Objevte novou řadu traktorů DEUTZ-FAHR 5 Keyline
Dnes je 13.7. – svátek slaví Markéta

Precizní aplikace se stroji Kverneland

Zveřejněno: 21. 2. 2023

Zemědělství jde neustále kupředu, v poslední době je hodně diskutovaným tématem variabilní aplikace hnojiv a přípravků na ochranu rostlin (POR). Cílem variabilní aplikace je především snížení nákladů na zemědělskou produkci a ochrana životního prostředí, přičemž sílí i tlak z hlediska legislativy, kdy některé dotace budou podmíněny právě tím, že zemědělec bude v praxi využívat variabilní aplikaci hnojiv.

Čelní zásobník f-drill snadno poslouží při variabilní aplikaci hnojiva u pásového zpracování půdy a v kombinaci se secí lištou i jako secí stroj s možností variabilního dávkování osiva.

Nové trendy v zemědělství kladou vysoké nároky na management farem, obsluhu strojů, a i samotnou zemědělskou techniku, kdy už při nákupu stroje je potřeba zvažovat i budoucí možné požadavky. Většinu strojů si zemědělci kupují pro delší časové období, je tak potřeba se orientovat i na nové trendy a budoucí směřování celého zemědělství. Ty nejvyšší nároky splní pouze moderní stroje. Kverneland je jedním z předních výrobců zemědělské techniky a vedoucím výrobcem na poli elektroniky. Dnes již každý zemědělec ví, co je ISOBUS a co mu využití tohoto rozhraní přináší. Kverneland byl jedním z prvních výrobců ISOBUS strojů a terminálů, a i dnes je zárukou vysoké kompatibility a jednoduchého ovládání nejen strojů Kverneland. Bez pokročilé elektroniky by pokrok v zemědělství nebyl možný.

Možnost variabilního dávkování dnes umožňují všechny secí stroje, postřikovače i rozmetadla Kverneland, která jsou ISOBUS kompatibilní. Samotná práce s aplikační mapou je velice jednoduchá. Postačuje ji stáhnout z USB flashdisku do ISOBUS terminálu a spustit požadovanou úlohu. Stroj pak už automaticky upravuje dávku na základě aplikační mapy a své polohy. Tvorbu a přenos aplikačních map může ještě více usnadnit platforma IsoMatch FarmCentre, kde si může farmář aplikační mapu vytvořit, poslat ji do terminálu a následně i stáhnout přehled o provedené úloze pro potřeby dokumentace. K tomu všemu může FarmCentre nabídnout neustálý přehled o pohybu strojů a jejich výkonnosti. U velkých pracovních záběrů je u rozmetadel výhodné využít funkci MULTIRATE, která umožňuje variabilní dávkování nejen v rámci celého pracovního záběru, ale i variabilní dávkování na každý rozmetací kotouč odděleně. To vede k ještě dalšímu zpřesnění aplikace a omezení plýtvání hnojivem.

S variabilní aplikací hnojiv a osiv si poradí i řada secích strojů Kverneland. Každý ISOBUS kompatibilní secí stroj Kverneland umí variabilně dávkovat osivo a pokud je pro to vybaven, tak i průmyslové hnojivo. Aplikace hnojiva při setí přináší řadu výhod. Vedle úspory pracovní operace je to i menší ztráta živin díky tomu, že je hnojivo uloženo do půdy a živiny jsou lépe přístupné rostlinám, protože se hnojivo ukládá přímo do blízkosti osiva. Novinka, čelní zásobník f-drill, snadno poslouží pro variabilní aplikaci hnojiva při pásovém zpracování půdy a při kombinaci se secí lištou i jako secí stroj s možností variabilního dávkování osiva.

Všechny ISOBUS kompatibilní stroje Kverneland umí variabilně dávkovat osivo, hnojivo nebo přípravek na ochranu rostlin.
Všechny ISOBUS kompatibilní stroje Kverneland umí variabilně dávkovat osivo, hnojivo nebo přípravek na ochranu rostlin.

Vedle variabilní aplikace POR a hnojiv lze jít v precizním zemědělství ještě dál a neaplikovat POR celoplošně, ale využít cílené aplikace. Cílená aplikace POR je jedním z mnoha dalších možných opatření. Výsledkem cílené aplikace je nejen úspora nákladů, ale i snížení tlaku na životní prostředí, což je aspekt, který stále více nabývá na významu. Novinkou u postřikovačů Kverneland je funkce SpotSpray neboli bodový postřik. Tuto funkci využijeme za situace, kdy není potřeba ošetřovat pole celoplošně. Typickým příkladem je likvidace odolných plevelů, které mnohdy rostou pouze lokálně. Výhodou SpotSpray je vedle úspory POR i to, že při aplikaci selektivního herbicidu můžeme na ošetření použít větší koncentraci účinné látky. Nehrozí totiž riziko poškození plodiny, která by při vyšší koncentraci i v případě selektivního herbicidu mohla vykázat např. zpomalení růstu. SpotSpray lze použít na všech postřikovačích Kverneland.

Čelně nesený postřikovač Kverneland iXtra LiFe lze použít pro cílenou aplikaci v kombinaci s libovolným půdozpracujícím/secím strojem.
Čelně nesený postřikovač Kverneland iXtra LiFe lze použít pro cílenou aplikaci v kombinaci s libovolným půdozpracujícím/secím strojem.

Nejpreciznější aplikace však dosáhneme u strojů, které jsou vybavené systémem vysokotlaké cirkulace iXflow-e s individuálním vypínáním trysek. Pro zemědělce, kteří chtějí aplikovat tekuté hnojivo či bakterie lokálně při setí nebo zpracování půdy nebo například aplikovat preemergentní herbicid na zasetý řádek, je v nabídce čelně nesený postřikovač Kverneland iXtra LiFe. Tento postřikovač je dodávaný bez klasických ramen. Namísto toho slouží rozvody postřiků, zakončené elektricky ovládanými držáky trysek, které si může zákazník namontovat na prakticky libovolný půdozpracující nebo secí stroj. I Kverneland iXtra LiFe je plně ISOBUS kompatibilní a umožňuje jak automatické vypínání sekcí, tak i variabilní dávkování.

Zemědělství se neustále vyvíjí, farmář při nákupu stroje musí uvažovat nejen nad aktuálními potřebami, ale zvážit i možné potřeby budoucí. Se stroji Kverneland lze variabilně a cíleně dávkovat hnojiva i POR od setí až po sklizeň. Bez problému tak lze naplnit současné i budoucí požadavky na precizní zemědělství a uspořit nemalé finanční prostředky.