Agromex - Největší distributor zemědělské techniky v ČR
Dnes je 26.5. – svátek slaví Filip

Vojtěch Bednář z BEDNAR FMT hodnotí rok 2022: Neustále inovujeme, stavíme a modernizujeme

Zveřejněno: 19. 1. 2023

Do roku 2022 jsme vstupovali s mírným optimismem. Covidové potíže spojené s restrikcemi se zdály být zapomenuty a tento stav naštěstí vydržel po celou dobu uplynulého roku. V prvním pololetí hospodářského roku jsme docílili v porovnání s předchozím rokem růstu zhruba 24 % v odvedených normohodinách. Druhou polovinu hospodářského roku bohužel značně ovlivnil konflikt na Ukrajině.

Ladislav Bednář (majitel společnosti), Vojtěch Bednář (ředitel výroby) a Jan Bednář (obchodní ředitel).

Od vyhlášení válečného stavu se mnohé změnilo. Ceny hutního materiálu, jeho nedostatek, narušování dodavatelských řetězců až po strmý růst cen energií. Platnost cen výrobků byla mnohdy v řádu hodin a většina objednávek byla z pohledu dostupnosti materiálu nepotvrditelná. To v konečném důsledku ovlivňovalo i přesnost a množství dodávek. Takřka žádný stroj vstupující do montáže nebyl kompletní.

Na to bylo nutné reagovat a začít dělat věci jinak. Pokud byl stroj BEDNAR FMT připravený alespoň z pohledu hlavních dílů pro sestavení do fáze umožňující manipulaci po lince a přepravu k odstavným plochám, šlo o uspokojivý stav pro zachování chodu výroby. Takto odstavené stroje jsme po zajištění chybějících dílů nevraceli již zpět na montážní linky, ale na nově vzniklá vyhrazená pracoviště.

S prohlubujícím se konfliktem a nejistotou v oblasti energií a také v souvislosti se zařazením v rámci regulačních stupňů, jsme se rozhodli zvýšit energetickou bezpečnost naší výroby. Realizovali jsme projekt sekundární přípojky alternativního topného média včetně nutné legislativy a zásobníků propan butanu.

V průběhu roku 2022 proběhla první etapa projektu vertikálního skladování nadrozměrných dílců. Vznikl první venkovní regál, na který navazuje druhá větší etapa výstavby tří řad venkovních konzolových regálů. Přínosem bude jednoznačná lokalizace dílů, jejich ochrana proti poškození, okamžitá dostupnost a výrazné zlepšení efektivity příjmu a výdeje tohoto druhu materiálu.

Klíčem k udržení naší produkce bylo zlepšení situace dodávek v oblasti nákupu. I zde jsme museli přistoupit k mnoha změnám. Postupně dochází k přesmluvnění dodavatelů na nové dodací podmínky s cílem zvýšit přesnost plnění dodávek a kvalitu komponent.

Za účelem eliminace turbulentních změn a vylepšení nákupu v oblasti cen hutního materiálu byl zahájen projekt centrálního nákupu a fixace cen hutního materiálu pro všechny naše dodavatele.

Postupnými kroky dochází i ke změnám koncepce jednotlivých montážních linek, harmonizaci jejich taktů za účelem zvýšení propustnosti a začlenění výstupní kontroly do taktu. V tomto roce se nám podařilo kompresí prostoru integrovat do linky secích strojů i pracoviště pro secí stroje BEDNAR EFECTA při zachování všech původních taktů.

V letošním roce pro nás bude výzvou najít a zrealizovat koncepci s přidáním dalšího velkého pracoviště. Určité možnosti máme, ale předcházet jim musí změny v interní logistice, resp. téměř JIT (just in time = přesně na čas) zásobování vedoucí ke snížení množství předvydaného materiálu v prostorách montáže.

I přes mnohé překážky se v roce 2022 podařilo meziročně zvýšit celkovou produkci normohodin o víc jak 20 %, což považuji za úspěch. Nicméně vlivem zvyšování cen vstupních materiálů, energií, prostojů aj. faktorů nelze očekávat podobně příznivý ekonomický výsledek.

V roce 2023 se musíme věnovat dalšímu budování a zpevňování vnitřních procesů výroby, zdokonalení zásobování, hledání vnitřních rezerv, ale např. i školení zaměstnanců a jejich osobní zodpovědnosti.

V uplynulém roce zaznamenala společnost BEDNAR FMT opětovný růst, a to ve všech směrech. V rámci fiskálního roku 2021/2022 došlo k navýšení obratu společnosti oproti roku 2021 o více než 1 miliardu CZK. Dosáhli jsme celkového obratu 3 560 000 000 CZK. V meziročním srovnání zaznamenala společnost nárůst v tržbách o 31,1 %. „I když financování našich zaměstnanců v západním světě je v mnoha případech po několik let ztrátové, díky nim a našim dealerům ze západní Evropy se nám podařilo ustát výpadek strojů z Ruska a Ukrajiny a akcelerovat tržby. Byl to ale obecně těžký rok. V roce 2022 BEDNAR FMT zvýšil podíl tržeb mimo Rusko a Ukrajinu na 90 %. V minulých letech tržby do těchto zemí činily cca 30 %. Jsem rád za nové rozložení zisků, které činí naši ekonomiku daleko odolnější. Navíc jsme se po letech investic do západních trhů dostali do černých čísel i na těchto trzích. Tohle je investiční maraton. Nejdůležitějšími trhy z pohledu tržeb byly pro společnost BEDNAR FMT v roce 2022 Česká republika, Francie, Polsko, Itálie, Rumunsko, Austrálie, Litva, Dánsko nebo Anglie,“ uvedl Jan Bednář, obchodní ředitel.

BEDNAR FMT nerostl jen v ekonomických ukazatelích. Rozrostl se o řadu nových zaměstnanců na všech úrovních společnosti. Ke konci uplynulého roku zaměstnával 582 zaměstnanců. Nenabírá zaměstnance pouze v České republice, ale personálně se rozšiřuje i na zahraničních trzích. Využívá tam teritoriální, produktové, marketingové nebo servisní manažery a specialisty. „Jsem rád, že i přes všechny nástrahy a problémy, se kterými se naše společnost potýkala v průběhu minulého roku, jsme dokázali splnit závazky vůči našim partnerům, zákazníkům a zaměstnancům. Důkazem důvěry v naši společnost je, že se nám pro letošní rok opět podařilo navýšit počet přijatých předsezonních objednávek o 10 %. Máme před sebou další rok s řadou výzev,“ uvedl Jan Bednář, obchodní ředitel.