Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 21.4. – svátek slaví Alexandra

Pásový shrnovač Kuhn Merge Maxx 1090 v ZD Dolní Újezd posunul shrnování pícnin na novou úroveň

Zveřejněno: 12. 1. 2021

Zbrusu nový pásový shrnovač Kuhn Merge Maxx 1090 zachází s píci velmi šetrně, a kromě toho nabízí flexibilní ukládání řádků hmoty. Řádky následně rovnoměrně a šetrně sklidí řezačky, lisy i sběrací vozy. Pro ZD Dolní Újezd je stěžejním strojem pro zlepšení kvality píce.

Důvodem pořízení pásového shrnovače byl stále zvyšující se tlak na kvalitu krmiva. Díky koncepci shrnovače nedochází ke shrnování cizích předmětů. Píce je čistá a je prodloužena životnost nožů řezačky

Zemědělské družstvo Dolní Újezd se v roce 1992 transformovalo z původního družstva Dolní Újezd, které hospodařilo v různých formách a velikostech již od roku 1950. V současnosti pod tento mateřský podnik spadá ZEPO a.s. Leština a ZDCHP Litomyšl. Organizačně je ZD Dolní Újezd rozděleno na dvě výrobní střediska - Dolní Újezd a Vidlatou Seč.

„Pro Kuhn Merge Maxx 1090 jsme se rozhodli z dřívějších zkušeností se stroji této značky. Stroje Kuhn se vyznačují kvalitními materiály a spolehlivostí. Jsme s nimi maximálně spokojeni. ”
Ing. Václav Rejman, vedoucí střediska Dolní Újezd

Výměra obhospodařované plochy činí 10 000 hektarů, z čehož 8 500 hektarů patří orné půdě a 1 500 hektarů trvalým travním porostům. „Zabýváme se rostlinnou i živočišnou výrobou, kde chováme 2 500 kusů krav Holštýnského plemene. Máme tak dostatek organické hmoty ke hnojení, takže všechny pozemky jednou za čtyři roky hnojíme hnojem, kejdou nebo digestátem,“ uvedl Ing. Václav Rejman, vedoucí střediska Dolní Újezd. Zemědělské družstvo také provozuje čtyři bioplynové stanice – první zahájila provoz v roce 2008.

Veškerá úroda míří do Dolního Újezdu

Rostlinná výroba ZD Dolní Újezd se orientuje na pěstování tržních plodin (ozimá pšenice 2 200 ha, jarní ječmen 1 800 ha, ozimý ječmen 300 ha, ozimá řepka 850 ha, mák 650 ha, cukrovka 35 ha) a na zbývající ploše pěstování krmných plodin pro živočišnou výrobu(1000 ha jetele,1 100 ha kukuřice a píce z obhospodařovaných luk). Redakce Agroportal24h.cz zavítala na středisko Dolní Újezd.

V Dolním Újezdu pasový shrnovač využívají tak, aby dosahoval co největšího denního výkonu
V Dolním Újezdu pasový shrnovač využívají tak, aby dosahoval co největšího denního výkonu

„V Dolním Újezdu jsme vybudovali centrální středisko pro zpracování obilovin. Kapacita je zde 27 000 tun obilí a řepky. Prakticky celou produkci uchováváme a zpracováváme v Dolním Újezdu. Ve žních je prováděno první vyčištění od prachu a plev. Expediční čištění probíhá po zbytek roku. Ještě v roce 2017 jsme část úrody (cca 6 000 t) byli nuceni uskladnit mimo mateřský podnik. V roce 2018 jsme kapacitu navýšili na současných 27 000 t, zvýšili jsme výkon na příjmu a vylepšili technologii čištění. Kromě tohoto centra, kde je produkce uskladněna v silech máme ještě halové roštové sklady pro jarní ječmeny,“ uvedl Rejman. Zajímavostí je, že se družstvo zabývá i nezemědělskou výrobou. Od 90. let minulého století vyrábí skleníky různých variant, o které je nyní v době koronaviru enormní zájem. V Desné se také nachází míchárna krmných směsí. Dlouholetou tradici má i chov včel, kde se v současné době příliš nedaří, v minulosti zde chovali až 200ks včelstev(stav, který se nyní snaží obnovit). Okrajově se zabývá chovem drůbeže.

Uživatelem strojů Kuhn od 90. let

Letos se podařilo vyprodukovat až 30 000 tun senáží pro dobytek. „Letošní rok byl extrémní, protože v zimě jsme museli polovinu ploch s jetelem zaorat. Plochy byly napadeny hrabošem. Dvě stě hektarů jsme nahradili luskoobilnou směskou – hrách s ječmenem a podsevem jetele. Tím nám samozřejmě vzrostly náklady,“ uvedl Rejman.

ZD Dolní Újezd je dlouholetým uživatelem techniky francouzské značky Kuhn. První stroje byly pořízeny již v 90. letech minulého století a mají své nezastupitelné místo dodnes. Družstvo začínalo se shrnovači tuzemské výroby, jakmile stroje dosloužily, ihned byly nahrazeny rotorovými shrnovači Kuhn. Mezi první pořízené stroje patřil také rotorový obraceč, nesené rozmetadlo a žací stroj. Úroda byla v počátcích sklízena žacími stroji GMD bez kondicionéru, nyní je sklízena žacími stroji Kuhn FC 883 s kondicionérem. V družstvu se také vystřídalo několik bočních hydraulicky poháněných shrnovačů s pracovním záběrem od 6,90 do 8,30 metrů a širokozáběrových obracečů. Pro následující sezónu byl pořízen nový čtyřrotorový shrnovač s pracovním záběrem až 15 metrů.

Pásový shrnovač Kuhn Merge Maxx byl jasnou volbou

Od předloňského roku má na starosti shrnování pícnin také pásový shrnovač Kuhn Merge Maxx. První stroj toho typu (Merge Maxx 950) měl pracovní záběr 9,5 metrů. Původně měli v družstvu v plánu pořídit verzi s větším pracovním záběrem, nebyl ale k dispozici pro evropský trh. To se ovšem od loňského roku změnilo. Dle dohody s firmou Kuhn Center CZ, která tyto stroje dováží na český trh, byl Merge Maxx 950 vyměněn za větší kus Merge Maxx 1090 s pracovním záběrem 8,95 až 10,95 metrů. Zaměstnance tento stroj také zaujal na minulém mezinárodním zemědělském veletrhu Agritechnica 2019 v Hannoveru. I přes relativně krátkou chvíli dokázal Merge Maxx 950 sklidit přes dva tisíce hektarů, nyní už má svého nového majitele.

Pícnina je šetrně rotorem s prsty nadzvednuta ihned z místa, kde byla posečena. Následně putuje přímo na pásy. Výhodou tohoto řešení je minimalizace znečištění píce a ztrát odrolem
Pícnina je šetrně rotorem s prsty nadzvednuta ihned z místa, kde byla posečena. Následně putuje přímo na pásy. Výhodou tohoto řešení je minimalizace znečištění píce a ztrát odrolem

Ve srovnání se svými předchůdci se u nového Merge Maxx 1090 podstatně snížila hmotnost, a to až o 2,5 tuny (nyní má hmotnost 4,8 tuny, podle výbavy). V družstvu nejčastěji pracuje v agregaci s traktorem Zetor Forterra a občas s traktorem Zetor Crystal. Většinou shrnuje luskoobilné směsky a jetele. „Pro Kuhn Merge Maxx 1090 jsme se rozhodli z dřívějších zkušeností se stroji této značky. Stroje Kuhn se vyznačují kvalitními materiály a spolehlivostí. Jsme s nimi maximálně spokojeni. Stroje vyžadují minimum oprav a když už nějaká oprava přijde, zvládneme ji svépomocí,“ uvedl Rejman.

Vyřešil stále zvyšující se tlak na kvalitu krmiva

Před pořízením Merge Maxx 1090 zkoušeli různé typy pásových shrnovačů, nakonec se rozhodli pro Kuhn. Důvodem pořízení pásového shrnovače byl stále zvyšující se tlak na kvalitu krmiva. Tím, jak se pěstují luskoobilné směsky na orné půdě, je větší riziko vzniku nárůstu popelovin v shrnované hmotě. Na rozdíl od rotorových shrnovačů pásové typy nenahrnují spolu s hmotou tolik popelovin a prachových částic. V družstvu na kvalitu krmení dbají, raději vyjedou sklízet píci odpoledne, kdy jsou ideální podmínky. Řádky hmoty následně sklízí samojízdná řezačka s adaptérem s pracovním záběrem 3,5 metrů. Řádek je po pásovém shrnovači pěkně načechraný (hmota lépe prosychá), kdežto u rotorového je hmota v řádku smotaná. Řezačka je pak při sběru řádků rovnoměrněji plněna a může sklízet vyšší pojezdovou rychlostí. Některé pozemky se nachází i v místech s vyšším výskytem kamenů. U rotorového shrnovače docházelo ke shrnování kamenů do řádků, kdežto u pásového typu k tomu již nedochází. Díky tomu nože u řezačky dosahují delší životnosti a píce je kvalitně nařezána.

Centrální oj shrnovače disponuje tlumiči zabraňující pronikání otřesů do kabiny traktoru
Centrální oj shrnovače disponuje tlumiči zabraňující pronikání otřesů do kabiny traktoru

V Dolním Újezdu pasový shrnovač využívají tak, aby dosahoval co největšího denního výkonu. Pracuje tedy výhradně na rovinatých velkých polích. Výkonnost je závislá na tvaru pozemku, typu plodiny a druhu seče, bez problému lze ale dosáhnout výkonnosti 60 až 90 hektarů denně.

Nízké nároky na traktor, šetrnost k půdě

Základní provedení pásového shrnovače Merge Maxx 1090 obsahuje dva sběrače. K dispozici je i předřazený váleček pro urovnávání hmoty. Pohon dopravníku a sběrače je řešen hydromotorem. Příplatková výbava zahrnuje široké pneumatiky a blatníky. Zaměnit je možné i ocelové splazy z hardox oceli vhodné pro vojtěšku za plastové splazy vhodné pro shrnování pícnin na orné půdě. Dále je možné stroj vybavit boční clonou pro řádkování a usměrnění šířky řádku – přijde vhod, pokud řádek sbírá senážní vůz nebo lis. Pro řezačku je lepší, když je řádek širší.

Záleží na zemědělském podniku, jakou technologii ukládání píce na pozemek zvolí. Žacím strojem lze posečenou hmotu ukládat na široko nebo do řádků. Pásový shrnovač si poradí se všemi způsoby – píci shrne z celé plochy do řádků nebo více řádků sloučí do jednoho. Dále nabízí až osm způsobů ukládání řádků díky regulaci vzdálenosti mezi shazovacími pásy a směru jejich otáčení – mezi dvěma pásy, boční po obou stranách, vpravo/vlevo nebo středový s bočním. Navíc lze středový řádek vystředit. Kdykoliv lze z kabiny traktoru prostřednictvím ovládacího panelu AT10 volit funkce shrnovače.

Pásový shrnovač Kuhn Merge Maxx 1090 má několik možností shrnování
Pásový shrnovač Kuhn Merge Maxx 1090 má několik možností shrnování

Na rozdíl od rotorových shrnovačů u Merge Maxx 1090 nedochází ke shrnování pícniny po pozemku. Pícnina je šetrně rotorem s prsty nadzvednuta ihned z místa, kde byla posečena. Následně putuje přímo na shazovací pásy, přičemž je usměrňována vodicím plechem a přítlačným válečkem. Výhodou tohoto řešení je minimalizace znečištění píce a ztrát odrolem. Rychlost otáčení sběrače lze přizpůsobit různým situacím při shrnování například jemné píce. K napínání pásů není potřeba žádné speciální nářadí a zabere pár minut. Jednoduché je i nastavení výšky strniště pomocí ruční kliky. Novinkou bude možnost nastavení přes hydraulické válce. Rychlost pohybu pásů může být upravena podle potřeby nezávisle na rychlosti sběrače.

Pro snížení tlaku na půdu a zachování perfektního strniště jsou sběrací jednotky odpružené čtyřmi nastavitelnými pružinami. Každá sběrací jednotka je výkyvná, aby se mohla přizpůsobit nerovnému terénu. Centrální oj shrnovače disponuje tlumiči zabraňující pronikání otřesů do kabiny traktoru.

Pásový shrnovač disponuje vlastním integrovaným hydraulickým systémem, takže příliš nezatěžuje hydrauliku traktoru. Shrnovač pracuje při otáčkách 1000 ot/min nebo při úsporných 750 ot/min pro zajištění příznivé spotřeby paliva.

Autor: Milan Jedlička
Foto: Michal Doskočil

Tématické tagy


Vycházíme i v tisku. Časopis Agroportal24h.cz můžete mít ve schránce zcela zdarma.
Vycházíme i v tisku. Časopis Agroportal24h.cz můžete mít ve schránce zcela zdarma.