Limitovaná nabídka Tecnoma Tecnis 3100
Dnes je 18.1. – svátek slaví Vladislav

Správné zpětné utužení půdy vedoucí ke snadnější likvidaci výdrolu jako zásadní přednost strojů Agri Farming Solutions

Zveřejněno: 4. 11. 2020

Na pozemcích společnosti Rostěnice, a.s. zabývající se zemědělskou prvovýrobou se koncem srpna konala akce Agronomic Design. Role pořadatele se ujala firma AGRI CS a.s., jež na akci prezentovala traktory Case IH a techniku na zpracování půdy a setí Agri Farming Solutions. Jde o stroje se zaměřením na správnou konsolidaci, tedy na nejdůležitější fázi zpracování půdy.

V popředí secí stroj DTS 300 a v pozadí stroj pro vertikální zpracování půdy Trio s výsevní jednotkou Sumo Seeder

Traktory Case IH modelových řad Magnum AFS Connect a Optum byly agregovány se závěsnou technikou české značky Agri Farming Solutions. Jedním z dodavatelů strojů pro AGRI CS a.s. je britský výrobce Sumo. Firma AGRI CS a.s. nenabízí jen stroje, ale i technologie a zejména řešení s přidanou hodnotou. Řeší vybraná témata, se kterými se na AGRI CS a.s. zemědělci obracejí již více než 10 let. Stroje tedy řeší současné problémy v zemědělství, jako jsou rostoucí vstupy, energie, eroze, rezistence plevelů, voda, sucho a ekologie.

Talířový podmítač Mixidisc

Jedním z představených strojů byl talířový podmítač Mixidisc nabízející to, co se od podmítky očekává. Základem je správně vykonané rovnoměrné podříznutí půdního profilu a zaklopení rostlinných zbytků. Následného rovnoměrného vzcházení rostlin výdrolu se ale nedocílí, pokud za talíři bude umístěn lehký válec. Proto u techniky Agri Farming Solutions nalezneme robustní pěchy pro perfektní zpětné utužení, respektive konsolidování. Správně provedené zpětné utužení zajistí, aby výdrol vzešel najednou. Posléze má dojít k jeho likvidaci (jedinou aplikací postřiku). Výjimkou na českých polích totiž není likvidace výdrolu ve dvou přejezdech před založením nového porostu nebo někdy i třetím až v novém porostu. Kvalitní konsolidací by se tomu mohlo předejít a tím ušetřit náklady a nadměrné přejezdy po poli. Talířový podmítač se vyrábí v pracovních záběrech od tří do sedmi metrů. Na akci se prezentovala šestimetrová verze osazená hydraulicky ovládanou smykovou lištou Crossboard, kterou je vhodné využít až při druhé podmítce, přípravě před setím nebo po orbě. Může nahradit i kompaktor a uspořit tak velké množství vláhy v půdě a snížit emise CO2.

Talířový podmítač Mixidisc
Talířový podmítač Mixidisc

Vertikální zpracování půdy

Jedním z klíčových strojů řady Agri Farming Solutions je zástupce pro vertikální zpracování půdy s označením Trio. Trio je vyráběno od 3 do 6,5m a například v taženém provedení 3m jej lze agregovat za traktory od 230 HP. Větší pracovní záběry zemědělci agregují s polopásovými a pásovými traktory Case IH. Základ celého mechanismu tvoří slupice, které však nemají za úkol kypřit a míchat, ale podrývat. Finální efekt tkví ve vertikálním pohybu půdy (na rozdíl od jiných systémů spočívajících v točivém pohybu půdy po slupici s promícháním rostlinných zbytků). Slupice se v rámci pracovního záběru střídají, přičemž dochází ke vzniku četných vertikálních trhlin, což vytváří ideální prostředí pro působení vody, vzduchu a výsledný efekt podporuje správný růst kořenů. Poté, co dokončí svou činnost slupice, přichází na řadu talíře pro zamíchání posklizňových zbytků, jejich rozdrobení a rozřezání hrud. Stroj přijde vhod při podzimním a vlhkém zapravování velkého množství hnoje do půdy s velkým množstvím rostlinných zbytků. Jako poslední vykoná práci velmi těžký pěch, jehož úkolem je opět perfektně konsolidovat půdu. Také u vertikálního zpracování půdy do hloubky až 40 cm je konsolidace velmi důležitá a měla by se provádět v celé pracovní hloubce. V opačném případě vznikají vzduchové kapsy a voda se následně velmi pomalu rozvádí do celého profilu. Ani v období sucha zrnu nedělají dobře vzniklé vzduchové kapsy, které lze eliminovat právě použitím těžkého pěchu se speciální geometrií, aby byla konsolidace účinná.

Stroj byl osazen výsevní jednotkou Sumo Seeder nově disponující filtrem nasávaného vzduchu. Filtr má za úkol pročistit vzduch, než dojde ke styku s osivem. V secí jednotce tedy nenalezneme klasický výsevní váleček, ale patentem chránění šnekové výsevní ústrojí Orga poháněné elektromotorem nabízející nekonečné možnosti nastavení výsevku. Otáčením elektromotoru se výsevek nastavuje plynule. Pro přesnost nastavení výsevku k rychlosti pojezdu má stroj vlastní GPS jednotku.

Stroj pro vertikální zpracování půdy Trio s výsevní jednotkou Sumo Seeder
Stroj pro vertikální zpracování půdy Trio s výsevní jednotkou Sumo Seeder

Secí stroj DTS 300

Na polním dni byla v praxi předvedena i novinka v podobě secího stroje DTS 300. Ten funguje na principu zpracování půdy metodou strip-till. Vyrábí se s pracovním záběrem od tří do devíti metrů. Secí stroj neseje do řádků, ale do pásků. Je na agronomovi, zda zvolí na základě druhu osiva výsev do jednoho pásku nebo do dvoupásku za každou slupici. Podle manažerů firmy AGRI CS byly dovezeny první secí stroje, zejména s pracovním záběrem 6 m již před třemi lety, a dosahují velmi dobrých výsledků v síle a vyrovnanosti porostu, úspoře nákladů a vláhy. Mezi plodiny, které pomocí DTS naši zemědělci zakládají patří ječmeny, pšenice, ostropestřec mariánský a bob setý. DTS zvládne založit porost i do strniště, podmítky nebo po orbě. Jako každému jinému strip-till secímu stroji i tomuto nedělá dobře výsev na pozemku s velkým množstvím rostlinných zbytků. Co mu naopak nečiní problém, je výsev do posklizňových zbytků ukotvených svými kořeny pevně v zemi. Základem secího stroje jsou coulter disky tvořící drážku v zemi. Dále je vybaven dlátem, které drážku zpracuje do hloubky až 30 cm (hloubku lze nastavit). Speciální geometrie dlát eliminuje vynášení kamenů k povrchu. Každý z výsevních vozíků kopíruje terén individuálně přes paralelogram, porost je pak ve výsledku masivní a vyrovnaný. Secí stroje DTS plně vyhovují legislativě DZES 5 a DZES 7 a jsou i prakticky účinným pomocníkem při zakládání porostů nejen na silně erozně ohrožených polích.

Secí stroj DTS 300
Secí stroj DTS 300

Pár dalších fotografií z polního dne Agronomic Design v Rostěnicích, na kterém se předvedla technika Case IH a SUMO.