DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ AGRALL 2024 - SMART FARMING DAYS
Dnes je 26.2. – svátek slaví Dorota

Volvo testuje dálkově ovládaný kolový nakladač při manipulaci se dřevem

Zveřejněno: 28. 2. 2022

Společnost Volvo Construction Equipment testuje kolový nakladač, který lze ovládat na dálku prostřednictvím sítě 5G. Nakladač Volvo L180H High-Lift lze ovládat z řídicího centra vzdáleného stovky kilometrů od místa, kde se provádí manipulace se dřevem. Cílem experimentu je zjistit, zda je bezpečné a možné ovládat stroj na dálku.

Očekává se, že „tele-operace“ v lesnictví přinese vyšší produktivitu práce.

Unikátní výzkumný projekt Remote Timber je výsledkem spolupráce společnosti Volvo CE a telekomunikačního operátora Telia, papírny SCA, Mid University Sweden, Skogforsk a Biometria. Testy, které proběhly na konci minulého roku ve společnosti SCA ve švédském městě Torsboda, prokázaly, že je možné dálkově ovládat kolový nakladač Volvo L180H High-Lift na vzdálenost stovek kilometrů. A díky použití uzavřené sítě 5G se nízká latence ukázala jako hlavní výhoda – umožnila operátorům provádět citlivou manipulaci se dřevem.

Očekává se, že „tele-operace“ v lesnictví přinese vyšší produktivitu, protože umožní jednomu operátorovi pracovat na více – a někdy izolovaných – pracovištích po celém světě. Očekává se také, že bude bezpečnější, protože odstraní lidi z potenciálně nebezpečného prostředí, a udržitelnější díky efektivnějším logistickým tokům, protože nakládka a vykládka dřeva může probíhat i v noci.

U 5G sítě je doba odezvy extrémně nízká.
U 5G sítě je doba odezvy extrémně nízká.

Důležitým cílem tohoto výzkumného projektu je prozkoumat, co přesně je z pohledu operátora zapotřebí k tomu, aby byla dálková obsluha uživatelsky příjemná a efektivní. Protože každý náklad dřeva může být velmi různorodý – od neforemné hromady těžkých klád až po několik krátkých kusů dřeva – je nezbytné, aby proces manipulace probíhal s precizní přesností.

Proto je v současné době na strategických místech kolem stroje umístěna řada připojených kamer a senzorů, které v reálném čase přenášejí data prostřednictvím sítě Telia 5G zpět do řídicí stanice. Test tak bude jednak zkoumat, jak tuto technologii zdokonalit, jednak shromažďovat důležitou zpětnou vazbu od operátora ohledně optimálního rozmístění těchto kamer.

Zpětná vazba od operátorů je pro vývoj systému dálkového ovládání zásadní.
Zpětná vazba od operátorů je pro vývoj systému dálkového ovládání zásadní.

Společnost Volvo CE již několik let zkoumá potenciál tele-operace v různých segmentech – od těžby po městskou výstavbu, přičemž tento projekt testuje tuto technologii v jejím dosud nejnáročnějším prostředí. Dálkovým ovládáním procesů, jako je například manipulace se dřevem – které jsou v současné době příliš složité na to, aby mohly být plně automatizovány – se „tele-operace“ stává důležitým prostředkem pro budoucí integraci dalších systémů pro automatizaci.