Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 23.4. – svátek slaví Vojtěch

Optimálně s Optimou – přesný secí stroj Kverneland Optima

Zveřejněno: 3. 4. 2023

Nesená či návěsná, s pevným či sklopným rámem, podtlaková nebo přetlaková, takové varianty může mít přesný secí stroj Kverneland Optima, jenž se vyrábí v německém Soestu. Jaké modely jsou k dispozici a čím se od sebe liší?

Nesený přesný secí stroj Kverneland Optima V.

Pneumatický přesný secí stroj Kverneland Optima se může pochlubit letitou historií výroby, avšak pravidelnou modernizací jednotlivých funkčních celků stroje reflektujících požadavky moderního zemědělství. Kverneland aktuálně produkuje hned několik řad těchto strojů určených k širokořádkovému setí plodin jako je kukuřice, slunečnice, řepa, fazole, sója ale i melouny, dýně, nebo také řepka či jakékoli další plodiny, které chceme zakládat s maximální přesností umístění jednotlivých semen.

Podtlak i přetlak

Základem přesného secího stroje Kverneland Optima je výsevní jednotka neboli výsevní vozík. Ten lze dodat v podtlakovém – aktuálně označeném HD II nebo přetlakovém SX provedení. Jejich zásadní odlišností je právě onen způsob nabírání, jednocení a distribuce semen.

Výsevní vozík secího stroje Kverneland Optima HD II.
Výsevní vozík secího stroje Kverneland Optima HD II.

Každý výsevní vozík je k rámu připevněn pomocí litinového paralelogramu, který zajišťuje maximální tuhost spojení při možnosti kopírování terénních nerovností a zároveň neustálého zachování správného postavení pracovních nástrojů výsevního vozíku s pozemkem.

K dispozici secího stroje Kverneland Optima je nožové provedení či výrazně populární varianta s předřezem vhodná pro setí do většího množství posklizňových zbytků či přímo mulče. Nožová varianta je hloubkově vedena zadním zatlačovacím kolem. Nožová botka tvoří výsevní rýhu. Jednotlivá semena jsou zahrnuta prstovým přihrnovačem zeminy. Nad botkou je umístěno výsevní srdce s kotoučem a pochopitelně zásobník osiva. Specialitou je pak varianta tandem, kdy hloubkové vedení zajišťuje souběžně přední opěrné i zadní zatlačovací kolo. Varianta s předřezem je vybavena dvoukotoučovou botkou s postranními hloubkovými koly. Semeno na seťové lůžko u varianty HD II zafixuje středové zatlačovací mezikolo, které lze v případě potřeby vyřadit z provozu. Práci zakončuje zatlačovací V kolo s možností nastavení přítlaku. Jednotku lze podle podmínek a potřeb osadit předsazeným odvalovačem hrud nebo odhrnovačem posklizňových zbytků.

Hmotnost výsevního vozíku činí 129 kg, další přítlak lze vyvodit od rámu mechanicky pružinou nebo pro extrémní podmínky hydraulicky.

Výsevní vozík secího stroje Kverneland Optima SX.
Výsevní vozík secího stroje Kverneland Optima SX.

Výsevní srdce secího stroje Kverneland Optima

Zásadní díl secího stroje Kverneland Optima tvoří výsevní srdce. V případě podtlaku je osivo přisáváno do jednotlivých otvorů výsevního kotouče. Podtlak lze snadno nastavit dle seté plodiny. Při otáčení kotouče spolu s podtlakovou komorou jednotí přisátá semena nastavitelné stěrky. O uvolnění semen z kotouče se stará přerušovač podtlaku. Semeno pak odpadne přímo do středu výsevní rýhy.

V případě přetlaku jsou semena přitlačována do otvorů kotouče. O korekci a jednocení se opět postarají dvě nastavitelné stěrky. V bodě výpadu uzavře přerušovač tlaku otvor a semena odpadnou z kotouče. Zde je opět zachytí tlakový vzduch a dopraví jej do výsevní rýhy.

Hlavní součástí výsevního srdce je výsevní kotouč. Ten je vyměnitelný dle druhu, resp. tvaru a velikosti osiva, stejně tak i dle plánované vzdálenosti semen v řádku. Jeho pohon je zajištěn buď mechanicky od opěrných kol stroje (pouze u HD II varianty), avšak v posledních letech jej zcela jednoznačně vytlačuje elektropohon spolu s ISOBUS kompatibilním ovládáním. To skýtá mnoho výhod. Zásadními jsou naprostá samostatnost jednotlivých vozíků, možnost tvořit kolejové řádky, zahušťovat řádky sousední s kolejovým, vypínat vozíky dle přání – primárně při dosévání klínů apod, to znamená optimální umístění osiva.

Dále elektropohon spolu s osazenou elektronikou umožňuje využít systému Geoseed. Ten zajišťuje výsev do synchronizovaného sponu tak, že rostliny v sousedních řádcích jsou vždy buď přesně vedle sebe nebo naopak optimálně v mezeře pro dokonalý přístup k živinám a světlu. Výhody systému jsou zřejmé a nabývají na významu při mechanickém plečkování porostu. Naprostou samozřejmostí je optoelektronická kontrola setí, tzn. vynechávek či dvojáků.

Nejen setí

Kromě přesného setí lze stroje Kverneland Optima osadit systémem přihnojování pod patu. Přihnojovací kotoučová botka je předsazena výsevní jednotce a je umístěna mimo osu setí s individuálním hloubkovým nastavením. Většina variant strojů může být vybavena zásobníkem hnojiva. Variantně lze využít čelně nesený zásobník. Dávkování může díky volitelnému hydropohonu probíhat také variabilně, tzn. optimální nastavení dávky. K dispozici je několik typů dávkovacích válečků podle zvoleného hnojiva. V rámci pokusů ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou a jejím Centrem precizního zemědělství jsme odzkoušeli také variantu vysévání další plodiny právě prostřednictvím dávkovače hnojiva. Synchronizované přihnojení opravdu pod patu pak nabízí systém PUDAMA.

Kverneland Optima TF profi s centrálním zásobníkem.
Kverneland Optima TF profi s centrálním zásobníkem.

Třetím dávkovačem na secím stroji Kverneland Optima může být dávkovač mikrogranulátu. Ten se aktuálně dodává pouze s elektropohonem, což opět skýtá variabilitu využití a možnost optimálního nastavení. Jako v případě systému přihnojení je ověřeno, že lze dávkovač mikrogranulátu použít i k setí další plodiny.

Rámy a záběry secího stroje Kverneland Optima dle přání

Jednotlivé výsevní vozíky secího stroje Kverneland Optima lze na rám montovat v řádkové rozteči od 35 do 75 nebo i více cm. Vybírat lze z několika typů rámů dle aktuálních potřeb pro optimální práci. Jedná se o secí stroj Kverneland Optima R – pevný rám se záběrem do 6 metrů; Kverneland Optima RS, což je přesný secí stroj s podélným systémem transportu a záběrem až 9,3 metru; Kverneland Optima V se 6 až 8 výsevními jednotkami a teleskopickým rámem pro transportní šířku 3 metrů. Tato konfigurace umožňuje variabilní nastavení meziřádkové vzdálenosti. Dále Kverneland nabízí secí stroj Kverneland Optima F s paralelně sklopným rámem a záběrem 6 metrů pro bezproblémové sklopení i plných výsevních vozíků; oblíbenou variantou je Kverneland Optima TF profi v taženém sklopném provedení nebo Kverneland Optima TF maxi o záběru 12 metrů opět v taženém sklopném provedení. Modely přesného secího stroje Kverneland Optima TF se mimo jiné vyznačují možností osazení centrálního zásobníku na osivo. To zásadně šetří čas při doplňování osiva.

Ať už zvolíte podtlakovou variantu secího stroje Kverneland Optima pro veškeré myslitelné plodiny nebo přetlakovou variantu umožňující setí až do rychlosti 18 km/h, volíte stroj pracující optimálně pro vynikající založení vašeho porostu.