovovanou elektroniku i hydrauliku tak, aby bylo možné stroj snadno přizpůsobit sklizňovým podmínkám. Pro zachování čistého řezu na svazích nebo v prudkých zatáčkách disponuje Pöttinger NOVACAT V 10000 prodlužovacími rameny s integrovanými hydraulickými válci, jež umožňují posouvání žací lišty na každou stranu o 37 cm. Obsluha si nastavuje pracovní záběr přímo z kabiny traktoru. Novinkou je volitelný systém automatického náklonu. Na svazích se žací jednotky automaticky posouvají tak, aby nezůstaly žádné neposečené pruhy, i když se souprava pohybuje do stran.

Prstový lamač ED (Extra Dry).
Prstový lamač ED (Extra Dry).

Žací stroj Pöttinger NOVACAT V 10000 lze volitelně vybavit osvědčenými příčnými shazovacími pásy COLLECTOR. Se shazovacími pásy lze během sklizně provádět proměnlivé ukládání pokosu. Pokos je možné odkládat na široko, do tří samostatných řádků nebo do jednoho řádku a kombinovaně. V případě potřeby je možné shazovací pásy snadno demontovat. Rychlost pásů lze flexibilně nastavovat, a tak spolehlivě fungují i při velkém množství sklízené hmoty.

Pro zachování čistého řezu na svazích nebo v prudkých zatáčkách disponuje Pöttinger NOVACAT V 10000 prodlužovacími rameny s integrovanými hydraulickými válci, jež umožňují posouvání žací lišty na každou stranu o 37 cm.
Pro zachování čistého řezu na svazích nebo v prudkých zatáčkách disponuje Pöttinger NOVACAT V 10000 prodlužovacími rameny s integrovanými hydraulickými válci, jež umožňují posouvání žací lišty na každou stranu o 37 cm.

Další volitelnou výbavou žací kombinace Pöttinger NOVACAT V 10000 je šnekový dopravník CROSS FLOW pro minimalizaci znečištění píce během sklizně. Příčné dopravníky odebírají hmotu rovnou od žacích disků, bez jakékoliv následné úpravy. Mění směr jejího pohybu příčně a bez dotyku s půdou je veškerá hmota (včetně lístků) příčně přesouvána až k řádku, odloženému mezi koly traktoru čelně neseným žacím strojem. Redukce operací při sklizni a malá energetická náročnost stroje snižuje celkovou spotřebu pohonných hmot.

Žací kombinace Pöttinger NOVACAT V 10000 s pracovním záběrem až 10,02 metrů.
Žací kombinace Pöttinger NOVACAT V 10000 s pracovním záběrem až 10,02 metrů.

V rakouském Andau firma Pöttinger prezentovala model vybavený prstovým lamačem ED (Extra Dry). Jeho prsty ve tvaru V z kalené oceli zaručují kontinuální tok píce. Prsty jsou pro dlouhou životnost elasticky uložené v pryžových tlumičích a uspořádané spirálově. Rotor dopravuje píci přes rozhazovací plechy. Načechraná píce je následně ukládána rovnoměrně po celém záběru stroje. Intenzitu narušení lze flexibilně nastavit. Pro tvorbu řádku se vnější shazovací plechy s lamelami natočí dovnitř. Kondicionér je chráněn lehkým krytem. Prstové kondicionéry nebo mačkací válce RCB lze demontovat v několika jednoduchých krocích.

Nové funkce žací kombinace Pöttinger NOVACAT V 10000

Žací kombinaci Pöttinger NOVACAT V 10000 lze ovládat dvěma způsoby. Ve standardní výbavě se stroj ovládá prostřednictvím panelu SELECT. Pracovní počítač je umístěn přímo na stroji. K tomu lze připojit buď propojovací kabel ISOBUS nebo ovládací terminál SELECT CONTROL. Intuitivní ovládání stroje je zajištěno pomocí tlačítek a ergonomického designu.

Žací kombinace Pöttinger NOVACAT V 10000 může být vybavena příčnými shazovacími pásy COLLECTOR a šnekovým dopravníkem CROSS FLOW.
Žací kombinace Pöttinger NOVACAT V 10000 může být vybavena příčnými shazovacími pásy COLLECTOR a šnekovým dopravníkem CROSS FLOW.

Všechny funkce lze předem zvolit a následně spustit prostřednictvím řídicí jednotky traktoru. Je zapotřebí pouze jeden dvojčinný hydraulický přípoj. Zvedání žacích jednotek lze ovládat individuálně pomocí automatické funkce. Hydraulicky funguje také sklápění bočních ochranných krytů (volitelně), nastavení pracovní šířky a uvolnění při přepravě.

Žací kombinace Pöttinger NOVACAT V 10000 s kondicionérem lze složit do přepravní polohy během několika sekund.
Žací kombinace Pöttinger NOVACAT V 10000 s kondicionérem lze složit do přepravní polohy během několika sekund.

Ovládací terminál žací kombinace Pöttinger NOVACAT V 10000 má integrovaný indikátor údržby. V závislosti na době provozu se na displeji zobrazuje, jakou údržbu (mazací body a výměna oleje) je třeba na stroji provést.

Druhou variantou je ovládání žací kombinace Pöttinger NOVACAT V 10000 jakýmikoliv ISOBUS kompatibilními terminály traktoru nebo pomocí nového ovládacího panelu třetí generace POWER CONTROL, EXPERT 75 nebo CCI 1200. Žací kombinaci je tak možné ovládat přímo přes dotykovou obrazovku, pomocí tlačítek nebo rolovacího kolečka. Tímto ovládáním jsou všechny funkce, jako je individuální zvedání žacích jednotek, nastavení záběru, přestavení bočních krytů nebo přepravní zámek, ovládány přímo a jsou částečně spojené s automatickými funkcemi.

Mezi nové standardní funkce žací kombinace Pöttinger NOVACAT V 10000 patří aktivace funkce Section Control.
Mezi nové standardní funkce žací kombinace Pöttinger NOVACAT V 10000 patří aktivace funkce Section Control.

Mezi nové standardní funkce žací kombinace Pöttinger NOVACAT V 10000 patří aktivace funkce Section Control. V kombinaci s ISOBUS terminály certifikovanými AEF TC-SC (Task Controller Section Control) a systémem Pöttinger Connect se jednotlivé žací jednotky automaticky zvedají a spouštějí na souvrati v závislosti na poloze dle navigace GPS.

Nová telemetrická jednotka Pöttinger Connect pro různé stroje

Telemetrickou jednotku Pöttinger Connect lze použít k převzetí funkcí řízení, záznamu a přenosu dat u strojů řízených sběrnicí ISOBUS. Díky jednoduchému ovládání a certifikovanému datovému rozhraní lze telemetrickou jednotku používat rychle a efektivně. Pöttinger Connect bude k dispozici od 1. srpna 2022.

Telemetrický modul Pöttinger Connect má certifikované datové rozhraní pro Agrirouter, internetovou platformu pro výměnu dat. Lze tak propojit mnoho informačních systémů pro řízení zemědělských podniků. Společně se systémem NEXT Machine Management a NEXT Farming pro plánování využití půdy nabízí Pöttinger možnost vizualizace dat a jejich dlouhodobé dokumentace. Automatické zaznamenávání a přenos dat zajišťuje jejich trvalé uložení. Tím je zajištěna úplná a profesionální dokumentace a zamezí se chaosu v datech.

Telemetrickou jednotku Pöttinger Connect lze použít k převzetí funkcí řízení, záznamu a přenosu dat u strojů řízených sběrnicí ISOBUS.
Telemetrickou jednotku Pöttinger Connect lze použít k převzetí funkcí řízení, záznamu a přenosu dat u strojů řízených sběrnicí ISOBUS.

K ovládání telemetrické jednotky Pöttinger Connect i příslušného nářadí se používají terminály kompatibilní se sběrnicí ISOBUS nebo alternativně terminály traktoru. Pöttinger nabízí díky inteligentním terminálům POWER CONTROL, EXPERT 75 a CCI 1200 vhodné řešení pro každou aplikaci.

Pöttinger Connect nabízí možnost snadného a cenově výhodného využití aplikací pro precizní zemědělství. Modul Pöttinger Connect přebírá úlohy řídicí jednotky a umožňuje jednoduché a nekomplikované aplikace, jako je řízení sekcí (TC-SC) a řízení s proměnnou rychlostí (TC-GEO).