Dnes je 1.10. – svátek slaví Igor

Se senzorem YARA N-Sensor ALS II lze využít potenciál postřikovače Tecnoma Laser naplno

Zveřejněno: 8. 8. 2022

Agricon Czechia-Slovakia, s.r.o. ve spolupráci se společností Tecnoma SAS na výstavě Naše pole v Nabočanech prezentovala, jak lze za pomocí senzoru YARA N-Sensor ALS II využít plný potenciál samojízdného postřikovače Tecnoma Laser.

Samojízdný postřikovač Tecnoma Laser může být osazen senzorem YARA N ALS II.

Česko-slovenský trh je jedním z největších v Evropě, co se prodejů samojízdných postřikovačů týče. Zemědělci pořizují tento typ techniky téměř v maximální výbavě včetně možnosti variabilní aplikace hnojiv. Ne každý z nich však využívá postřikovač takovým způsobem, který vede k úsporám nákladů na hnojiva. Pomoci s tím má německá společnost Agricon, která se na tuzemském trhu objevila minulý rok. Jde o jednu z nejstarších firem působících ve sféře tzv. precizního zemědělství. V okolních státech je dlouholetým a etablovaným partnerem zemědělců v oblasti managementu pozemků a polních prací či variabilního hnojení pevných a kapalných hnojiv. Své know-how nyní přináší i k nám a na Slovensko. Zemědělcům nabízí následující služby digitalizace rostlinné výroby: půdní skenování měřením elektrické vodivosti půdy, odběr půdních vzorků, laboratorní analýzy, tvorbu aplikačních map, plánování osevních postupů, hnojení a poradenství.

Do oblasti variabilní aplikace hnojiv, regulátorů růstu a fungicidů Agricon přináší nová řešení s cílem optimalizovat náklady na vstupy, stabilizovat výšku a kvalitativní parametry úrody. Výhody variabilní aplikace jsou zřejmé: Agronom dosáhne zvýšení kvantitativních a kvalitativních parametrů úrody při současném omezení fyziologického stresu slabých porostů. V neposlední řadě – díky úspoře investic do přípravků – dochází ke snižování nákladů na ochranu a výživu rostlin.

Senzor YARA N-Sensor ALS II

V sortimentu Agriconu figuruje mimo jiné senzor YARA N-Sensor ALS II, který se umisťuje na kabinu postřikovače nebo traktoru (jakékoli značky). Díky modulární konstrukci je senzor uplatnitelný při všech pracovních záběrech ramen postřikovače. Je schopen řídit aplikační dávky na základě hustoty porostu 24 hodin denně i při vysoké pracovní rychlosti postřikovače. Limitován není světlem, tmou, prašností, oblačností, rosou ani teplotou. Je také snadno demontovatelný a jeho majitel může s jeho pomocí provádět i variabilní aplikaci dusíkatých hnojiv na základě měření obsahu přijatého dusíku rostlinou.

Senzor YARA N-Sensor ALS II může být namontován téměř na jakémkoliv stroji.
Senzor YARA N-Sensor ALS II může být namontován téměř na jakémkoliv stroji.

Na základě zjištěných údajů o biomase na poli senzor YARA N-Sensor ALS II aplikuje postřik na pozemek variabilně – tam, kde jsou porosty husté, aplikuje vyšší dávky, zatímco v místech s řidšími porosty aplikuje menší dávku. Digitálním výstupem této pracovní činnosti jsou dvě mapy: první z nich informuje o tom, jak senzor oskenoval pole, druhá mapa uživatele zpravuje o místě a velikosti postřikové dávky. Agronom pak může s těmito mapovými podklady dále pracovat.

Pro snadnou a rychlou práci nejen s mapovými podklady Agricon nabízí též software AgriPORT, do kterého má agronom přístup z počítače, telefonu nebo tabletu. Tento software umí vedle jiného nepřetržitě ukládat a dokumentovat data načtená ze senzoru, optimalizovat aplikační dávky na základě půdních analýz, plánovat složení postřiku a vést aktuální záznamy ochrany rostlin. Systém je také schopen automaticky generovat mapy zásob a potřeb živin. Mapy lze vzdáleně posílat do postřikovače nebo traktoru. Samozřejmostí je též evidence množství skutečně aplikovaných hnojiv, živin a účinných látek.

Aby bylo možné variabilně aplikovat postřik na plodiny, je nutné, aby měl postřikovač ramena rozdělena do sekcí a disponoval vícetryskovým systémem.
Aby bylo možné variabilně aplikovat postřik na plodiny, je nutné, aby měl postřikovač ramena rozdělena do sekcí a disponoval vícetryskovým systémem.

Samojízdný postřikovač Tecnoma Laser

Aby bylo možné variabilně aplikovat postřik na plodiny, je nutné, aby měl postřikovač ramena rozdělena do sekcí a disponoval vícetryskovým systémem. Firmy Agricon a Tecnoma SAS prezentovaly ve svém společném stánku samojízdný postřikovač Tecnoma Laser, který je možné již zmíněným senzorem osadit. Postřikovač je schopen dodržet konstantní dávku postřiku na jednotku plochy, pojezdovou rychlost a nastavený pracovní tlak.

Rameno postřikovače Tecnoma Laser může být rozděleno až do osmnácti sekcí. Minimální šířka sekce může být půl metru, aby bylo možné postřik aplikovat přesně, například v klínech na poli. Dále je k dispozici systém NCIS, který pomocí GPS otevírá trysky jednu po druhé.

Postřikovač Tecnoma může disponovat vícetryskovým systémem O.S.S. Systém umožňuje automatické přepínání mezi tryskami (je možné pracovat i s několika tryskami současně) při poklesu nebo naopak zvýšení pracovního tlaku nad nastavenou hodnotu.
Postřikovač Tecnoma může disponovat vícetryskovým systémem O.S.S. Systém umožňuje automatické přepínání mezi tryskami (je možné pracovat i s několika tryskami současně) při poklesu nebo naopak zvýšení pracovního tlaku nad nastavenou hodnotu.

Postřikovač Tecnoma Laser může disponovat rovněž vícetryskovým systémem O.S.S. Na ramenou má v takovém případě v rozestupech umístěné držáky Varioselect se čtyřmi různými druhy trysek (barevně odlišené). Vedle sebe se vždy nachází dvě trysky, každá je ovládána jednou vzduchovou hadicí. Systém umožňuje automatické přepínání mezi tryskami (je možné pracovat i s několika tryskami současně) při poklesu nebo naopak zvýšení pracovního tlaku nad nastavenou hodnotu. Obsluha jen zadává do ovládacího terminálu údaje, jako je množství aplikovaných litrů na hektar, minimální a maximální tlak a kapkové spektrum. Systém O.S.S. optimalizuje dávku postřiku i při zatáčení stroje během aplikace, aby nedocházelo k přestřikům nebo vynechávání. Nad již ošetřenou plochou se trysky automaticky vypínají. Systém umí postřik aplikovat přesně i za větrných podmínek, aniž by bylo potřeba používat speciální trysky. Trysky navíc pracují s menším tlakem (pro vytvoření ideálního kapkového spektra), a nedochází proto k úletům kapek (jako je tomu při vyšším tlaku). Díky Varioselectu lze postřik aplikovat i při vyšší pracovní rychlosti. Stroj, vybavený Varioselectem, není navíc při postřiku ničím limitován – systém automaticky zvolí vhodnou trysku (nebo kombinaci trysek) pro přesnou aplikaci postřiku.

Postřikovač Tecnoma lze vybavit ISOBUS ovládacím rozhraním pro provádění postřiku. Agricon navíc nabízí univerzální terminál se softwarem precizního zemědělství. Nabízí až 52 řídicích funkcí pro variabilní aplikaci v různých růstových stádiích plodin, 727 řídicích funkcí pro variabilní aplikaci fungicidů, řízení senzorů, automatickou správu aplikačních karet a automatické řízení sekcí.