Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 21.7. – svátek slaví Vítězslav

Sdružení dovozců zemědělské techniky slaví jubileum, českým zemědělcům během 30 let dodalo tisíce strojů

Zveřejněno: 25. 3. 2024

Sdružení dovozců zemědělské techniky letos oslavilo 30. výročí od založení. Slavnostní setkání členů a hostů se uskutečnilo v Grand Hotel International v Praze dne 29. února 2024. Sdružení během své činnosti dokázalo, že je významnou organizací podílející se rozhodujícím způsobem na zdokonalování technické úrovně českého zemědělství.

Sdružení dovozců zemědělské techniky slaví jubileum, českým zemědělcům během 30 let dodalo tisíce strojů.

Sdružení dovozců zemědělské techniky (SDZT) je sdružením 43 společností dovážejících a prodávajících zemědělskou techniku zahraniční výroby do České republiky. „Hlavní náplní činnosti SDZT je zastupování společných zájmů členských firem především ve vztahu ke státním orgánům, dalším sdružením, institucím a zemědělské veřejnosti. Jde o konzultace při tvorbě a úpravě zákonů, uvádění dovážených výrobků na trh, vzájemnou výměnu informací a zkušeností při zachování konkurenční atmosféry a zásad svobodného trhu, dále o zastupování společných zájmů v oblasti výstavních akcí a předvádění strojů, ochranu hospodářské soutěže. Sdružení poskytuje svým členům informační servis o změnách v legislativě, o novinkách a o prodejích zemědělské techniky. Sdružení spolupracuje při organizaci celostátních předvádění zemědělské techniky pro odbornou veřejnost,“ uvádí sdružení.

Většina členů, tedy společností zabývajících se prodejem a servisem zemědělské techniky, vznikla v první polovině devadesátých let minulého století. Díky obchodní činnosti členů sdružení mají zemědělci k dispozici tu nemodernější techniku, jež je na světě k dispozici. Podle zástupců sdružení patří české zemědělství k technologicky nejvyspělejším v Evropě. O významu sdružení a jeho členů jasně hovoří výsledky – sdružení mezi lety 1994 až 2023 dodalo na český trh 43 826 traktorů a 5 873 sklízecích mlátiček.

Od roku 1998 je SDZT členem evropské asociace obchodníků se zemědělskou technikou CLIMMAR (Centre de Liaison International des Marchands de Machines Agricoles et Réparateurs).

Slavnostní setkání členů a hostů se uskutečnilo v Grand Hotel International v Praze dne 29. 3. 2024.
Slavnostní setkání členů a hostů se uskutečnilo v Grand Hotel International v Praze dne 29. 3. 2024.

Hosty během oslavy přivítal předseda SDZT Tomáš Kvapil. Pozvání přijali i významní hosté, jako jsou Radek Lanč (náměstek Ministerstva zemědělství), Petr Dlouhý (generální ředitel SZIF – Státní zemědělský intervenční fond), Josef Kučera (předseda PGRLF – Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond), Jiří Mašek (Česká zemědělská univerzita v Praze), Daniel Falta (Mendelova univerzita v Brně), Mojmír Severin (předseda představenstva Výstaviště České Budějovice) a Lukáš Helan (obchodní ředitel Veletrhy Brno). Přítomen byl také Jaroslav Moravčík ze slovenského sdružení dovozců zemědělské techniky, který předal zástupcům SDZT pamětní plaketu. Proběhlo také představení členů výboru a revizní komise SDZT.

„Stále modernější a sofistikovanější stroje hrají významnou roli v tom, zda se podaří českým zemědělcům uspět v konkurenčním boji v rámci evropského a světového trhu. Modernizace techniky je jedna z cest, jak zůstat konkurenceschopným. Moderní technika může řešit klimatické změny a přizpůsobovat se jim. Na ministerstvu si to uvědomujeme. Snažíme se podporovat zemědělce v pořizování nové moderní techniky v závislosti na tom, jak to umožňují rozpočet a finanční zdroje. Je také potřeba podporovat nové technologie, jako jsou drony a roboti,“ uvedl ve svém proslovu Radek Lanč. Právě Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond a Státní zemědělský intervenční fond jsou dvě státní instituce významným způsobem usnadňující nákup moderní zemědělské techniky.

Jaroslav Moravčík (vpravo) ze slovenského sdružení dovozců zemědělské techniky předal panu Kvapilovi pamětní plaketu.
Jaroslav Moravčík (vpravo) ze slovenského sdružení dovozců zemědělské techniky předal panu Kvapilovi pamětní plaketu.

Nový tajemník sekretariátu

Během večera bylo oficiálně oznámeno, že novým tajemníkem SDZT se od letošního roku stal Martin Jurkovič. Jde v pořadí o čtvrtého tajemníka během třicet let existence sdružení. Jeho předchůdci jsou Václav Štursa, Antonín Mašek a Dušan Benža.

Moderování akce se ujal Martin Sedláček z vydavatelství Profi Press. Hosty stručně seznámil s historií sdružení a ukázal dobové články a fotografie z významných událostí. Vedl také rozhovor s bývalými předsedy sdružení.

Moderování akce se ujal Martin Sedláček. Vedl rozhovor s bývalými předsedy sdružení.
Moderování akce se ujal Martin Sedláček. Vedl rozhovor s bývalými předsedy sdružení.

Prvním oficiálním předsedou sdružení se v roce 1996 stal Pavel Kouřil. „Sdružení vzniklo kvůli zájmu médií a pořádání veletrhů. Dovoz zemědělské techniky byl pro nás novou záležitostí. Učili jsme se a museli jsme stroje ukazovat zemědělcům. Členové sdružení se účastnili nejrůznějších zemědělských akcí, kterých bylo hodně. Chtěli jsme najít společný postup organizace a účasti na výstavách. Na začátku bylo 16 členů, nyní jich je 43,“ zavzpomínal na začátky Pavel Kouřil. Jiří Leden byl předsedou od roku 2002. V rozhovoru zavzpomínal na léta, kdy se prodalo rekordní množství sklízecích mlátiček. Petr Král byl předsedou od roku 2004 a na své předsednictví zavzpomínal takto: „Prodeje traktorů neustále rostly. Pro prodej techniky byl nejdůležitější rok 2004, kdy ČR vstoupila do Evropské unie. Dovoz strojů se zjednodušil a razantně rostla podpora agrárního sektoru. Do roku 2008 rostly prodeje ve všech segmentech. V roce 2004 se prodalo 970 dovezených traktorů, 1 000 v roce 2005 a v roce 2008 už 2 600 traktorů, což byl absolutní rekord. Pak nastala finanční krize a další dva roky přišel absolutní propad v prodejích. Následující roky se prodeje zvedaly, ale nikdy už nedosáhly takových rekordů.“

Dušan Benža se rozloučil se svými kolegy. Novým tajemníkem SDZT se od letošního roku stal Martin Jurkovič.
Dušan Benža se rozloučil se svými kolegy. Novým tajemníkem SDZT se od letošního roku stal Martin Jurkovič.

Nejen velké stroje, ale i technologie a robotika

Od roku 2016 až dodnes je předsedou sdružení Tomáš Kvapil. Ke svému předsednictví se vyjádřil následovně: „V počátcích mého předsednictví přišla legislativní smršť, kdy jeden emisní stupeň střídal druhý. Každá výkonová kategorie motorů měla svoje termíny a výjimky. Následně přišel covid a naučili jsme se více pracovat on-line. To se projevilo v útlumu výstavnictví. SDZT je členem evropské asociace obchodníků se zemědělskou technikou CLIMMAR. Tato asociace se nyní posouvá na ještě vyšší úroveň, protože začíná působit přímo v Bruselu a je tak blíže k politickému dění. Naše sdružení se snažilo být klubem prodejců velkých železných strojů. Na příští valné hromadě chceme členství otevřít i malým firmám, které nedodávají jen velké stroje, ale i technologie, drony, software apod.“

Od roku 2016 až dodnes je předsedou sdružení Tomáš Kvapil.
Od roku 2016 až dodnes je předsedou sdružení Tomáš Kvapil.
Autor: Milan Jedlička
Foto: Milan Jedlička a SDZT

Tématické tagy