Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 22.4. – svátek slaví Evženie

Precizně s Kvernelandem: Nový projekt Precizní založení porostu řepky ozimé se stroji Kverneland

Zveřejněno: 26. 1. 2024

Společnost Kverneland Group Czech s.r.o. by Vám ráda představila nový projekt Precizní založení porostu řepky ozimé se stroji Kverneland, který vznikl ve spolupráci s Centrem precizního zemědělství ČZU v Praze a společností SAS AGRO.

V projektu Precizní založení porostu řepky ozimé je využívána technika značky Kverneland

Pokusné pozemky se nachází v lokalitách Chyše a Klíčany. Celý projekt je zpracován do seriálu, který je již zveřejňován na sociálních sítích, proto bychom Vás o něm rádi informovali.

Kverneland Group se na projektu podílí zajištěním technických a pracovních operací, spoluprací na modifikaci strojů, přípravou edukačních materiálů ve vztahu k prodejcům, zákazníkům a širší veřejnosti, zpracováním podmínek technické a marketingové podpory pro prodejce a zákazníky.

Centrum precizního zemědělství zajistilo plánování a řízení agrotechnických postupů, modifikaci technologií, vyhodnocování polních experimentů z hlediska agrotechnických, ekonomických a energetických procesů, podílelo se na přípravě edukačních materiálů ve vztahu k prodejcům, zákazníkům a širší veřejnosti, a na tvorbě agrotechnické podpory pro zákazníky a prodejce.

Společnost SAS Agro zajistila přípravu předpisových map pro demonstraci prostorově proměnlivých aplikací pomocí mechanizace Kverneland. Dále v průběhu celého pokusu zajištuje rozbory půdy a rostlin a sledování a hodnocení variant pokusu pomocí bezpilotních prostředků. V případě dalších prostorově proměnlivých aplikací zajišťuje tvorbu předpisových map reagujících na variabilitu rostlin v rámci pozemku a podílí se na hodnocení výsledků.

Obecný rámec pokusů s ozimou řepkou:

  1. Zakládání porostů ozimé řepky do technologie strip-till se souběžným ukládáním hnojiv do zóny řádku. Technologie strip-till je zaměřena na snížení zpracování půdy ve vztahu k legislativě ČR (DZES 5, dle MZe budou podmínky zveřejněny 15. 1. 2024 s platností pro ozimy od podzimu 2024) ve vztahu ke snížení spotřeby hnojiv (zonální hnojení), omezení aplikace herbicidů (pásové aplikace vycházející z eliminace rozvoje plevelů mulčem předplodiny v meziřadí) a ve vztahu ke snížení uhlíkové stopy.

  2. Základem je provedení pásového zpracování půdy s uložením hnojiva do zóny s následným přesným setím ozimé řepky (omezení spotřeby osiva, vyšší vzcházivost a omezení vnitrodruhové konkurence) v kombinaci s páskovým postřikem kypřeného pásu (úspora 50 %) preemergentního herbicidu. Aplikace hnojiva při setí probíhá jako hnojení pod patu, nebo je herbicid smíchán s hnojivem a je aplikován při pásovém postřiku.

  3. Významným faktorem je rozteč řádků, kdy se ve všech technologiích jedná o rozteč řádků 50 cm (kukuřice, řepka, slunečnice, sója apod.), ve vztahu ke kultivaci během vegetace a uplatnění pásových aplikací pesticidů postřikovači s roztečí trysek 25 cm.

Z hlediska produktové nabídky Kverneland Group se jedná o systémové zapojení strojů pro zpracování půdy (včetně strip-till) v kombinaci s aplikací kapalných a pevných látek včetně výsevů meziplodin (využití zásobníků na pevné a kapalné látky). Následně se jedná o systémy přesného setí doplněné o pásové či zonální aplikace kapalných a pevných látek.

Plánovaným pokračováním experimentu je kultivace porostů v jarním období, kdy bude kultivace (plečkování) spojena s aplikací kapalných a pevných látek.

V produktové nabídce poté pokračuje využití pleček, které jsou modifikovány pro kombinaci mechanické kultivace a aplikace kapalných látek (pesticidy, bakterie, hnojiva apod.), pevných látek (hnojiva, přípravky na ochranu rostlin apod.) a samozřejmě setí meziplodin a pomocných plodin. Vše následně navazuje na systémy cílené pásové aplikace a zonální aplikace kapalných látek pomocí konvenčních postřikovačů.

Doufáme, že se Vám projekt bude líbit a dokážeme vám, že Kverneland je synonymem pro precizní zemědělství.