Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 21.4. – svátek slaví Alexandra

Novinka v zemědělském pojištění: Generali Česká pojišťovna předává data pro podporu pojištění do PGRLF elektronicky

Zveřejněno: 23. 2. 2024

Výměna elektronických dat mezi pojišťovnou a PGRLF představuje pro klienty se zemědělským pojištěním komfort, významné snížení administrativy i rizik spojených s nedodržením rozhodných termínů. Nový přístup k žádostem o dotace mohou využít klienti se sjednaným pojištěním plodin či hospodářských zvířat.

Novinka v zemědělském pojištění: Generali Česká pojišťovna předává data pro podporu pojištění do PGRLF elektronicky. foto BalkansCat shutterstock.com

Generali Česká pojišťovna nabízí svým klientům z oblasti zemědělského pojištění důležitou novinku, která se vztahuje k oblasti dotací. Ty poskytuje Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) mimo jiné na základě doloženého potvrzení o výši zaplaceného pojistného a rovněž dokladu prokazujícího úhradu pojistného.

„Nyní tento proces doložení dat jako jediná pojišťovna nabízíme v plně elektronické podobě. S PGRLF si výše zmíněné dokumenty vyměňujeme čistě digitálně. Výhodou je, že poté, co od klienta získáme patřičný souhlas, tuto administrativu uděláme za něj,“ vysvětluje nový přístup Alena Stiborová, senior manažerka zemědělského pojištění v Generali České pojišťovně.

Celý proces je pro klienty-zemědělce mimořádně jednoduchý. Na začátku udělí v rámci pojistné smlouvy souhlas s předáním dat potřebných pro nárok na dotaci pojišťovně. Ta následně zajistí předání dat tak, aby byla celá věc kladně a v termínu vyřízena.

V pilotním režimu byla tato novinka spuštěna na podzim 2023 a zájem ze strany klientů předčil očekávání – využilo ho více než tisíc z nich, a to s vysokou spokojeností.

Dosud celý postup fungoval zdlouhavěji: pojišťovna všem klientům, kteří mají sjednané pojištění plodin či zvířat, zasílala v papírově podobě „Potvrzení o výši uhrazeného pojistného“. Klient musel dokument podepsat a společně s doklady prokazující úhradu pojistného doručit do konce října daného roku předepsaným způsobem do PGRLF. Nimcéně tento způsob stále zůstává k dispozici jako alternativa ke zmiňované novince.

„Nový a výrazně jednodušší způsob pro naše klienty znamená bezesporu významné snížení administrativní zátěže, ale také rizik, které jsou spojena s nedodržením rozhodných termínů,“ komentuje novinku Alena Stiborová. Bez zajímavosti není ani skutečnost, že se tím také zrychlí celý proces výplaty podpory pojištění.

Otázky pro Alenu Stiborovou, senior manažerku zemědělského pojištění Generali České pojišťovny

V čem spočívání novinka Generali České pojišťovny?

Nově klientům z oblasti zemědělství poskytujeme servis, který znamená, že s jejich souhlasem zašleme potřebné dokumenty k žádosti o dotaci na zemědělské pojištění (Potvrzení o výši uhrazeného pojistné vč. údajů o platbě) na PGRLF sami a čistě elektronicky. V Česku tuto službu zatím nabízíme jako jediná pojišťovna na trhu.

Jaké nároky klade tento nový proces na klienty?

Klient nám musí udělit souhlas s předáním potřebných dat. Nejde o žádný extra krok, ale může tak učinit při pravidelné schůzce se správcem své pojistné smlouvy. Souhlas se uděluje na pojistnou smlouvu, nikoliv na IČO. Podstatné je také připomenout, že stále platí podmínka, že pojistné nesmí být uhrazeno před podáním žádosti o podporu. V opačném případě by klient ztratil na podporu dříve uhrazeného pojistného nárok.

Jaké jsou výhody elektronického předání dat do PGRLF?

Výhod je celá řada. Jednoznačně jde z pohledu našich zemědělských klientů o výrazné snížení administrativy, ale vnímám jako důležité i to, že tím de facto eliminujeme rizika spojená s nedodržením rozhodných termínů při žádostech o podporu. Samozřejmě velmi příjemným efektem je i fakt, že se urychlí celý proces výplaty podporu pojištění.

SKUPINA GENERALI

Generali Česká pojišťovna je součástí skupiny Generali, jednoho z největších světových poskytovatelů pojištění a správy aktiv. Byla založena v roce 1831. Předepsané pojistné společnosti dosahuje 81,5 miliard eur (v roce 2022). S více 82 tisíci zaměstnanci a s 68 miliony klientů v 50 zemích světa zaujímá skupina Generali vedoucí postavení v Evropě a stále významnější pozici získává na trzích Asie a Latinské Ameriky.

Ambicí Generali je být partnerem, který klienty doprovází po celý jejich život a který jim díky bezkonkurenční obchodní síti a nejlepší zákaznické zkušenosti nabízí inovativní a personalizovaná řešení. Skupina Generali začlenila udržitelnost do všech svých strategických rozhodnutí s cílem budovat hodnotu pro všechny zúčastněné strany díky podpoře vytváření spravedlivější a odolnější společnosti.

Skupina Generali je s ohledem na ziskovost pojišťovacím lídrem v regionu střední a východní Evropy, v oblasti finanční výkonosti pak patří k nejlepším v sektoru.

Generali Česká pojišťovna patří k největšímu poskytovali zemědělského pojištění v Česku. Pojišťuje na 70 % všech domácích zemědělců. Pojištění se vztahuje jak na plodiny, zvířata, tak také mimo jiné na lesy a lesní školky. Generali Česká pojišťovna je partnerem Agrární komory a Zemědělského svazu ČR.

Autor: redakce Agroportal24h.cz
Foto: BalkansCat shutterstock.com

Tématické tagy


Vycházíme i v tisku. Časopis Agroportal24h.cz můžete mít ve schránce zcela zdarma.
Vycházíme i v tisku. Časopis Agroportal24h.cz můžete mít ve schránce zcela zdarma.